Basın Hizmetleri Asgari Ücretleri

                          Meslektaşlarımıza, İlgililere, Basına ve Kamuoyuna

           Bugün bazı basın organlarında çıkan yazılar ve yayınlanan bazı haberlerle ilgili olarak bir şeyler yazmak gereğini duyduk. Oda Yönetimi olarak;  SMM Yönetmeliğimizin madde 7′ de  belirtilen meslek alanlarımız için  tv, radyo ve gazetelerin odamız yönetiminden talep ettiği hizmetler (Küresel iklim değişikliği, mevsimsel tahminler, Kuraklık, hava öngörüsü, meteorolojik afetler, su temini, hava kirliliği, tıbbi meteoroloji vbg. konularda) röportajlar için bilirkişilik, uzman görüşü kapsamında sembolik de olsa bir ücret ödemeleri, odamız banka hesaplarına yapacakları ödemeden sonra kendilerine istedikleri konu ile ilgili bilirkişilik, uzman görüşü kapsamında röportaj verileceği konusunda karar aldık.  

           Bu kararı eleştiren bazı basın–yayın organları odamızı fırsatçılıkla suçlamıştır. Bunun herhangi bir şekilde fırsatçılıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Odamızın ne geçmişte ne şu an nede gelecekte fırsatçılık gibi bir kavram ile işi olamaz. 

Talep edilen bilirkişi, uzmanlık, görüş sunma, çerçevesinde röportaj, bilgi hazırlama, vb.  karşılığında odamızın ücret talep etmesi:

1- Odamızın  ve mesleğimizin artık bir marka değerinin oluştuğunun kabul edilmesinin gerektiğidir.

2-“Mesleki anlamda Kimse bizden  daha yetkin değildir.”  sözümüzün arkasında durmamızdır.

3-Meteorolojinin bir “Bilim Dalı” olduğunun ve bu bilim dalının ülkemizdeki en önemli temsilcisinin “Meteoroloji Mühendisleri” olduğu iddiamızdır.

4-Doğru Bilgiye ulaşmanın kıymetinin  bilinmesi gerekliliğidir. Verdiğimiz her bilginin haber değeri taşımasıdır.

Bütün bu gerekçelere rağmen talep edilen asgari ücretler bu aşamada  semboliktir. 

 Saygılarımızla;

Fırat ÇUKURÇAYIR / Genel sekreter

 

SMM Yönetmeliğimizde Belirtilen Meslek Alanları

Oda ve Meteoroloji Mühendisleri Basın Hizmetleri Bilirkişi, Uzmanlık, Görüş Bildirme Asgari Ücretleri;

–Uluslararası ve Ulusal  Televizyonlar: Hizmet başına 750 (yediyüz elli) TL

-Yerel Televizyonlar: Hizmet başına 500 (beşyüz) TL

–Ulusal Radyolar: Hizmet başına 350 (üçyüz elli) TL

–Ulusal Gazeteler: Hizmet başına 250 (İkiyüz elli) TL

–Yerel Radyolar: Hizmet başına 200 (İkiyüz) TL

–Yerel Gazeteler: hizmet başına 100 (yüz) TL

Asgari Ücretler

Oda Hesap Noları

meteoroloji takvim-13

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram