• Ana Sayfa
  • İletişim

SICAKLIK BİRİMLERİ

SICAKLIK BİRİMLERİ

Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklığa bağlı olarak maddedeki hacimsel değişim esasına dayalı olarak çalışırlar. Genellikle civa kullanılır. 76 mm. civa basıncında iki sabit sıcaklık seçilerek, kılcal boru içerisindeki civanın iki sıcaklık arasındaki hacimsel farkı lineer olarak bölümlendirilir. Bu işlem için suyun donma ve kaynama sıcaklıkları seçilir.

Celcius (Santigrad °C) :
Suyun donma sıcaklığı 0 °C; kaynama sıcaklığı ise 100 °C olarak kabul edilmiştir.

Fahrenheit ( °F ) :
Suyun donma sıcaklığı 32 °F; kaynama sıcaklığı ise 212 °F olarak kabul edilmiştir.

Kelvin ( °K ) :
Suyun donma sıcaklığı 273 °K; kaynama sıcaklığı ise 373 °K olarak kabul edilmiştir.


Bu üç birim arasındaki bağıntı aşağıdaki gibidir:

C / 100 = ( F - 32 ) / 180 = ( K - 273 ) / 100