Asgari Ücretler

METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN ASGARİ ÜCRET LİSTELERİ
                       2017 Yılı  Deneyim Süresi Meteoroloji Mühendisi Ücreti
 Yıl Net Brüt
0-5 Yıl 2.850,00.-TL 3.986,52.-TL
5-10 Yıl 2.900,00.-TL 4.056,45.-TL
10-15 Yıl 2.950,00.-TL 4.126,39.-TL
15-20 Yıl 3.000,00.-TL 4.196,32.-TL
20 Yıl ve yukarısı 3.100,00.-TL 4.336,21.-TL

 

 

RÜZGAR ENERJİSİ ASGARİ ÜCRETLERİ
RES Saha Bulunması 15.000 (Onbeşbin) TL + KDV
Rüzgar Ölçüm Montaj Süpervizörlüğü 3.000 (Üçbin) TL + KDV
1 Yıllık Rüzgar Ölçüm Takibi 1000 TL / ay
RES Ön Değerlendirme Raporunun Hazırlanması 5.000 (Beşbin) TL + KDV

HİDROLOJİK-HİDROMETEOROLOJİK ÇALIŞMALAR

 1-Barajlarda (membada başka bir tesis yoksa)
1.A Su temini (Su potansiyeli) 4 000 (Dörtbin) TL
1.B Taşkın Hesapları 4 000 (Dörtbin) TL
1.C Sulama Suyu İhtiyaçları Hesabı 2 000 (İkibin) TL
1.D Baraj İşletme Çalışması 2 000 (İkibin) TL
TOPLAM  12 000 (Onikibin) TL
2- Göletlerde
2.A Su temini (Su potansiyeli): 2 000 (İkibin) TL
2.B Taşkın Hesapları 4 000 (Dörtbin) TL
2.C Sulama Suyu İhtiyaçları Hesabi 1 000 (Bin) TL
2.D Gölet İsletme Çalışması 1 000 (bin) TL
  TOPLAM 8 000 (Sekizbin) TL
3- Regülatörlerde su Temini ve Taşkın Hesapları
Projenin büyüklüğüne göre Baraj veya Gölet fiyatlarındaki Su temini ve Taşkın hesapları uygulanabilir.
4- Taşkın Koruma tesislerinde Taşkın debi Hesabi (Dere Yatakları düzenlemesi)
Kesit başına 1000 (bin) TL ile 2000 (İki bin) TL Arasında (derenin büyüklüğüne göre)
5- Su Tahsisi Hidroloji Raporu (Balık çiftlikleri, Termik Santral, Jeotermal santral vs)
5.A Hidroloji Raporu hazırlanması (Debi ölçümü hariç)
7.000 TL . Arazi gezisi, ikamet yerine uzaklığı arazi şartları, güvenlik gibi durumlar göz önünde bulundurulur.
5.B Debi ölçümü ( 1 adet için)
İkamet yerine 100 km’ye kadar olan mesafe 1500 (Beşyüz) TL, 100 km üzerindeki her km için 1 (bir) TL ilave yapılarak ücret alınır. Bu bir tek ölçüm yeri için geçerlidir. Aynı yerdeki birden fazla ölçüm noktasında debi ölçümü yapılması halinde kişinin takdirine bağlıdır.