Cenevre, 2 Haziran 2023

Dünya Meteoroloji Kongresi, Hızla değişen iklim, toplumsal ve teknolojik değişim döneminde önümüzdeki dört yıl boyunca kendisine rehberlik edecek yeni stratejik öncelikleri onayladı.

Ayrıca WMO tarihinde ilk kadın Genel Sekreteri Prof. Celeste Saulo’yu atadı.

WMO’nun en büyük kapsayıcı hedefi, 2027’nin sonuna kadar hayat kurtaran erken uyarı sistemleriyle Dünya’daki herkesin tehlikeli hava koşullarına karşı korunmasını sağlamaya yönelik çığır açan uluslararası kampanyayı gerçekleştirmek olacak.

Kongre, iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması’nın uygulanmasını bilgilendirmek için ısıyı hapseden sera gazlarının izlenmesini güçlendirmek için yeni bir Küresel Sera Gazı İzleme sistemini onayladı.

Gözlemleri ve veri alışverişini güçlendirmeye ve iklim uyumu ve dirençliliğe desteği artırmaya yönelik bir dizi öneriyi destekledi. Azalan deniz buzu, eriyen buzullar, buz tabakaları, permafrost ve deniz seviyesinin yükselmesi, suyla ilgili tehlikeler ve su güvenliği, ekonomiler ve ekosistemler üzerindeki artan etkileri göz önüne alındığında, kriyosfer ve hidrolojiye gelecekte artık daha fazla önem verilecektir.

Kongre, yeni araştırma önceliklerine uyum sağlamak ve süper bilgi işlem ile Yapay Zekanın teknolojik gücünü kucaklamak için WMO’nun bilim ve yenilik politikasını da güncelledi.

Gözlemleri ve hizmetleri tehdit eden büyüyen gözlem sistemleri açığını kapatmanın aciliyetini vurguladı. WMO’nun Toplumsal Cinsiyet Eylem Planını hızlandırdı.

“İklim değişikliği halihazırda Dünya üzerindeki her bölgeyi çeşitli şekillerde etkiliyor. Aşırı ve yüksek etkili hava, su ve iklim aşırılıkları, insanların güvenliği, ulusal ekonomiler, kentsel ve kırsal çevreler ve gıda ve su güvenliği için yıkıcı sonuçlara sahiptir. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, aşırı hidrometeorolojik tehlikelerin, son 50 yılda beş kat artarak, dünyadaki felaketlerin %90’ından fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Prof. Taalas, iki dört yıllık görev süresini 2023’ün sonunda bitiriyor. Yerine Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi Genel Müdürü Prof. Saulo, 1 Ocak 2024’te WMO’nun ilk kadın Genel Sekreteri olarak göreve başlayacak.

Prof. Saulo, “Önümüzdeki zorluklar çok büyük,” dedi. “İklim Değişikliği artık uzak bir tehdit değil. Acil eylem gerektiren acil bir meydan okumadır. Herkes için güvenli ve sürdürülebilir bir geleceği ancak kolektif çabalarımızla şekillendirebiliriz” dedi.

Bir sonraki WMO Başkanı, Ulusal Meteoroloji Merkezi Genel Müdürü, Birleşik Arap Emirlikleri BAE Daimi Temsilcisi ve WMO Asya Bölgesel Birliği Başkanı Dr. Abdulla Al Mandous olacaktır. Kapanış töreninde ayakta alkışlanan Alman Prof. Gerhard Adrian’ın yerini alacak.

Yeni Yürütme Konseyi de seçildi. Konate (Fildişi Sahili) Birinci Başkan Yardımcısı, Eoin Moran (İrlanda) İkinci Başkan Yardımcısı ve Dr Mrutyunjay Mohapatra (Hindistan) Üçüncü Başkan Yardımcısı seçildi.

Stratejik Plan 2024-2027, WMO’nun vizyonunu yeniden teyit ediyor:

“2030’a kadar, tüm ulusların, özellikle de en savunmasız olanların, aşırı hava, iklim, su ve diğer çevresel olayların sosyoekonomik sonuçlarına karşı daha dayanıklı olduğu bir dünya görüyoruz; ve karada, denizde veya havada mümkün olan en iyi hizmetlerle sürdürülebilir kalkınmalarını desteklemek ana hedefdir.

Kapsayıcı öncelikleri şunlardır:

(1) Aşırı hidrometeorolojik olaylardan kaynaklanan can, kritik altyapı ve geçim kayıplarının azaltılması ve hazırlığın arttırılması;

(2) Uyarlanabilir kapasite veya iklim riskine dayanıklılık oluşturmak veya geliştirmek için iklim açısından akıllı karar vermeyi desteklemek;

(3) Hava, iklim, hidrolojik ve ilgili çevresel hizmetlerin sosyoekonomik değerinin arttırılması.

“WMO’nun rolü, Üyelerinin geçmişi anlama, bugünü izleme ve atmosferin, hidrosferin ve gezegenimizin diğer hayati unsurlarının gelecekteki durumunu ve etkileşimlerini tahmin etme, ve ilgili doğal tehlikelere ve afetlere müdahale ,yeterli ve etkili hazırlık, uyum sağlama faaliyetlerini desteklemeye devam edecektir. ” diyor.

Bu, veri toplama ve işleme için koordineli ve birlikte çalışabilir ağların ve sistemlerin daha da geliştirilmesini, ileri bilim ve hesaplama teknolojileri yoluyla tahmin becerisinin geliştirilmesini ve son olarak doğru, amaca uygun bilgilerin doğru olmasını sağlayacak son derece yenilikçi hizmet sunumu yaklaşımlarını gerektirecektir.

2024-2027 Stratejik Planı bağlamında Kongre, 2024-2027 mali dönemi için 2020-2023’e göre yüzde 2,4 artışla 278 milyon İsviçre Frangı’nın biraz üzerinde düzenli bir bütçeyi onayladı. Stratejik Plan 2024-2027’nin uygulanmasını daha fazla desteklemek için gelecekte bütçe dışı fon sağlamaya artan bir vurgu yapılacaktır.

En önemli uzun vadeli hedefler şunları içerir:

Hedef 1: Toplumsal ihtiyaçlara daha iyi hizmet: teslim, yetkili, erişilebilir, kullanıcı odaklı ve amaca uygun bilgi ve hizmetler.

Hedef 2: Dünya sistemi gözlemlerini ve tahminlerini geliştirmek: Gelecek için teknik temeli güçlendirmek

Hedef 3: Hedeflenen araştırmayı ilerletmek: Gelişmiş hizmetler için Dünya sisteminin anlaşılmasını geliştirmek için bilimde liderlikten yararlanmak

Hedef 4: Hava, iklim, hidrolojik ve ilgili çevresel hizmetlerde büyüyen kapasite açığını kapatmak. Çünkü; Büyüyen kapasite açığı, küresel altyapı ve hizmetleri tehdit ediyor

Hedef 5: Etkili politika ve karar verme ve uygulama için WMO yapısının ve programlarının stratejik olarak yeniden düzenlenmesi

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram