8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…

tarafından gönderildi

Bugün 8 Mart!

Anayasamızın 10. Maddesi; “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” der. Oysa; kadınlar, çalışma ve toplumsal yaşamda, erkeklere oranla cinsiyetlerine bağlı olarak farklı konularda olumsuz anlayış, davranış ve tutumlarla karşılaşmaktadırlar.

Ülkemizde, kadınların toplum içindeki ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliği hala istenilen seviyede bulunmamaktadır. Eğitim, istihdam ve sosyal yaşama katılım oranları ve bu oranlarda görülen düşüş bunun en açık göstergesidir. Kadının sosyal statüsü, eğitim ve istihdamı açısından ülkemiz, ne yazık ki 3. Dünya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Kadınlar hala eğitim ve diğer toplumsal hizmetlere erişmekte güçlükler yaşamakta, çoğunlukla karar alma süreçlerinin dışında bırakılmakta, baskı, taciz ve şiddete maruz kalmakta, töre ve namus cinayetlerine kurban gitmektedirler.

Kadınlar, çalıştıkları işyerlerinde bir taraftan yükselme ve terfilerde ayrımcılığa maruz kalırken, diğer taraftan tacize, şiddete ve mobbinge uğramaktadırlar. Bu nedenlerle 8 Mart kadınlar için özel bir gündür. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa bile kadınlar açısından birçok sorun hala çözülebilmiş değildir.

Dünyadaki en yoksul insanların %70’i kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların 2/3’si yine kadınlardır. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği mücadelenin sembolü kabul edilen bugün, 8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için yaptıkları grev sırasında çıkan yangında 129 kadın işçinin can vermesidir.

Bu olaydan 52 yıl sonra (1910), Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin’in önerisiyle, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin, her yıl “Kadınlar Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Cumhuriyet’in ilanı sonrası, Atatürk’ün çağdaş öngörüsü ve tespiti ile; toplumda her alandaki yeniliklere paralel olarak, kadınların sosyal, siyasi ve hukuk alanında yer almalarının önü açılmış, seçme ve seçilme haklarını elde etmeleri ile gelişmiş pek çok ülkenin kadınlarından farklı bir öncülük kazanmışlardır.

Ancak, Cumhuriyetin ve daha sonraki demokratik kazanımların sürekliliği ve gelişimi, eşitliğin hayata geçmesi ile mümkündür. Bu nedenle ülkemizde kadın sorunlarının çözümünde, kadını eşit ve özgür birey konumuna getirecek olan yasal dönüşümlerin ve uygulamaların, bir an önce başlatılacak çalışmalarla ele alınması, eşitlikçi, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin hayata geçmesi, kadın bedeni üzerindeki tüm söz ve karar haklarının kadına ait olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Biliyoruz ki çağdaş, demokratik, sosyal hukuk devleti tüm kurum ve kurallarıyla işler ve işlevsel kılınmadan ne toplum, ne de kadın özgür olacaktır. Bunu başaracak olan da, nüfusun yarısını oluşturan KADINLAR’dır.

Tüm kadınlarla birlik ve dayanışma dileklerimizle;

Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

Kadın Komisyonu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram