BM YERALTI SULARI ZİRVESİ: GÖRÜNMEYENİ GÖRÜNÜR KILMAK

tarafından gönderildi

BM yeraltı suları zirvesi “görünmeyeni görünür kılmak”

2022 kampanyasının son etkinliği “Yeraltı suyu: Görünmeyeni görünür kılmak”, bu hayati kaynağın daha iyi izlenmesinin ve yönetiminin önemini vurgulayan bir BM-Yeraltı Suları Su Zirvesi ile sona erdi.

Yeraltı suları, dünyadaki tüm sıvı haldeki tatlı suların % 99’unu oluşturur. Kırsal alanlardaki birçok insanın içme suyu da dahil olmak üzere küresel nüfus tarafından evsel kullanım için tüketilen su hacminin yarısını ve sulama için kullanılan tüm suyun da yaklaşık %25’ini yeraltı suları sağlamaktadır.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, Paris 7-8 Aralık da gerçekleştirilen zirveye gönderdiği video mesajında, “Yeraltı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, iklim ve kuraklık gibi hava kaynaklı afet risklerinin gıda güvenliği, ekonomiler, toplum ve ekosistemler üzerindeki etkilerini azaltmak için kritik önem taşıyor.” dedi.

“Yeraltı suyu sistemlerinin hidrolojik olarak daha iyi izlenmesi ve tahmin edilmesi, yeraltı sularının daha iyi anlaşılması ve Dünyanın global su sistemi modellerine dahil edilmesi, sonuç olarak iklim açısından akıllı çözümler geliştirilmesi, iklim değişikliğine dayanıklılık ve güvenliğin artırılması için kritik öneme sahiptir” dedi.

WMO’nun yakın zamanda yayınlanan Küresel Su Kaynaklarının Durumu raporu, talebin arttığı ve sınırlı kaynakların olduğu bir çağda, yeraltı suları da dahil olmak üzere küresel tatlı su kaynaklarının yönetimini destekleyen güvenilir bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeraltı Suyu zirvesi, UN-Water adına UNESCO ve Uluslararası Yeraltı Suyu Kaynakları Değerlendirme Merkezi (IGRAC) tarafından koordine edilmektedir. Ana mesajları önümüzdeki Mart ayında Birleşmiş Milletler 2023 Su Konferansı’na iletilecektir.

Yeraltı suyunu ait olduğu yere getirmek için veri ve bilgilerle ilgili önemli mesajların BM 2023 Su Konferansı’na getirilip tartışılması ve COP28’e ile diğer konferanslara taşınması gerekmektedir. İklim değişikliği süreçleri – iklim dahil olmak üzere – tartışmanın merkezine değişikliğin hafifletilmesi ve uyarlanması ve ayrıca su ve sanitasyonla ilgili SDG 6’ya ulaşılması için kilit bir faktör olaraktır..

WMO Hidrolojik Gözlem Sistemi (WHOS), yeraltı suyu da dahil olmak üzere tüm hidrolojik sistemin modelleme ve uyarı sistemlerini destekleyen bir dizi pratik araçtan biridir.

Prof Taalas “İklim değişikliği milyarlarca insan için suyun mevcudiyetini, kalitesini ve miktarını , aynı şekilde, ekosistemleri çeşitli şekillerde etkilediği için bu tür kolaylaştırıcılar kritik öneme sahiptir. İklim değişikliğinin neden olduğu hidrolojik değişiklikler, 3 milyardan fazla kişinin ciddi şekilde su sıkıntısı çektiği koşullarda yaşadığı dünyanın birçok bölgesinde aşırı su çekimi ve kirlilik nedeniyle halihazırda ciddi baskı altında olan tüm su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yeni zorluklar getirmektedir” dedi

WMO, bu zirvede “Bilgi ve Veri ” oturumunu yönetti. Veri toplama, veri kalitesi, verilere erişim ve veri paylaşımının zorlukları tartışıldı. Yeraltı suyu kaynaklarının yer ve zaman içindeki değişkenliğini anlamak, sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimini iklim değişikliği ile diğer çevresel ve toplumsal değişikliklerin getirdiği zorlukları ele almak için çözümün bir parçası haline getirmek kritik öneme sahiptir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram