AMATÖR METEOROLOGLAR İLE İLGİLİ TEKZİP METNİMİZ

tarafından gönderildi

TEKZİP METNİ

17.02.2021 tarihinde haber bülteninde, “Uzman Yanıldı Amatör Bildi” haber başlığı ile yayınlanan haberin, bilimsel temeller esasına göre çalışan kamu kurumu ve ilgili meslek insanlarını küçümseyici ve kamuoyunu yanıltıcı içerikte olduğundan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

Meteoroloji mühendisliği alanına giren hizmetler, atmosferi kesintisiz olarak karada, denizde, havada bulunan binlerce gözlem istasyonunun yanı sıra uydu ve radarlar ile sürekli takip ederek, elde edilen meteorolojik parametrelere ait milyonlarca verinin analizi ve sentezi yapılarak Sayısal Hava Tahmin Modelleri de kullanılarak, yerel, bölgesel ve küresel ölçekte olmak üzere toplumun her kesimine sürekli ve düzenli olarak “Hava Tahmini” başta olmak üzere tarım, ulaşım, enerji, sanayi, kentleşme vb. yaşamın tüm alanlarına meteoroloji disiplini alanında eğitim almış kişiler tarafından hizmet sunulmaktadır.

Bu bilimsel kriterlere göre hareket eden ve yaptıkları işin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan, bu bilim dalının eğitimini alan “Tahminciler” tamamen bilimsel ölçüm ve gözlemlere dayanarak çalışmalarını yapmaktadırlar.

Bu sektörde tahminler başta olmak üzere meteorolojik hizmetler, bu konuda hiçbir eğitimini almamış, bu konudaki verilere ve modellere sahip olmayan kişilerce yapılması mümkün değildir.

Kendilerine Amatör Meteorolog diyen bazı kişi/kişilerin meteoroloji sektöründe hizmet veren bazı web sitelerindeki bilgileri yanlış/kısıtlı olarak kopyalayarak sosyal medyada yanlış anlaşılmalara neden olacak şekilde paylaşan bu kişilerin yaptıkları doğru olmadığı gibi bunların yaptıklarının doğru gibi kamuoyuna haber yapılması da aynı derecede yanlıştır.

Sonuç olarak, meteorolojik hizmetler alanında, 3254 Sayılı Kanun ile kurulmuş Kamu Kurumu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve 14 Mart 2003 tarih ve 25048 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Odamızın SMM Yönetmeliği ile Meteoroloji Mühendisleridir.

Kendilerine unvan uydurarak yapılan paylaşımlar ve bu kişileri meşrulaştıracak şekilde haber kanallarına taşınması hatadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram