METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

30.GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

Yaşamın temel kaynağı olan hava, su ve gıdanın yanı sıra yaşam alanlarına sahip çıkmanın daha önemli olduğu bir dönemdeyiz.

Yaşama sahip çıkabilmenin, sadece bu sayılan unsurlarla olamayacağı bilinciyle, mesleki alanlardaki bilgileri halkın lehine kullanarak yaşam standartlarını yükseltmek gerekmektedir.

Belirtmeliyiz ki “ Küresel iklim değişimi ve kuraklık “ dünyamızın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ancak kentsel imar uygulamaları ve doğaya kasıtlı yapılan müdahaleler, küresel iklim değişiminin ve kuraklığın şiddetini artırmaktadır.

ÇED raporlarının hazırlanması süreci, formatı ve yetkili imzalar bakımından sorunludur. ÇED’ler birbirinin kopyası olacak şekilde hazırlanmakta ve sadece formaliteyi tamamlamaktan ibarettir.

Meteorolojik ölçüm sonucu elde edilen veriler iklim değişimine ilişkin çalışmalarda temel unsur olup, ölçümlerin devamlılığı esas teşkil etmektedir. Yen kanun tasarısı ile meteoroloji istasyonları ve bu alanda hizmet veren binalar ve üzerinde bulundukları arsalar imara açılmaya çalışılmaktadır. Bu tasarı derhal düzeltilmelidir.

Su kaynakları üzerine yapılan su yapılarında ana unsur olan hidrolojik çalışmalarının temelini oluşturan hidrolojik ve meteorolojik ölçümler gün geçtikçe azaltılmaktadır. Hiç ölçümü olmayan ya da yeterli periyodu tamamlamayan ölçümler ile yapılan yatırımlar, geri dönülmesi mümkün olmayan çevresel ve ekonomik tahribatlara neden olmaktadır ve olmaya devam edecektir. Ayrıca su kaynakları üzerine yapılan hunharca yapılar ve suyun denetimsiz kullanılması su kaynaklarımızı yok etmektedir.

Tüm bu hususlar ve kamu menfaati dikkate alınarak, meslek odaları kendi mesleki alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübelerini halkın lehine kullanmak için çalışırken siyasi iktidarlar tarafından mesleklerin dikkate alınmaması, bilimsellikten yapılan uygulamalar telafisi mümkün olmayan sorunlar oluşturmaktadır.

Biz diyoruz ki: eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülke için mesleğimizin bize sağladığı yetki ve sorumluluk bilinciyle mesleğimizi halkın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

 

CreateThumbNail

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram