Asgari Ücretler

METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN ASGARİ ÜCRET LİSTELERİ
Mühendis deneyim yılıBrüt ücret
0-2 yıl50.000TL
3-4 yıl55.000TL
5-9 yıl60.000TL
10-14 yıl65.000TL
15 yıl ve sonrası70.000 TL
RÜZGAR ENERJİSİ ASGARİ ÜCRETLERİ
RES Saha Bulunması120.000(yüz yirmibin)TL+KDV
Rüzgar Ölçüm Montaj Süpervizörlüğü24.000 (yirmi dört bin)TL+KDV
1 Yıllık Rüzgar Ölçüm Takibi10.000TL/ay
RES Ön Değerlendirme Raporunun Hazırlanması60.000(altmışbin)TL+KDV
  
HİDROLOJİK-HİDROMETEOROLOJİK ÇALIŞMALAR
1. Barajlarda (membada başka bir tesis yoksa)
1.A Su Temini (Su Potansiyeli)50.000(elli bin)TL
1.B Taşkın Hesapları50.000(elli bin)TL
1.C Sulama Suyu İhtiyaçları Hesabı40.000(kırk bin)TL
TOPLAM140.000(yüz kırk bin)TL
2. Göletlerde
2.A Su Temini (Su Potansiyeli)35.000(otuz beş bin)TL
2.B Taşkın Hesapları50.000(elli bin)TL
2.C Sulama Suyu İhtiyaçları Hesabı30.000(otuz bin)TL
TOPLAM115.000(yüz on beş bin)TL
3. Regülatörlerde Su Temini ve Taşkın Hesapları
Projenin büyüklüğüne göre Baraj veya Gölet Su Temini ve Taşkın Hesapları ücretleri uygulanabilir.
 
4. Taşkın Koruma Tesislerinde Taşkın Debi Hesabı (Dere Yatakları Düzenlemesi)
Kesit başına 20.000 (yirmi bin)TL ile 30.000 (otuz bin)TL arasında (derenin büyüklüğüne göre)
5. Su Tahsisi Hidroloji Raporu (Balık çiftlikleri, Termik Santral, Jeotermal santral vs.)
5.A Hidroloji Raporu hazırlanması (Debi ölçümü hariç) 
80.000(seksen bin)TL. Arazi gezisi, ikamet yerine uzaklığı arazi şartları, güvenlik gibi durumlar göz önünde bulundurulur.
5.B Debi ölçümü (1 adet için) 
İkamet yerine 100 km’ye kadar olan mesafe 20.000 (yirmi bin) TL, 100 km üzerindeki her km için 20 (yirmi) TL ilave yapılarak ücret alınır. Bu bir tek ölçüm yeri için geçerlidir. Aynı yerdeki birden fazla ölçüm noktasında debi ölçümü yapılması halinde kişinin takdirine bağlıdır.
Meteoroloji Mühendisleri Basın Hizmetleri Bilirkişi, Uzmanlık, Görüş Bildirme Asgari Ücretleri–Uluslararası ve Ulusal Televizyonlar: Hizmet başına 40.000TL
Yerel Televizyonlar: Hizmet başına 30.000TL 
Ulusal Radyolar: Hizmet başına 20.000TL 
Ulusal Gazeteler: Hizmet başına 20.000TL 
Yerel Radyolar: Hizmet başına 20.000TL 
Yerel Gazeteler: Hizmet başına 20.000TL 
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram