World Toilet Day 2020

Dünya Tuvalet Günü:

Sürdürülebilir Sanitasyon ve İklim Değişikliği

Birleşmiş Milletler, 19 Kasım ” Dünya Tuvalet Günü ” , nedeniyle sanitasyonun önemi ve 4,2 milyar insanın şu anda buna sağlıklı erişimi olmadığı gerçeği konusunda farkındalık yaratmak istemektedir.

Sanitasyon Nedir ?

Halk sağlığını korumak amacıyla yüzeylerdeki gıda kalıntıları, mikroorganizmalar ve temizlik maddeleri gibi kalıntıların ortamdan uzaklaştırılması işlemlerinin tamamına denir

WMO, küresel sanitasyon kriziyle mücadele etmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6 ya göre 2030’a kadar herkes için su ve sanitasyona ulaşmak için harekete geçilmesi ihtiyacını vurgulamak için bu yılki etkinliği düzenleyen BM Su ortaklığının bir parçasıdır.

İklim ve su, 2015 yılında uluslararası toplum tarafından benimsenen 17 ortak temadan oluşan paket olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin merkezinde yer almaktadır. 2030 yılına sadece 10 yıl kala WMO, su hedefleri konusundaki çabalarını arttırmaktadır.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Temiz su ve sanitasyona odaklanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6’nın şu anda yoldan çıktığını görmek gerçekten endişe verici” dedi. “Özellikle Coronavirüs salgınının arka planında, dünya çapında 3 milyar insanın temel el yıkama tesislerinden yoksun olduğunu hatırlamak endişe vericidir. 21. yüzyılda bu durum kabul edilemez.

Erişilebilir, içilebilir su, insan sağlığı ve refahı ile sürdürülebilir ekosistemler için son derece kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, su kıtlığı siyasi ve sosyal huzursuzluğa yol açma potansiyeline sahiptir. 780 milyondan fazla insan – dünya nüfusunun yaklaşık% 11’i – temiz ve güvenli suya erişemiyor.

Daha da endişe verici olan, dünyadaki hastane yataklarının yaklaşık yarısının suyla ilgili bir hastalıktan muzdarip insanlarla dolu olduğu tahminidir.

Bu gün Su kaynakları hiç olmadığı kadar büyük bir stres altındadır ve artan talep her geçen gün daha fazla baskı yaratmaktadır.

Hepimiz biliyoruz ki ; İklim değişikliği su döngüsündeki değişkenliği artırmakta, daha fazla sayıda aşırı hava olayına neden olmaktadır.

Bu durum Su mevcudiyetinin öngörülebilirliğini azaltmakta ve su kalitesini etkilemektedir.

Tuvaletlerin iklim değişikliğiyle ne ilgisi var?

Dünyanın her yerinde milyarlarca insan da iklim değişikliğinin etkilerini ancak ” su ” nedeniyle hissediyor.

Fırtınalar, şiddetli rüzgarlar, şiddetli yağışlar ve kurak dönemler gibi doğa olaylarının yoğunluğunun artması nedeniyle suyla ilgili afetlerin de sıklığı artıyor.

Taşkınlar, kuraklıklar, toprak kaymaları ve kıyı bölgelerinde ve dağ tepelerinde fırtına dalgalanmaları , kurak ovalarda ve çöllerde, nehir kıyılarında ve taşkın yataklarında yaşamları ve altyapıyı etkiliyor.

Tüm dünyada en yoksul ve en az gelişmiş olan ülkeler doğal afetlere karşı en savunmasız olanlardır.

İklim değişikliğinin etkileri, tuvaletlerden septik tanklara ve arıtma tesislerine kadar sanitasyon sistemlerini tehdit ediyor.

Örneğin, sel suları tuvaletlere zarar verebilir ve insan atığını temiz su kaynaklarına, yiyecek mahsullerine ve insanların evlerine kadar yayabilir.

İklim değişikliği kötüleştikçe daha da sıklaşan bu olaylar, halk sağlığı acil durumlarına neden olmakta ve çevreyi de ciddi olarak tahrip etmektedir.

Tuvaletler sağlığımızı nasıl korur?

Dünya üzerindeki 4,2 milyar insan, güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyona erişemiyor. Bunun yerine genellikle güvenilmez, yetersiz tuvaletler kullanırlar veya açık alanlara dışkılama uygularlar.

İşlenmemiş insan atıkları çevreye karışır ve ölümcül ve kronik hastalıkların yayılmasına neden olur. İyi hijyen uygulamak için tesisler ve teknoloji ile bilgilerin birleştirildiği sürdürülebilir sanitasyon sistemleri, COVID-19 ve gelecekteki tüm salgın hastalıklara karşı güçlü bir savunmadır.

Tuvaletler iklim değişikliğiyle mücadeleye nasıl yardımcı olabilir?

Küresel ölçekli olarak, toplumlar tarafından üretilen atık suyun% 80’i arıtılmadan veya yeniden kullanılmadan ekosisteme geri akıyor.

Tuvaletlerden çıkan atık su ve çamur, değerli su, besin maddeleri ve enerji içerir. Sürdürülebilir sanitasyon sistemleri ayrıca tarımı güvenli bir şekilde artırmak ve daha yeşil enerji için emisyonları azaltmak ve yakalamak için atıkları verimli bir şekilde kullanır.

Sürdürülebilir bir sanitasyon sistemi neye benziyor?

Sürdürülebilir sanitasyon, insan atıklarını güvenli, erişilebilir ve onurlu bir ortamda etkili bir şekilde yakalayan bir tuvalet ile başlar.

Atık daha sonra bir tankta depolanır ve bu tank daha sonra bir toplama servisi tarafından boşaltılabilir veya boru tesisatı ile taşınabilir.

Bir sonraki aşama işlenmesi ve güvenli bertaraftır. İnsan atığının güvenli bir şekilde yeniden kullanılması su tasarrufu sağlar, enerji üretimi için sera gazı emisyonlarını azaltır ve tarıma güvenilir bir su ve besin kaynağı sağlayabilir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram