ÇED İLE İLGİLİ EĞİTİM DUYURUSU

tarafından gönderildi

Sevgili Meslektaşlarımız..

Bilindiği gibi;  Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeni bir ÇED Talimatı yayınlayarak, komisyon üyesi olduğu  ÇED dosyalarında meteorolojik bir standart oluşturmuş ve ÇED raporlarının Meteorolojik ve iklimsel Özellikler Bölümü ile Hidroloji Bölümlerinin Meteoroloji Mühendislerince hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.

Meteoroloji Mühendisleri Odası olarak;  ÇED ve ÇED Dosyalarının Meteorolojik ve İklimsel Özellikler Bölümü ile Hidroloji Bölümlerinin MGM nin yayınladığı talimata uygun olarak hazırlanmasını sağlamak amacıyla BTB ve SMM si olan Meslektaşlarımıza bir eğitim verilecektir.

BTB ve SMM si olmayan fakat gelecekte bende bu konuyla ilgilenebilirim diyen odamız üyesi meslektaşlarımız da bu sertifikasyon eğitimine başvurabilirler. Bununla birlikte alacakları sertifikanın geçerli olması için BTB ve SMM sinin olmak zorunda olduğunu unutmamalıdırlar.

İki gün sürmesi planlanan eğitimde MGM nin ÇED Talimatı ve Odamızın SMM yönetmeliğinin ÇED ile ilgili bölümüne uygun bir eğitim  ve  sertifika verilecektir.

Odamızın düzenleyeceği Eğitim de eğitmen olarak Prof. Dr. Orhan ŞEN ve Prof Dr. Miktad KADIOĞLU bulunacaktır. 

Kurs tarihi olarak henüz net olmamakla birlikte  Eğitmen Hocalarımızın uygunluk durumuna bağlı olarak 24-25 Ağustos 2019 veya 30-31 Ağustos 2019 tarihlerinden biri tercih edilecektir.

Bu eğitime katılmak isteyen meslektaşlarımız 20 Ağustos 2019 tarihine kadar isimlerini 0312 419 56 04 numaralı odamız telefonundan veya bilgi@meteoroloji.org.tr mail adresinden yazdırabilirler. Kursun net Tarihi, Eğitim programı ve eğitim ücreti daha sonra ilgililere bildirilecektir.

BTB, SMM ve ÇED Sertifikası olmayan meslektaşlarımızın ÇED raporlarının ilgili bölümlerini hazırlaması ve imza atması yasal olarak mümkün değildir.

Bilgilerinize sunarız.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram