Çin’de yaşanan extrem hava koşulları, iklim değişikliğinin etkilerini ve erken uyarı sistemlerine olan ihtiyacını vurguluyor.

Extrem hava koşulları – rekor kıran sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklık ve ölümlere yol açan şiddetli yağışlar – Haziran ayından bu yana Çin’i ciddi olarak hırpaladı. Avrupa’da olduğu gibi Çin’de de extremlerin yaşandığı bir yaz mevsimi, WMO topluluğunun Erken Uyarı ve Erken Eylem taahhüdünün önemini ortaya koydu. Önümüzdeki beş yıl içinde Herkes için Erken Uyarı imkanlarını sağlamak için devam eden kampanyaya duyulan ihtiyacı da güçlendirdi.

Aşırı hava koşullarının yüksek sosyo-ekonomik ve çevresel maliyeti, dünyanın en kalabalık ulusunun iklim değişikliği etkilerine karşı savunmasızlığını ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil eylem planlarına olan ihtiyacı da ortaya çıkardı.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Dr Wenjian Zhang “Çin’deki hava koşullarının ve iklim durumunun şiddetli ve karmaşık olduğunu söyledi. Güney Bölgelerde aşırı sıcaklık ve kuraklık yaşanırken kuzeyde yüksek yağışlar kaydedildi. Bu durum İklim değişikliğinin etkilerini açıkça ortaya koymaktadır dedi .”

Sıcak Hava Dalgası

Çin Meteoroloji İdaresi’ne göre, Çin’in güneyinde 13 Haziran’da başlayan bölgesel sıcak hava dalgası, bu bölgede tam meteorolojik gözlem kayıtlarının tutulmaya başladığı 1961’den bu güne kadar yoğunluk, etki, ölçek ve süre açısından yaşanan, en güçlü sıcak hava dalgası olarak kayıtlara geçti.

Sıcak hava dalgası 15 Ağustos’a kadar, 2013 yılının 62 günlük rekorunu kırdı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), 30 Kırmızı kodlu uyarı yayınladı. Çin iklim tahmincileri, mevcut sıcak hava dalgasının ancak 26 Ağustos’tan itibaren azalmaya başlayacağını tahmin ediyor.

200’den fazla ulusal gözlemevi, rekor düzeyde sıcaklıklar kaydetti..

Çin’de 4,5 milyon kilometrekarelik bir alanı veya diğer bir ifade ile ülkenin toplam arazi alanının neredeyse yarısını kapsayan 1 680 meteorolojik gözlemevi 35℃ ‘nin üzerinde sıcaklıklar kaydetti. 40°C’nin üzerindeki sıcaklıkların görülme sıklığı da aynı şekilde rekor kırdı.

Toplam 914 ulusal meteorolojik gözlemevi (Çin’deki toplam ulusal meteorolojik gözlemevi sayısının yüzde 37,7’sini oluşturan) aşırı sıcak hava dalgası olayları standardına ulaştı ve bunların 262’si Hebei, Shaanxi, Sichuan, Hubei, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Qinghai ve diğer yerler, tarihi maksimum sıcaklık kayıtlarına eşit veya onlardan daha fazla oldu.

Kuraklık

1 Temmuz’dan bu yana, Yangtze Nehri boyunca uzanan şehirlerin ve kasabaların çoğu, düşük yağış ve uzun süreli yüksek sıcaklıklar yaşadı. Bazı yerlerde yağışlar normalden % 80’den fazla az olduğu için, orta ila şiddetli meteorolojik kuraklık ve yüksek orman yangını riski yaşandı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, sadece Temmuz ayında yaşanan kuraklık felaketi 5.527 milyon insanı etkiledi ve 2.73 milyar Çin yuanı doğrudan ekonomik kayba neden oldu.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, kuraklığın önlenmesi için acil bir müdahale başlattı, “Yangtze Nehri Havzasındaki Rezervuar Gruplarının Kuraklıkla Mücadele ve Su Temininin Sağlanması için Ortak Operasyonu için Özel Eylemi” uyguladı ve aşağı havzadaki suyu yenilemek için rezervuarların çıkışını artırdı. .

Ulusal Meteoroloji Merkezi ve Pekin İklim Merkezi, 22 Ağustos’ta turuncu bir meteorolojik kuraklık uyarısı yayınladı ve CMA, 23 Ağustos’ta dördüncü seviye acil durumu etkinleştirdi.

Bu acil durum kapsamında, ilgili meteoroloji departmanları ve Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing ve Sichuan gibi eyalet meteoroloji departmanları, hükümet için zamanında ve kesin tahmin ve rafine hizmetleri uygulamak zorundadır.

Orman Yangınları

22 Ağustos’ta, üç hükümet dairesi (Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Devlet Ormancılık ve Çayır İdaresi ve Çin Meteoroloji İdaresi) ortaklaşa bu yıl yüksek orman yangını tehlikesine ilişkin ilk kırmızı renk uyarısını yayınladı. 23-25 ​​Ağustos tarihleri ​​arasında, orta ve güney Chongqing ile doğu Sichuan’ın bazı bölgelerinde orman yangını tehlike seviyesinin son derece tehlikeli bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Orman alanlarının güvenliğini sağlamak için sıkı önlemler alındı ve yangın kaynakları yönetimi güçlendirildi.

Uzmanlar, yerel yönetimlerin ormanlık alanlarda yangın kaynaklarının yönetimini ve kontrolünü güçlendirmesi, ormanlık alanların kullanımını kesinlikle yasaklaması, erken uyarı bilgilerini zamanında yayınlaması, yangın önleme yaygınlaştırmasını güçlendirmesi ve toplumu yangından korunma konusunda bilinçlendirmesi gerektiğini belirtti..

Yağışlar ve Taşkınlar

Güney Çin’in aksine, Kuzey’in büyük kısımları alışılmadık derecede şiddetli yağışlara tanık oldu. Temmuz ayında, Çin’de dördü Kuzey’de olmak üzere altı bölgesel şiddetli yağmur olayı meydana geldi (bir önceki yılın aynı döneminden 1,4 fazla). Temmuz ayında 30 ulusal meteoroloji istasyonunun günlük yağış miktarı ekstrem değeri aştı.

Temmuz ayında, Kuzey Çin’de (çoğunlukla Heilongjiang ve Liaoning Eyaletlerinde) ve Batı Çin’de (çoğunlukla Sichuan ve Gansu Eyaletlerinde) sel felaketleri meydana geldi. 18 Ağustos’ta, Qinghai Eyaleti, Xining Şehri, Datong Hui ve Tu Özerk İlçesinde bir dağ seli çok sayıda can kaybına neden oldu.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, 21-23 Ağustos tarihleri ​​arasında yeni bir yağış sürecinin kuzey Çin’i etkileyeceğini tahmin ediyor.

Erken uyarı, erken önlem

19 Ağustos’ta Çin Meteoroloji İdaresi, taşkın kontrolü, afet yardımı ve kuraklık yönetimi için meteorolojik hizmetlerin sağlanmasını görüşmek üzere özel bir toplantı düzenledi.

Çin Meteoroloji İdaresi yöneticisi Zhuang Guotai, sel kontrolü ve kuraklık yardımı için meteoroloji hizmetlerinde önce insan, önce yaşam ilkesinin önemini vurguladı.

Toplantıda üç temel öncelik sıralandı:

1-Ani ve yerel meteorolojik afetleri önlemek ve yerel yönetimlere kuraklık giderici meteorolojik hizmetler sunmak için meteorolojik izleme, tahmin ve erken uyarıyı zamanında yapmak.
2-Sorumlu devlet dairelerini ve acil müdahale görevlilerini harekete geçirerek ve afet önleme ve hafifletme için etki tabanlı karar alma desteği sağlayarak erken uyarı ve erken eylemi güçlendirmek.
3-Halkın risk önleme bilincini ve becerilerini ve afete hazırlıklı olma durumunu artırmak.
iklim politikası
geliştirmek

Aşırı hava olayları, halkın iklim değişikliği konusundaki farkındalığını güçlendirdi ve iklim değişikliğini ele almak için hükümet önlemleri ve stratejilerine destek verdi.

Haziran 2022’de Çin hükümeti, iklim değişikliği çalışmalarını iyileştirmek için yalnızca uzun vadeli zorluklar yaratmakla kalmayıp aynı zamanda ülkeyi “ani ve aşırı” olaylara karşı daha savunmasız hale getirdiğini söylediği eski uygulamaların yerine yeni bir politika belgesi yayınladı.

Hükümet, ulusal iklim değişikliği uyum stratejisinde, “İklim değişikliği, Çin’in doğal ekolojik sistemine şimdiden ciddi olumsuz etkiler getirdi. Ekonomiye ve topluma zarar verdi.” dedi.

Yeni politika belgesi, Kasım 2013’te yayınlanan Çin’in İklim Değişikliğine Uyum Ulusal Stratejisini güncellemektedir.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Şubat 2022’de İklim Uyumu 2035 Ulusal Stratejisini onayladı. Stratejiyi tamamlaması için ayrı bir uygulama planı bekleniyor. Tüm sektörler ve yerellikler kendi uyum planlarını oluşturmaya teşvik edilmektedir.

Yeni bir politika belgesine göre, Çin ekonomisi ve toplumu iklim değişikliği nedeniyle artan risk altında ve ülkenin her düzeydeki hükümet düzeyinde uyum mekanizmalarını ve izleme yeteneklerini iyileştirmesi gerekiyor.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram