Asgari Ücretler

METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN ASGARİ ÜCRET LİSTELERİ
Mühendis deneyim yılıBrüt ücret
0-2 yıl17.500 TL
3-4 yıl19.500 TL
5-9 yıl21.000 TL
10-14 yıl25.000 TL
15 yıl ve sonrası30.000 TL
RÜZGAR ENERJİSİ ASGARİ ÜCRETLERİ
RES Saha Bulunması30000 (otuz bin)TL+KDV
Rüzgar Ölçüm Montaj Süpervizörlüğü6000 (altı bin)TL+KDV
1 Yıllık Rüzgar Ölçüm Takibi2500TL/ay
RES Ön Değerlendirme Raporunun Hazırlanması15000(on beş bin)TL+KDV
  
HİDROLOJİK-HİDROMETEOROLOJİK ÇALIŞMALAR
1. Barajlarda (membada başka bir tesis yoksa)
1.A Su Temini (Su Potansiyeli)10000(on bin)TL
1.B Taşkın Hesapları10000(on bin)TL
1.C Sulama Suyu İhtiyaçları Hesabı7500(yedi bin beş yüz)TL
1.D Baraj İşletme Çalışması7500(yedi bin beş yüz)TL
TOPLAM35000(otuz beş bin)TL
2. Göletlerde
2.A Su Temini (Su Potansiyeli)7500(yedi bin beş yüz)TL
2.B Taşkın Hesapları10000(on bin)TL
2.C Sulama Suyu İhtiyaçları Hesabı5000(beş bin)TL
2.D Gölet İşletme Çalışması5000(beş bin)TL
TOPLAM27500(yirmi yedi bin beş yüz)TL
3. Regülatörlerde Su Temini ve Taşkın Hesapları
Projenin büyüklüğüne göre Baraj veya Gölet Su Temini ve Taşkın Hesapları ücretleri uygulanabilir.
 
4. Taşkın Koruma Tesislerinde Taşkın Debi Hesabı (Dere Yatakları Düzenlemesi)
Kesit başına 5000(beş bin)TL ile 7500(yedi bin beş yüz)TL arasında (derenin büyüklüğüne göre)
5. Su Tahsisi Hidroloji Raporu (Balık çiftlikleri, Termik Santral, Jeotermal santral vs.)
5.A Hidroloji Raporu hazırlanması (Debi ölçümü hariç) 
20000(yirmi bin)TL. Arazi gezisi, ikamet yerine uzaklığı arazi şartları, güvenlik gibi durumlar göz önünde bulundurulur.
5.B Debi ölçümü (1 adet için) 
İkamet yerine 100 km’ye kadar olan mesafe 5000 (Beş bin) TL, 100 km üzerindeki her km için 5 (beş) TL ilave yapılarak ücret alınır. Bu bir tek ölçüm yeri için geçerlidir. Aynı yerdeki birden fazla ölçüm noktasında debi ölçümü yapılması halinde kişinin takdirine bağlıdır.
Meteoroloji Mühendisleri Basın Hizmetleri Bilirkişi, Uzmanlık, Görüş Bildirme Asgari Ücretleri–Uluslararası ve Ulusal Televizyonlar: Hizmet başına 10000TL
Yerel Televizyonlar: Hizmet başına 7500TL 
Ulusal Radyolar: Hizmet başına 5000TL 
Ulusal Gazeteler: Hizmet başına 5000TL 
Yerel Radyolar: Hizmet başına 5000TL 
Yerel Gazeteler: Hizmet başına 5000TL 
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram