• Ana Sayfa
  • İletişim

Haberler

Odaların İdari ve Mali Denetimi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı bazı odaların idari ve mali denetiminin yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması.