Asgari Ücretler

METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN ASGARİ ÜCRET LİSTELERİ
                                       2022 Yılı Meteoroloji Mühendisi Ücreti
Mühendis Deneyimi Brüt Ücret
0-2 Yıl 7900
3-4 Yıl 10200
5-9 Yıl 12300
10-14 Yıl 13500
15 Yıl ve Sonrası 14900
RÜZGAR ENERJİSİ ASGARİ ÜCRETLERİ
RES Saha Bulunması 15.000 (Onbeşbin) TL + KDV
Rüzgar Ölçüm Montaj Süpervizörlüğü 3.000 (Üçbin) TL + KDV
1 Yıllık Rüzgar Ölçüm Takibi 1000 TL / ay
RES Ön Değerlendirme Raporunun Hazırlanması 5.000 (Beşbin) TL + KDV

HİDROLOJİK-HİDROMETEOROLOJİK ÇALIŞMALAR

 1-Barajlarda (membada başka bir tesis yoksa)
1.A Su temini (Su potansiyeli) 4 000 (Dörtbin) TL
1.B Taşkın Hesapları 4 000 (Dörtbin) TL
1.C Sulama Suyu İhtiyaçları Hesabı 2 000 (İkibin) TL
1.D Baraj İşletme Çalışması 2 000 (İkibin) TL
TOPLAM  12 000 (Onikibin) TL
2- Göletlerde
2.A Su temini (Su potansiyeli): 2 000 (İkibin) TL
2.B Taşkın Hesapları 4 000 (Dörtbin) TL
2.C Sulama Suyu İhtiyaçları Hesabi 1 000 (Bin) TL
2.D Gölet İsletme Çalışması 1 000 (bin) TL
  TOPLAM 8 000 (Sekizbin) TL
3- Regülatörlerde su Temini ve Taşkın Hesapları
Projenin büyüklüğüne göre Baraj veya Gölet fiyatlarındaki Su temini ve Taşkın hesapları uygulanabilir.
4- Taşkın Koruma tesislerinde Taşkın debi Hesabi (Dere Yatakları düzenlemesi)
Kesit başına 1000 (bin) TL ile 2000 (İki bin) TL Arasında (derenin büyüklüğüne göre)
5- Su Tahsisi Hidroloji Raporu (Balık çiftlikleri, Termik Santral, Jeotermal santral vs)
5.A Hidroloji Raporu hazırlanması (Debi ölçümü hariç)
7.000 TL . Arazi gezisi, ikamet yerine uzaklığı arazi şartları, güvenlik gibi durumlar göz önünde bulundurulur.
5.B Debi ölçümü ( 1 adet için)
İkamet yerine 100 km’ye kadar olan mesafe 1500 (Beşyüz) TL, 100 km üzerindeki her km için 1 (bir) TL ilave yapılarak ücret alınır. Bu bir tek ölçüm yeri için geçerlidir. Aynı yerdeki birden fazla ölçüm noktasında debi ölçümü yapılması halinde kişinin takdirine bağlıdır. 

Meteoroloji Mühendisleri Basın Hizmetleri Bilirkişi, Uzmanlık, Görüş Bildirme Asgari Ücretleri–Uluslararası ve Ulusal  Televizyonlar: Hizmet başına 750 (yediyüz elli) TL

-Yerel Televizyonlar: Hizmet başına 500 ( beşyüz ) TL

–Ulusal Radyolar: Hizmet başına 350 (üçyüz elli) TL

–Ulusal Gazeteler: Hizmet başına 250 ( İkiyüz elli) TL

–Yerel Radyolar: Hizmet başına 200 (İkiyüz) TL

–Yerel Gazeteler: hizmet başına 100 (yüz) TL

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram