31. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI

tarafından gönderildi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

31. Olağan Genel Kurulu Çalışma Esasları

Meteoroloji Mühendisliği, tarımdan turizme, ulaşımdan kentleşmeye, sanayileşmeden enerjiye kadar hayatın hemen her alanında hizmet verebilecek bir bilim dalının temsilcisi durumundadır.

Ancak ülkemizdeki uygulamada bir çok mühendislik gibi Meteoroloji Mühendisliği de yok sayıldığından, yukarda sayılan alanlarda arzu ettiğimiz toplumsal fayda sağlanamamaktadır.

Bu nedenle; diğer ilgili mühendislik alanları ile birliktelik ve dayanışma sağlanarak mühendislik hizmetlerinin uygulanması hususunda çalışmaların devam ettirilmesi esastır.

Bu kapsamda, Odamızın Serbest Mühendislik Müşavirlik Yönetmeliğinde belirtilen alanların korunmasında, hizmetlerin yeterli kalitede uygulanmasında, meslektaş haklarının korunmasında ve meslektaşların haksız rekabetinin önlenmesi konularında çalışmalara daha fazla önem verilerek devam edilecektir.

Tüm çalışmalar, TMMOB örgütlülüğü ve disiplini içerisinde yapılacaktır.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram