BİLGİ EDİNME

tarafından gönderildi

Odamız Yönetim Kurulu , geçtiğimiz günlerde  temeli atılan AKKUYU NÜKLEER SANTRALI ndan  yola çıkarak ülkemizin nükleer santrallar ile çok yakın zamanda başka şehirlerde de tanışacak olması nedeniyle  meteorolojik alanda standartların oluşturulmasına zemin teşkil edecek bazı bilgileri ilgili kurumdan istemiştir.

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğer devlet tarafından işletilmiyor ve denetlenmiyor ise meteorolojik gözlem datalarının  güvenirliliği daima sorgulanmalıdır. Çünkü bu tip datalar devlet tarafından işletilmeyen  ve denetlenmeyen bir gözlem istasyonundan alınmış ise daima asimile edilmeye ve istenilen sonuca göre değiştirilmeye mahkumdur. Bizde;  bu noktadan yola çıkarak ülkemizde temeli atılan veya ihalesi yapılan ve planlanan nükleer santralların meteoroloji alanında standartlarının oluşmasını sağlamak amacıyla ihtiyacı olan bilgileri kurumdan  “bilgi edinme yasası” çerçevesinde istedik. Gelişmeleri  yine  buradan sizlerle paylaşacağız.

 

Sayı     : 2018/02/31                                                                                                                                      16.04.2018

Konu   : Bilgi Edinme

 

 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

 

Akkuyu Nükleer Santralı temel atma töreninde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve geçtiğimiz günlerde; Başbakanımız Sayın  Binali YILDIRIM, yaptıkları konuşmalarda, Ülkemizin ihtiyacı olan enerjinin % 10 nun Nükleer Santrallar tarafından karşılanmasının planlandığını belirtmiştir.

Bilindiği gibi ülkemizde bir tanesi Mersin – Akkuyu’da  inşaatı  başlamış, bir diğeri Sinop ta ihalesi yapılmış, bir tanesi de şu anda planlanan olarak üç adet Nükleer Santral projesi mevcuttur. Ülkemizin ihtiyacı olan enerjinin %10 nun nükleer santralar aracılığı ile karşılanması ifade edildiğine göre bu sayının daha da artması sürpriz olmayacaktır.

Meteoroloji bilimi, nükleer santral endüstrisinde,  santral sahasının yer seçimi, santralın dizayn kriterlerinin oluşturulması, kaza senaryolarının oluşturulması, santral inşası ve inşaat prosedürlerinin belirlenmesinde, radyoaktif salınımların oluşması ve kazadan sonraki günler içinde neler yapılacağının belirlendiği acil durum senaryoları gibi bir çok  olayda çok önemli rollere sahiptir.

Meteorolojinin öneminin bu konuda da uluslar arası boyutta kabul görmüş olması  nedeniyle konu ile ilgili olarak;

1-Kurumunuzun nükleer Santrallar konusundaki çalışmalarını nasıl ve hangi yönetmeliğe göre yürüttüğü,

2- Nükleer santrallar için uyulması gereken kurallar, yapılacak meteorolojik gözlemler ve ölçümler  ile ilgili, ulusal /   uluslar arası standartlarda bir yönetmeliğinizin olup olmadığı,

3- Nükleer Santral sahası ve yakın civarında konumlandırılacak meteoroloji istasyonlarında bulunması gerekli ölçüm ekipmanları, ölçüm aralıklarının neler olması gerektiği ile ilgili yönetmeliğinizin olup olmadığı,

4- İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santral sahası ve yakın civarında, ihalesi yapılmış olan Sinop Nükleer Santral sahası ve yakın civarında kurumunuza bağlı meteoroloji istasyonlarınızın olup olmadığı, var ise bu istasyonların ne zamandan beri ölçüm yaptığı ve hangi parametreleri ölçtüğü, data analizleri sonucunda bu istasyonlara ait çalışma performansları,

5-Bu İstasyonların Rutin Bakımlarının ve kalibrasyonlarının hangi yönetmeliğe göre ve hangi sıklıkla yapıldığı

Konularında bilgi edinme yasası çerçevesinde bilgi talep etmekteyiz.

Gereğini arz ederiz

 

 

TMMOB

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

logo

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram