2021’DE İKLİMİN DURUMU: EXTREM OLAYLAR VE ETKİLERİ

tarafından gönderildi

Cenevre, 31 Ekim 2021 (WMO)

Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) göre, rekor düzeydeki atmosferik sera gazı konsantrasyonları ve buna bağlı olarak artan sıcaklıklar, gezegenimizi henüz keşfedilmemiş bir belirsizliğe sürükledi. Bu durumun mevcut ve gelecek nesiller için geniş kapsamlı yansımaları oldu.

Global annual mean temperature difference from preindustrial conditions
Altı küresel sıcaklık veri seti için sanayi öncesi koşullardan (1850–1900) küresel yıllık ortalama sıcaklık farkı

2021’in ilk dokuz ayına ait verilere dayanan geçici “WMO Küresel İklim Durumu 2021 ” raporuna göre, son yedi yıl, kaydedilen en sıcak yedi yıl olma yolunda ilerliyor. Bu yılın başlarındaki geçici bir soğuma “La Niña” olayı bile 2021 yılını “yalnızca” beşincilik ile yedincilik arasında bir yere yerleşmesi anlamına geliyor. Ancak bu durum, artan sıcaklıkların uzun vadeli eğiliminin yok sayılmasını sağlamaz veya sıcaklık artış trendini tersine çevirmez.

COP26’nın açılış gününde bir basın toplantısında yayınlanan rapor birden fazla Birleşmiş Milletler kuruluşundan, ulusal meteorolojik ve hidrolojik servislerden ve bilimsel uzmanlardan gelen girdilerin bir bütünü olarak değerlendirilmelidir.

Raporda belirtildiği gibi; Gıda güvenliği ve nüfusun yerinden edilmesi ekosistemlere zarar veriyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik ilerlemeyi baltalıyor.

Küresel deniz seviyesi artışı, okyanus ısınmasının ve okyanus asitlenmesinin devam etmesiyle 2013’ten bu yana 2021’de yeni bir zirveye ulaştı.

“Geçici WMO Küresel İklim Durumu 2021 raporu, gezegenimizin gözlerimizin önünde nasıl değiştiğini göstermek için en son bilimsel kanıtlardan yararlanıyor. Okyanusun derinliklerinden dağ zirvelerine, eriyen buzullardan çok şiddetli hava olaylarına, dünyanın dört bir yanındaki ekosistemler ve topluluklar harap oluyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, COP26’nın insanlar ve gezegen için bir dönüm noktası olması gerektiğini belirtti.

“Bilim adamları gerçekler konusunda çok net. Şimdi liderlerin eylemlerinde de aynı derecede net olmaları gerekiyor. Kapı açık; çözümler orada. COP26 bir dönüm noktası olmalıdır. Guterres bir video açıklamasında, geleceğimizi korumak ve insanlığı kurtarmak için şimdi – karalılık ve dayanışma ile – harekete geçmeliyiz” dedi.

“Grönland buz tabakasının zirvesinde ilk kez rekor olarak kar yerine yağmur yağdı. Kanada buzulları hızlı erime yaşadı. Kanada’da ve ABD’nin komşu bölgelerinde bir sıcak hava dalgası, Britanya Kolombiyası’ndaki bir köyde sıcaklığı yaklaşık 50°C’ye yükseltti. Ölüm Vadisi, California, güneybatı ABD’deki çoklu sıcak hava dalgalarından biri sırasında 54.4 °C’ye ulaşırken, Akdeniz’in birçok yerinde rekor sıcaklıklar görüldü. Olağanüstü sıcaklığa genellikle yıkıcı orman yangınlar eşlik etti”

“Çin’de aylarca süren yağışlar saatler içinde düştü ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde şiddetli sel olayları görüldü. Düzinelerce can ve milyarlarca ekonomik kayba yol açtı. Alt tropikal Güney Amerika’da art arda ikinci bir yıl, güçlü nehir havzalarının akışını azalttı ve tarım, ulaşım ve enerji üretimini ciddi anlamda sekteye vurdu” .

Prof. Taalas, “Extrem olaylar yeni bir norm” dedi. “Bunlardan bazılarının insan kaynaklı iklim değişikliğinin ayak izini taşıdığına dair artan bilimsel kanıtlar olduğunun altını çizdi.”

Prof. Taalas, “Sera gazı konsantrasyonlarındaki mevcut artış hızıyla, bu yüzyılın sonuna kadar, Paris Anlaşması hedeflerinin ne yazık ki çok üzerinde, sanayi öncesi seviyelerin 1,5 ila 2 santigrat derece üzerinde bir sıcaklık artışı göreceğiz” dedi. “COP26, bizim tekrar kendimize gelebilmemiz için bir ara verme fırsatıdır.”

Glasgow’daki BM İklim Değişikliği müzakerelerinin (COP26) başlangıcında yayınlanan “İklimin Geçici Durumu 2021 raporu”, Sera gazı konsantrasyonları, sıcaklıklar, aşırı hava durumu, deniz seviyesi, okyanus ısınması ve okyanus asitlenmesi, buzulların geri çekilmesi ve buzların erimesi gibi iklim göstergelerinin yanı sıra sosyo-ekonomik etkilerin anlık görüntüsünü sağlamaktadır..

WMO, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ve Birleşik Krallık Met Office’in ev sahipliğinde Bilim platformunda sergilenecek olan ve müzakereleri bilgilendirecek en önemli bilimsel raporlardan biridir. COP26 sırasında WMO, su ve iklim eylemini koordine etmek için Su ve İklim Koalisyonu’nu ve iklim değişikliğine uyum için hayati önem taşıyan hava ve iklim gözlemlerini ve tahminlerini iyileştirmek için Sistematik Gözlem Finansman Kolaylığını da başlatacak.

Anahtar mesajlar

Sera gazları

2020’de sera gazı konsantrasyonları yeni zirvelere ulaştı. Karbondioksit (CO2) seviyeleri 413.2 (ppm), metan (CH4) milyarda 1889 (ppb)) ve nitröz oksit (N2O) 333.2 ppb’de gerçekleşti. Sanayi öncesi sırasıyla (1750) % 149, % 262 ve % 123 idi. Artış 2021 yılında da devam etmiştir.

Globally averaged mole fraction
1984’ten 2020’ye kadar, CO2’nin milyonda parça (solda), CH4’ün milyarda parça (ortada) ve N2O’nun milyarda parça (sağda) olarak küresel ortalama mol fraksiyonu (konsantrasyon ölçümü). Kırmızı çizgi aylık ortalama

Sıcaklıklar

2021 için küresel ortalama sıcaklık (Ocak-Eylül arasındaki verilere göre), 1850-1900 ortalamasının yaklaşık 1,09°C üzerindeydi. Şu anda, WMO tarafından analizde kullanılan altı veri seti, 2021’i dünya çapında rekor altıncı veya yedinci en sıcak yıl olarak gösteriyor. Ancak yıl sonunda bu sıralama değişebilir.

Yine de 2021’in kaydedilen en sıcak 5. ve 7. yıl arasında olması ve 2015 ila 2021’in kaydedilen en sıcak yedi yıl olması muhtemel.

2021, yılın başında ılımlı bir La Niña’nın etkisi nedeniyle son yıllara göre daha az sıcak. La Niña, küresel ortalama sıcaklık üzerinde geçici bir soğutma etkisine sahiptir ve bölgesel hava ve iklimi etkiler. La Niña’nın izi 2021’de tropikal Pasifik’te açıkça görüldü.

Son önemli La Niña olayı 2011’de gerçekleşti. 2021, 2011’den yaklaşık 0.18°C ila 0.26°C daha sıcak.

2020-21 La Niña azaldıkça, aylık küresel sıcaklıklar arttı. Güçlü bir El Niño döneminde başlayan 2016 yılı, ankete katılan veri setlerinin çoğunda kaydedilen en sıcak yıl olmaya devam ediyor.

Near-surface air temperature differences
Ocak-Eylül 2021 için 1981-2010 ortalamasından hava sıcaklığı farklılıkları. Veriler, ERA5 yeniden analiz ürününden alınmıştır. Kaynak: C3S/ECMWF

Okyanus

Dünya sisteminde biriken ısının yaklaşık %90’ı, okyanusta depolanır.

Okyanusun üst 2000 m derinliği 2019’da ısınmaya devam etti ve yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Yedi küresel veri setine dayanan bir ön analiz, 2020’nin bu rekoru aştığını gösteriyor. Tüm veri setleri, okyanus ısınma oranlarının son yirmi yılda özellikle güçlü bir artış gösterdiği konusunda hemfikirdir ve okyanusun gelecekte de ısınmaya devam etmesi beklenmektedir.

Doğu ekvator Pasifik Okyanusu (La Niña nedeniyle) ve Güney Okyanusu’nun çoğu hariç, okyanusun çoğu 2021’de bir noktada en az bir “güçlü” Deniz Isı Dalgası yaşadı. Kuzey Kutbu’ndaki Laptev ve Beaufort Denizi, Ocak-Nisan 2021 arasında “şiddetli” ve “aşırı” deniz ısı dalgaları yaşadı.

Okyanus, atmosferde yıllık antropojenik CO2 emisyonlarının yaklaşık %23’ünü emer ve bu nedenle daha asidik hale gelir. Açık okyanus yüzeyi pH’ı son 40 yılda küresel olarak düştü ve şu anda en az 26.000 yıldır en düşük seviyesinde. Okyanusun pH’ı düştükçe, atmosferden CO2 emme kapasitesi de azalır.

1960-2020 ensemble mean time series
Küresel okyanus ısı içeriği anomalilerinin ortalama zaman serisi ve topluluk standart sapması. Von Schuckmann ve diğerleri, 2020.

Deniz seviyesi

Küresel ortalama deniz seviyesi değişiklikleri, öncelikle deniz suyunun termal genleşmesi ve kara buzunun erimesi yoluyla okyanus ısınmasından kaynaklanır.

1990’ların başından beri yüksek hassasiyetli altimetre uyduları tarafından ölçülen ortalama küresel ortalama deniz seviyesi artışı, dönemler arasında 2 kat artışla 1993 ile 2002 arasında yılda 2,1 mm ve 2013 ile 2021 arasında yılda 4,4 mm idi. Bu, çoğunlukla buzullardan ve buz tabakalarından hızlandırılmış buz kütlesi kaybından kaynaklanıyordu.

Global mean sea level evolution

Extrem Hava Olayları

Geçici rapora göre, Üyeler tarafından Ocak-Ağustos ayları arasında karşılaştıkları olağanüstü olaylar hakkında sağlanan bilgileri vurgulayan etkileşimli bir harita eşlik etmektedir.

Olağanüstü sıcak hava dalgaları, Haziran ve Temmuz aylarında batı Kuzey Amerika’yı etkiledi ve birçok yer 4°C ila 6°C arasında istasyon sıcaklık rekorları kırıldı ve sıcaklığa bağlı yüzlerce ölüme neden oldu. Lytton, güney-orta Britanya Kolombiyası’nda 29 Haziran’da 49.6 °C’ye ulaştı ve önceki Kanada ulusal rekorunu 4.6 °C ile kırdı ve ertesi gün orman yangını ile harap oldu.

Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri’nde de birden fazla sıcak hava dalgası vardı. California, Death Valley, 9 Temmuz’da 54.4 °C’ye ulaştı ve en az 1930’lardan bu yana dünyada kaydedilen en yüksek 2020 değerine benzer bir değere eşit oldu. Kıta Amerika Birleşik Devletleri’nde ortalama olarak kaydedilen en sıcak yaz oldu.

Çok sayıda büyük orman yangınları vardı. Kuzey Kaliforniya’da 13 Temmuz’da başlayan Dixie yangını, 7 Ekim’e kadar yaklaşık 390.000 hektarı yakmıştı ve bu, Kaliforniya’da kaydedilen en büyük tek yangındı.

Aşırı sıcaklar, geniş Akdeniz bölgesini de etkiledi. 11 Ağustos’ta Sicilya’daki bir agrometeoroloji istasyonu, geçici bir Avrupa rekoru olan 48.8 °C’ye ulaşırken, Kairouan (Tunus) 50.3 °C’lik bir rekora ulaştı. Montoro (47.4 °C) oldu. 14 Ağustos’ta İspanya için ulusal bir rekor kırıldı, aynı gün Madrid ise 42.7 °C ile rekorun en sıcak gününü yaşadı.
20 Temmuz’da Cizre (49.1 °C) Türkiye rekorunu kırdı ve Tiflis (Gürcistan) rekorun en sıcak gününü (40.6 °C) yaşadı. Cezayir, güney Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere bölgenin birçok yerinde büyük orman yangınları meydana geldi.

Anormal derecede soğuk koşullar, şubat ortasında Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok bölgesini ve kuzey Meksika’yı etkiledi. En şiddetli etkiler, genellikle en az 1989’dan bu yana en düşük sıcaklıklarını yaşayan Teksas’ta oldu. Anormal bir bahar soğuğu salgını Nisan ayı başlarında Avrupa’nın birçok bölgesini etkiledi.

Yağış

Aşırı yağışlar 17-21 Temmuz tarihleri ​​arasında Çin’in Henan Eyaletini vurdu. 20 Temmuz’da Zhengzhou şehri, bir saatte 201,9 mm (Çin ulusal rekoru), 6 saatte 382 mm ve bir bütün olarak etkinlik için yıllık ortalamasından daha fazla 720 mm yağış aldı. Ani sel felaketleri rapor edilen 17,7 milyar ABD Doları tutarındaki ekonomik kayıp ve 302’den fazla ölüme neden oldu.

Batı Avrupa, Temmuz ortasında rekor düzeydeki en şiddetli sellerinden bazılarını yaşadı. Batı Almanya ve doğu Belçika, 14-15 Temmuz’da zaten doymuş zemin üzerinde geniş bir alanda 100 ila 150 mm aldı ve sel ve toprak kaymalarına ve 200’den fazla ölüme neden oldu. Günlük en yüksek yağış 162.4 mm ile Wipperfürth-Gardenau’da (Almanya) gerçekleşti.

Kuzey Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde, özellikle kuzey Amazon havzasında, yılın ilk yarısında sürekli olarak ortalamanın üzerinde yağışlar, bölgede önemli ve uzun süreli sellere yol açtı. Manaus’taki (Brezilya) Rio Negro rekor seviyeye ulaştı.

Seller, Doğu Afrika’nın bazı bölgelerini de vurdu ve Güney Sudan özellikle kötü etkilendi.

Önemli kuraklık, art arda ikinci yıl olarak subtropikal Güney Amerika’nın çoğunu etkiledi. Güney Brezilya, Paraguay, Uruguay ve kuzey Arjantin’in çoğunda yağışlar ortalamanın oldukça altındaydı. Kuraklık önemli tarımsal kayıplara yol açtı ve Temmuz sonunda soğuk bir salgınla daha da şiddetlendi ve Brezilya’nın kahve yetiştirilen bölgelerinin çoğuna zarar verdi. Düşük nehir seviyeleri ayrıca hidroelektrik üretimini azalttı ve nehir taşımacılığını kesintiye uğrattı.

Ocak 2020’den Ağustos 2021’e kadar olan 20 ay, bir önceki rekorun %10’dan fazla altında, güneybatı Amerika Birleşik Devletleri için kaydedilen en kurak dönemdi. 2021’de Kanada için tahmin edilen buğday ve kanola mahsulü üretimi, 2020 seviyelerinin %30 ila %40 altında oldu. Hint okyanusu adası Madagaskar’ın bazı bölgelerinde kuraklıkla ilişkili bir yetersiz beslenme krizi gerçekleşti.

Total precipitation anomaly in Jan-Sep 2021
Ocak-Eylül 2021 w.r.t.’de toplam yağış anomalisi (referans dönemi 1951-2000). Mavi, uzun vadeli ortalamalardan daha fazla yağışı gösterirken, kahverengi, normal yağış toplamlarından daha azını gösterir. Rengin koyuluğu, sapma miktarını temsil eder. (Kaynak: Küresel Yağış Klimatoloji Merkezi (GPCC), Deutscher Wetterdienst, Almanya).

Deniz buzu

Arktik deniz buzu, Mart ayında maksimumda 1981-2010 ortalamasının altındaydı. Deniz buzu kapsamı daha sonra Laptev Denizi ve Doğu Grönland Denizi bölgelerinde Haziran ve Temmuz başında hızla azaldı. Sonuç olarak, Kuzey Kutbu çapındaki deniz buzu kapsamı, Temmuz ayının ilk yarısında rekor düzeyde düşüktü.

Daha sonra ağustos ayında erimede bir yavaşlama oldu ve minimum Eylül kapsamı (yaz mevsiminden sonra) 4,72 milyon km2 ile son yıllarda olduğundan daha büyüktü. Bu, 1981-2010 ortalamasının oldukça altında, 43 yıllık uydu kaydında 12. en düşük minimum buz boyutuydu. Doğu Grönland Denizi’ndeki deniz buzu miktarı, büyük bir farkla rekor düzeyde düşüktü.

Antarktika deniz buzu kapsamı genellikle 1981-2010 ortalamasına yakındı ve erken maksimum boyuta Ağustos sonunda ulaşıldı.

Buzullar ve buz tabakaları

Kuzey Amerika buzullarından kaynaklanan kitlesel kayıp, son yirmi yılda hızlandı ve 2015-2019 döneminde 2000-2004’e kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Kuzey Amerika’nın batısında 2021’de son derece sıcak ve kurak geçen bir yaz, bölgenin dağ buzullarını acımasızca etkiledi.

Grönland Buz Levhası erime boyutu, yaz başlarında uzun vadeli ortalamaya yakındı. Ancak, Ağustos ortasındaki büyük bir sıcak ve nemli hava saldırısının bir sonucu olarak, Ağustos 2021’de sıcaklıklar ve eriyen su akışı normalin oldukça üzerindeydi.

14 Ağustos’ta, Grönland Buz Levhası’nın (3 216 m) en yüksek noktası olan Zirve İstasyonu’nda birkaç saat boyunca yağmur gözlemlendi ve hava sıcaklıkları yaklaşık dokuz saat boyunca donma noktasının üzerinde kaldı. Zirve’de daha önce bir yağış raporu yok. Bu, Zirve’nin son dokuz yılda üçüncü kez erime koşulları yaşadığını gösteriyor. Buz çekirdeği kayıtları, 20. yüzyılda böyle bir erime olayının meydana geldiğini gösteriyor.

Global glacier mass balance
Küresel buzul kütle dengesi, 1950-2020, 40 küresel referans buzulun bir alt kümesinden. Birimler m w.e. Bu, kaybolan buzu eriterek ve buzullar arasında eşit olarak dağıtarak elde edilecek suyun derinliğidir. World Glacier Monitoring Service tarafından hazırlanan veri ve görüntü, http://www.wgms.ch.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram