World Met Day 2021 - The Ocean, our Climate and Weather

2021 Dünya Meteoroloji Günü : Okyanus, iklimimiz ve hava durumu

Hava ve iklime gelince, çoğumuz sadece atmosferde neler olduğunu düşünüyoruz. Ancak okyanusu görmezden gelirsek, resmin çok büyük bir bölümünü kaçırırız.

Dünya yüzeyinin yaklaşık % 70’ini kaplayan okyanus, dünyanın hava ve ikliminin başlıca kaynağı ve itici gücüdür. Aynı zamanda iklim değişikliğinde de merkezi bir rol oynar.

Okyanuslar aynı zamanda dünya ticaretinin % 90’ından fazlasını taşıyan ve kıyıya 100 km mesafede yaşayan toplam nüfusun % 40’ını kapsayan küresel ekonominin önemli bir bileşeni ve itici gücüdür.

Bunu gören ve kabul eden Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Teşkilatları ve araştırmacılar, okyanusu ve nasıl değiştiğini düzenli olarak izler. Atmosferi nasıl etkilediğini modellendirir ve kıyı yönetimi , Denizde Can Güvenliği de dahil olmak üzere çok çeşitli deniz hizmetleri sunar. Bugün, iklim değişikliğinin artan etkileri, okyanus gözlemlerini, araştırmalarını ve hizmetleri her zamankinden daha kritik hale getirmiştir.

Dünya Meteoroloji Günü teması – Okyanus, iklim ve hava durumu – WMO’nun Dünya Sistemindeki okyanusu, iklimi ve hava durumunu birbirine bağlamaya odaklanmasıyla kutluyacaktır.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı’nın (2021-2030) lansmanını da işaret etmektedir.

On Yıl, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için bilginin temeli olarak okyanus bilimini yenilikçi ve dönüştürücü fikirlerle toplama çabalarını harekete geçiriyor.

WMO, Birleşmiş Milletler’in iklim, hava durumu ve su konusunda uzmanlaşmış ajansı olarak okyanus, iklim ve hava durumu arasındaki ayrılmaz bağı anlamayı desteklemeye çalışmaktadır.

Bu, iklim değişikliğinin etkileri de dahil olmak üzere içinde yaşadığımız dünyayı anlamamıza ve insanlar dahil tüm canlı hayatları ve mülklerin güvende tutulması – afet riskini azaltma – ve uygulanabilir ekonomileri sürdürme yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Okyanus havayı ve iklimi nasıl şekillendiriyor?

Shaping weather and climate

İnsanlığın neden olduğu karbon emisyonları tarafından Dünya’ya hapsedilen ekstra ısının % 90’ından fazlası okyanuslar tarafından absorbe edilir – yalnızca % 2,3’ü atmosferi ısıtırken geri kalanı karı ve buzu eritir ve toprağı ısıtır.

Okyanusun atmosferle olan sıkı bağlantısı, hava ve iklim koşullarını tahmin etmek için atmosferin davranışını anlamayı hayati hale getirir.

Okyanuslar, Dünya’ya ulaşan güneş enerjisinin çoğunu emer. Ekvator, Kutuplardan çok daha fazla güneş enerjisi aldığından, devasa yatay ve dikey okyanus akıntılarını oluşturarak bu ısıyı gezegenimizin etrafında dolaştırır. Bu akımlardan bazıları ise ısıyı, çoğunu atmosfere geri salmadan önce binlerce kilometre taşır.

Okyanuslar hepimizin bildiği gibi, atmosferden daha yavaş ısınır ve daha yavaş soğur, bu nedenle kıyı havası, daha az sıcak ve soğuk olmakla birlikte, kıta havasından daha ılımlı olma eğilimindedir.

Okyanustan gelen buharlaşma, özellikle tropik bölgelerde, çoğu yağmur bulutunu yaratarak karadaki ıslak ve kuru bölgelerin konumunu etkiler. Okyanus tarafından yakalanan muazzam miktardaki enerji, dünyanın en güçlü ve yıkıcı fırtınalarını ve siklonlar gibi (tropikal ve ekstra tropikal dahil) aşırı olaylarını yaratır.

İnsanlığın neden olduğu karbon emisyonları tarafından Dünya’ya hapsedilen ekstra ısının % 90’ından fazlası okyanusta depolanır – yalnızca % 2,3’ü atmosferi ısıtırken geri kalanı karı ve buzu eritir ve toprağı ısıtır.

Sonuç olarak, atmosfer okyanuslar sayesinde normalde olması gerekenden daha yavaş ısınmaktadır. Ancak, okyanusların sıcaklığı absorbe etmesi yalnızca iklim değişikliğinin tam etkisini geciktirdiği için, bu bizi eylemsizliğe düşürmemelidir.

Aşırı ısı, termal genleşme, oksijensiz (oksijensiz) okyanus alanları, deniz buzunun erimesi, deniz ısı dalgaları, mercan ağartma ve deniz yaşamı için diğer elverişsiz ortamlar nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunur. Okyanuslar yeni emilen ısısının çoğunu, kaçınılmaz olarak, önümüzdeki yüzyıllarda atmosfere tekrar bırakmak zorunda kalabilecektir.

Hava tahmincileri okyanus gözlemlerini ve okyanus-atmosfer etkileşimlerinin hava durumunu, mevsimsel ve uzun vadeli iklimi ve okyanus modellerini sıcaklık (atmosferik ve deniz yüzeyi), atmosferik basınç, rüzgar, dalga, yağış ve diğer değişkenlerin gözlemleriyle nasıl şekillendirdiğine dair bilgileri birleştirir.

Sea level rise 1993-2020

Bu veri setleri, birleştirilmiş Sayısal Hava ve İklim Tahmin modellerinde anahtar girdi haline gelir. Bu nedenle WMO topluluğu, okyanus gözlemlerini, araştırmalarını ve hizmetlerini desteklemede büyük bir paya sahiptir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram