Dear Colleague,

9th International Symposium on Atmospheric Sciences, ATMOS-2019, will be held in Istanbul, Turkey between October 23-26, 2019 under the organization of Istanbul Technical University, Department of Meteorology. The symposium organization committee selected the main theme for this year’s symposium as “Interactions Between Climate Change and Sectors”. The symposium talks will address and discuss the interactions between climate change and agriculture, economy, energy, environment, forestry, health, society, tourism, transportation and water resources, etc. Besides, wide-range of studies covering other branches of atmospheric sciences and their applications are also expected and welcomed.

We cordially invite you to register and submit the abstracts at the conference

website

http://www.atmosfer.itu.edu.tr/

The deadline for abstract submission is April 15, 2019.

We are looking forward to your contribution and participation to the symposium.

Yours sincerely,

Prof. Dr. Kasım KOÇAK

Symposium Chair

0——————-0———————0———————-0————————0——————–0——————–0——————-0——————0—————-0——————-0——

Sevgili meslektaşım,

9. Uluslararası Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, ATMOS-2019, 23-26 Ekim 2019 tarihleri ​​arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü organizasyonu altında İstanbul’da yapılacaktır. Sempozyum organizasyon komitesi, bu yılki sempozyumun ana temasını “İklim Değişikliği ve Sektörler Arasındaki Etkileşimler” olarak seçmiştir. Sempozyum görüşmelerinde;   iklim değişikliği ile tarım, ekonomi, enerji, çevre, ormancılık, sağlık, toplum, turizm, ulaşım ve su kaynakları vb.  arasındaki etkileşimler ele alınacak ve tartışılacaktır.  Ayrıca, atmosfer bilimlerinin diğer alanları ile ilgili  konularda da  başvurular  beklenmekte ve memnuniyetle karşılanmaktadır.

Konferans web sitesinde bildiri özetlerini kaydetmeye ve göndermeye davet ediyoruz.

http://www.atmosfer.itu.edu.tr/

Özet gönderim için son tarih 15 Nisan 2019’dur.

Sempozyuma katkınızı ve katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kasım KOÇAK
Sempozyum Başkanı

 

( Çevirisi Oda yönetimine aittir.)

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram