ÇED RAPORLARININ ” METEOROLOJİK VE İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ İLE HİDROLOJİ BÖLÜMLERİ Nİ ” HAZIRLAYAN MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU…

tarafından gönderildi

Sevgili Meslektaşlarımızın Dikkatine…

Bilindiği gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21/ 06 / 2019 tarihinde 46 Numaralı talimatı yayınlayarak Madde 5 / 8 de “ Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacaklar hariç olmak üzere Genel Müdürlüğe sunulan Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının Meteorolojik ve İklimsel Özellikler ve Hidroloji bölümlerinin Meteoroloji Mühendisleri tarafından hazırlanması gerekmektedir ” şartını getirmiştir.

Meteoroloji Mühendisleri Odası olarak önceden tüm iletişim ortamlarında gerekli duyuruları yapılarak 07 – 08 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara’da Oda merkezimizde bir ÇED Yeterlilik Eğitimi yapılmış ve bu eğitime katılanlara “ ÇED Eğitimi Katılım Belgeleri ” verilmiştir.

“ ÇED Eğitimi Katılım “ belgesinin anlamı şudur ; Gerekli koşulları sağlamak kaydıyla, Odamız tarafından verilen BTB si ve SMM si olan meslektaşlarımıza ÇED Raporlarının Meteorolojik ve İklimsel Özellikleri ve Hidroloji Bölümlerini  hazırlama konusunda eğitim aldığının ve bu bölümleri hazırlama ve imzalama yetkisinin Odamız tarafından kendilerine verildiğinin belgesidir.

Takdir edersiniz ki; Bu belgeye sahip olmayan meslektaşlarımızın, Odamız tarafından verilen BTB ve SMM si olsa bile ÇED Raporlarını hazırlama ve imzalama yetkisi yoktur.  

Nitekim bu durum 01/ 01 / 2020 tarihinden itibaren verilen BTB ve SMM ler de net bir şekilde tanımlanmış ve BTB ve SMM alan meslektaşlarımıza hangi alanlarda Serbest Mühendislik ve Müşavirlik yapacağı aldığı belgelerde de belirtilmiştir.

Buna rağmen halen yetkisi olmadığı halde ÇED raporlarına, üstelik kendilerinin hazırlamadığı ve ÇED konusunda hiçbir bilgisinin olmamasına rağmen, imza atan meslektaşlarımızın olduğunu üzülerek görmekteyiz.

Bu olumsuz gidişata son vermek konusu, Oda yönetiminin yetki ve sorumluluğunda olduğu için meslektaşlarımızı bir defa daha  bilgilendirerek, bundan sonra “ÇED Katılım Belgesi ” olmayan Meslektaşlarımızın ÇED Raporlarının Meteorolojik ve İklimsel Özellikler ve Hidroloji Bölümlerini hazırlama ve imzalamaları halinde gerekli hukuki yaptırımların tereddütsüz uygulanacağını ifade ediyoruz.

Saygılarımız ile…

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram