• Ana Sayfa
  • İletişim

Isı ve Sıcaklık

ISI ve SICAKLIK

“Bugün havanın ısısı 28 derece olacak”. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız yanlış bir ifadedir. Hava durumundan bahsedilirken ısı ve sıcaklık kavramları sıkça karıştırılan kayramlardır. Halk arasında ve zaman zaman yayın organlarında da benzer yanılgıyla sıkça karşılaşılmakta, sıcaklık ifadesi, ısı ile karıştırılmaktadır. Halbuki sıcaklık bir sembol, ısı ise bir enerji türüdür.

ISI NEDİR ?
Isı bir enerji türüdür ve diğer enerjilere dönüşebilir. Ortamda bulunan tüm moleküllerinin sahip olduğu çekim potansiyel enerjileri ile kinetik enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı enerjisi moleküllerin hareketi ile transfer edilir. Herhangi bir maddenin ısısının artmasıyla moleküllerinin hareketi hızlanır. Cisim ısındıkça moleküllerin knetik enerjisi artar. Bu nedenle Enerjisi fazla olan cisimleri sıcak enerjisi az olan cisimleri ise soğuk olarak hissederiz. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür.

Isının bir enerji türü olması nedeniyle “cal” yada “Joule” veya diğer enerji birimleri ısı birimi olarak kullanılabilir.

1 cal = 4.18 joule

SICAKLIK NEDİR?
Sıcaklık ısının ölçüm tanımlamasını yapan bir birimdir, enerji değildir. Bir başka deyişle sıcaklık ortamdaki ortalama moleküler hareketin bir ölçüsüdür. Isı ve sıcaklık birbirine bağlı olarak değişen kavramlardır. Yani ısısı fazla olan bir cismin sıcaklığı fazla, ısısı az olan bir cismin sıcaklığı azdır. Isı enerji olması sebebi ile bir büyüklüktür. Sıcaklık ise yalnızca bir semboldür ve termometre ile ölçülür.

Yine günlük hayatta güneş altında ölçmeye çalıştığımız hava sıcaklığı bir başka yanıldığımız konudur. Termometre ile güneş altında ölçmeye çalıştığımız hava sıcaklığı değerini süreye bağlı olarak 70 – 80 yada 100 C° olarak dahi ölçebiliriz. Meteorolojide hava sıcaklığı gözlemleri, WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı)'nın belirlediği standartlar dahilinde gölgede yapılır.

Sıcaklık birimleri olarak “°C (Celsius)” ve “°F (Fahrenheit)” günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır, “°K (Kelvin) ise teknik bir ölçü birimidir.

Isı ile sıcaklık arasındaki ilişki,

Q=mct

Bağıntısı ile verilebilir. Burada ;

Q= ısı
m= kütle
c= öz ısı
t= sıcaklık değişimidir.