31. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

tarafından gönderildi

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

31. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Genel Kurulumuz, dünyayı da etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi nedeniyle zor koşullarda ve özel önlemler alınarak 19 Eylül 2020 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerinde yapılmıştır.

Covid-19 pandemisi sonucunun ne olacağı, ne zaman sönümleneceği belli olmayan bir süreçte halen artarak devam etmektedir. Ancak bilinen bir gerçek var ki bu tür olaylarda ne yazık ki en fazla zarar görenler toplumların yoksul kesimleridir.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 Pandemisinin yanı sıra, olağan denebilecek meteorolojik olaylar, sonuçları itibariyle felaketlere dönüşmekte ve felaketlerin sürekli arttığı bir süreci de yaşamaktayız.

Günümüzde meteorolojik olaylara bağlı olarak yaşanan felaketlerin nedenini, iklim değişimine bağlamak günümüze kadar yapılan yanlışların üzerini örtmek ve yeni yanlışlara zemin hazırlamaktır.

Bu gün yaşadığımız olaylardan çok iyi biliyoruz ki; mühendislik hizmetlerinde ve uygulamalarında doğanın ve insanın yok sayılması ile olağan meteorolojik olaylar kolaylıkla felakete dönüşebilmektedir.

Kısaca tekrar belirtmek gerekir ise, günümüzde olağan meteorolojik olayların felakete dönüşmesinin nedeni geçmişte, mühendisliğin toplum yararına kullanılmamasından kaynaklanmaktır.

Aynı şekilde günümüzde mühendisliğin toplum yararına kullanılmamasının tartışılmaz sonucu ise gelecekte yaşanacak felaketler olacaktır.

Üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu ise; Olağan meteorolojik olayların afete dönüşmesi sonucunda, meteoroloji disiplini ile uzaktan yakından ilgisi olmayan birçok kişinin kendi kendilerine verdikleri hayali ünvanlar ile gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapmasıdır.

Basın yayın kuruluşları da , Meteoroloji biliminin temel bilgilerinden yoksun bu kişilerin yaptığı sansasyonel açıklamaları yazılı ve görsel haber kanallarına taşıyarak daha büyük toplumsal sorunların oluşmasına neden olmaktadır.

Oysa, yazılı ve görsel basının sağlıklı ve gerçekçi haberler yapması toplumsal sorumluluk ve zorunluluktur. Bu anlamda; Her meslekte olduğu gibi, kuvvetler ayrılığında önemli bir yeri ve gücü olan basın ve yayın organlarında etik değerlerin  korunması gerektiğini düşünmekte ve beklemekteyiz.

Son yıllarda giderek artan ve artık bir toplumsal afete dönüşen; kadına yönelik her türlü şiddet ve çocuk istismarına karşı derhal önlem alınmalıdır. Bu kapsamda İstanbul ve Çocuk Haklarına Dair sözleşmeler başta olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir.

Meslek Odaları yasalarının değiştirilmeye çalışılmasının, bizleri mesleklerimizi yapamaz hale getireceği endişesini taşımaktayız. Hatta kendi meslek disiplinimiz açısından, toplum yararının gözetilmeyeceği uygulamaların önünün açılarak, yaşanacak doğal olayların afete dönüşmesinin sayısını ve şiddetini artıracağını öngörmekteyiz. Unutulmamalıdır ki; Toplum yararına yapılmayan mühendislik hizmetleri ya da mühendislik hizmetlerinin yok sayılması, afetlerin sürekli ve daha ağır maddi ve manevi kayıplarla sonuçlanmasına neden olacaktır.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, laik, demokratik, özgürlükçü ilkelere bağlı tam bağımsız bir Türkiye özlemektedir. Mesleklerin toplum yararına uygulanması tam bağımsızlık için şarttır. Mesleklerin toplum yararına uygulanabilmesi ancak özgür demokratik ortamlarda mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz…

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

31. Olağan Genel Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram