Sevgili Meslektaşlarımız.

3254 Sayılı Meteoroloji Hizmetleri Hakkındaki Kanunun ” Diğer Kuruluşların İstasyon açabilmelerinin izne bağlanması ” başlıklı 27 maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine konu bazı verilerin toplanması ve paylaşılması Genel Müdürlüğümüzün iznine tabidir.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığınca hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde yer alan düzenleme ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması , üretmesi, paylaşması veya satması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi kılınmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin tensipleri ve destekleri ve MGM Genel Müdürü Sayın Volkan Mutlu COŞKUN’un çabaları ile konunun hem TBMM ‘deki çalışmalarda hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde hassasiyetle ve ısrarla takibi neticesinde bahse konu Kanun Teklifinin 1. Maddesinin ikici fıkrasına ; “Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla… ” ibaresinin eklenmesi sağlanmış ve akabinde TBMM’deki görüşmelerde de kabul edilerek, (2) Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması , üretmesi, paylaşması veya satması ; Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve Ticari ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir…” şeklinde ki bahse konu ibarenin yer aldığı madde metni 20/02/2020 tarihli 31045 Sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu şekilde MGM nin kurumsal yetkisi korunmuştur.

Kanunun MGM nin kurumsal yetkilerinin korunması şeklinde yayınlanmasında emeği geçen başta; Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ve MGM Genel Müdürümüz Sayın Volkan Mutlu COŞKUN olmak üzere herkese teşekkür ederiz.

Kanunun ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

TMMOB

Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram