Nisan 2021 için yüzey hava sıcaklığı:

1991-2020 dönemi Nisan ortalamasına göre Nisan 2021 yüzey hava sıcaklığı anomalileri. Veri kaynağı: ERA5. Copernicus İklim Değişikliği Servisi / ECMWF.

Nisan 2021 için küresel ortalama sıcaklıklar, Nisan 1991-2020 ortalamasından yaklaşık 0,2ºC daha yüksek olarak gerçekleşti. Küresel olarak, 2021 yılı Nisan ayı , 2010’dan önceki tüm Nisan aylarından daha sıcak olarak gerçekleşti. Ancak 2010 ve 2016-2020 dönemi Nisan’larından daha soğuk oldu.

Avrupa’ya baktığımız zaman; 2021 yılı Nisan ayı bir bütün olarak Avrupa üzerinde 2003’ten bu yana en soğuk Nisan ayı oldu. Kuzeydoğu Kanada, kuzeybatı Rusya ve Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde de Nisan ayı sıcaklıkları ortalamanın çok üzerinde gerçekleşti.

2021 yılı Nisan ayı için Avrupa genelinde ortalama sıcaklıklar önemli ölçüde değişiklik gösterdi. İzlanda’dan Akdeniz’e ve Karadeniz’e kadar uzanan geniş bir alanda ortalamanın altında gerçekleşti. Ancak; İber Yarımadası’nın batısında ve kıtanın uzak doğusunda da ortalamanın üzerindeydi.

Ocak 1979’dan Nisan 2021’e kadar 1991-2020’ye göre aylık küresel ortalama ve Avrupa ortalama yüzey hava sıcaklığı anomalileri. Daha koyu renkli çubuklar Nisan değerlerini gösterir. Veri kaynağı: ERA5. Copernicus İklim Değişikliği Servisi / ECMWF.

2021 Yılı Nisan ayı, pek çok yerde alışılmadık derecede ılıman koşullarla başlamıştı, ancak ayın ilk haftasında sıcaklıklar geniş bir bölgede düşmeye başladı. Örneğin Slovenya gibi batı ve orta Avrupa’nın bazı bölgelerinde rekor düşüklükte sıcaklıklar ölçüldü. Fransa, başlangıçtaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle normalden daha erken gelişmeye başlayan üzüm ve meyve ağaçlarında ciddi don hasarına maruz kalan ülkelerden biri oldu.

Bu, hükümetinin ” Tarımda Felaket” ilan etmesine yol açtı. Birleşik Krallık, 1922’den bu yana Nisan için en düşük ortalama minimum sıcaklığını ve 1960’a kadar giden bir veri kaydında ise en yüksek Nisan ayı ” Don ” sayısını yaşadı.

Nisan ayı sıcaklıklarının oldukça düşük olduğu dünyanın diğer bölgeleri arasında Alaska ve kuzey Kanada’nın bazı kısımları, doğu Sibirya ve Çin’in çoğu, Avustralya üzerinden kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan bir alan ve Antarktika’nın bazı bölgeleri, özellikle Batı Antarktika yer almaktadır. Bununla beraber, kuzeydoğu Kanada ve Grönland, batı Sibirya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın bazı kısımları, Arjantin ve güney Şili, Namibya ve Güney Afrika kıyıları ve Doğu Antarktika’nın bazı kısımlarında sıcaklıklar ortalamanın çok üzerinde oldu.

Hava sıcaklıkları, en son La Niña olayının zayıflamaya devam ettiği tropikal ve alt tropikal doğu Pasifik Okyanusu’nun büyük bir bölümünde ortalamanın altında kaldı. Tropikal olmayan kuzey yarımkürenin diğer okyanus bölgeleri ise ortalamadan daha sıcaktı. Bunun başlıca istisnaları ise kuzey-doğu Atlantik ve Grönland’ın kuzey-doğusundaki denizler oldu. Tropik okyanuslar ve güney yarımkürede koşullar çok daha karmaşık oldu.

2021 yılı Nisan ayı küresel ortalama sıcaklıkları, 1991-2020 ortalamasından daha yüksekti, ancak son altı yılın bir çok ayından daha düşüktü. Şöyleki:

Nisan 1991-2020 ortalamasından 0,19 ° C daha sıcak
Nisan 2016 ve Nisan 2020’den 0,3 ° C’den daha soğuk( rekor seviyedeki en sıcak iki Nisan )
2015’ten bu yana en soğuk Nisan ve Nisan 2010’dan daha soğuk, ancak kayıttaki diğer Nisan aylarından daha sıcak

Avrupa sıcaklık ortalamaları ve sıcaklık anomalileri genellikle küresel anormalliklerden daha değişkendir ve daha büyüktür. Nisan 2021 için Avrupa’daki ortalama sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,9 ° C altında oldu ve bu durum 2021 yılı Nisan ayını tüm Avrupa genelinde 2003’ten bu yana en soğuk Nisan ayı yaptı.

2021 Nisan ayına kadar olan on iki aylık ortalama sıcaklıklar şu şekilde idi;

Kıtanın çoğu bölgesinde ve okyanus yüzeyinin büyük bir bölümünde 1991-2020 ortalamasının üzerinde , Kuzey Sibirya ve kuzey ve batıdaki Arktik denizleri, Kanada’nın uzak kuzey-doğusu, Tibet Platosu ve Doğu Antarktika’nın bir kısmı ile Avrupa’nın çoğunda ortalamanın biraz üzerinde, ancak kıtanın uzak doğusunda ve birkaç küçük bölgede ortalamanın altında, her kıtanın bazı bölgelerinde ortalamanın altında, Doğu ekvatoral Pasifik, İrlanda’nın batısındaki Kuzey Atlantik ve güney yarımküredeki birkaç okyanus alanı üzerinden ortalamanın altında.

1991-2020 ortalamasına göre Mayıs 2020’den Nisan 2021’e kadar yüzey hava sıcaklığı anomalileri. Veri kaynağı: ERA5. Copernicus İklim Değişikliği Servisi / ECMWF

On iki aylık dönemlerin ortalamasını almak, bölgesel ve küresel ortalama sıcaklıklardaki daha kısa vadeli değişiklikleri görebilmemizi sağlar. Küresel olarak, Nisan 2021’e kadarki on iki aylık dönem, 1991-2020 ortalamasından 0,31 ° C daha sıcaktı. Bu on iki aylık ortalama, bu veri kaydındaki en sıcak iki dönem olan Eylül 2016 ve Mayıs 2020’de sona eren on iki aylık dönemler için 0,46 ° C ortalamanın altındadır.

Ocak 1979’dan Nisan 2021’e kadar olan aylık değerlere dayalı olarak 1991-2020’ye göre on iki aylık küresel ortalama ve Avrupa ortalama yüzey hava sıcaklığı anomalilerinin ortalamaları. Daha koyu renkli çubuklar, 1979’dan 2020. Veri kaynağı: ERA5. Copernicus İklim Değişikliği Servisi / ECMWF.

En sıcak takvim yılı, 1991-2020 ortalamasının 0,44 ° C üzerinde bir sıcaklıkla 2016’dır. 2020, 2016 ile aynı seviyedeydi. En sıcak üçüncü takvim yılı 2019’dur; sıcaklığı ortalamanın 0,40 ° C üzerindeydi.

Avrupa sıcaklıklarının ortalamalarında daha fazla değişkenlik vardır, ancak kıtanın nispeten daha yoğun olan gözlem sistemleri nedeniyle değerler daha kesindir. Nisan 2021’e kadarki on iki aylık dönemin ortalaması, 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 0,5 ° C üzerindedir. 2020 yılı , 1991-2020 ortalamasının 1,2 ° C üzerinde bir sıcaklıkla, net bir marjla Avrupa için kaydedilen en sıcak takvim yılıdır.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram