Glasgow İklim Paktı COP26’da kabul edildi – ancak bu yeterli mi?

cop26

BM İklim Değişikliği müzakereleri, COP26, katılan yaklaşık 200 Tarafın çıkarları ve istekleri arasındaki hassas dengeyi yansıtan küresel bir uzlaşmayla sonuçlandı. Ancak bu uzlaşma, ön analizlere göre, bu yüzyılın sonuna kadar sıcaklık artışını sanayi öncesi dönemin 1,5°C üzerinde tutmak için gerekli olan belirleyici atılımın gerisinde kalıyor.

Glasgow İklim Paktı, uyum, azaltma ve finansman önlemlerini güçlendirdi ve gelecekteki eylemler için önemli yapı taşları oluşturdu. Ancak anlaşmayla ilgili olarak; hem hafifletme hem de uyum sağlama konusundaki taahhütler hayal kırıklığı yarattı.

“Onaylanan metinler bir uzlaşmadır. Günümüz dünyasındaki çıkarları, koşulları, çelişkileri ve siyasi iradenin durumunu yansıtırlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, önemli adımlar atıyorlar ama ne yazık ki kolektif siyasi irade bazı derin çelişkilerin üstesinden gelmeye yetmedi” dedi.

COP26

“Bilim bize bu on yılda mutlak önceliğin hızlı, derin ve sürdürülebilir emisyon azaltımları olması gerektiğini söylemektedir. Spesifik olarak – 2030 yılına kadar 2010 seviyelerine kıyasla % 45’lik bir azaltma sağlanmak zorundadır. .

Ancak, COP26 da belirlenen mevcut Ulusal düzeyde katkılar seti – tamamen uygulansa bile – bu on yılda emisyonları, yüzyılın sonuna kadar endüstri öncesi seviyelere kıyasla açıkça 2 derecenin çok üzerine çıkaracak bir yolda artırmaya devam edecek ”dedi. dedi.

COP26’nın Birleşik Krallık Başkanı Alok Sharma şunları söyledi: “1.5 derece hedefini canlı tuttuğumuzu artık güvenle söyleyebiliriz. Ama yine de nabzı çok zayıf.”

Paris Anlaşması, bu yüzyılda küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2°C santigrat derecenin çok altında tutmayı ve sıcaklık artışını 1,5°C ile daha da sınırlandırma çabalarını sürdürmeyi amaçlıyor. Emisyonları azaltmaya yönelik ulusal taahhütler, şu anda bu hedefe ulaşmak için gerekenlerin çok gerisinde kalmaktadır. Glasgow’daki konferans, dünyayı tekrar 1.5°C’ye döndürmek için bir fırsat olarak görüldü.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, fosil yakıtlar ve sübvansiyonlardan ilk kez özel olarak bahsedilmesiyle, hafifletme çabalarında ilerleme kaydedildiğini söyledi. Sonuç bildirgesi, “adil bir geçişe yönelik desteğe duyulan ihtiyacı kabul ederek, “azaltılmamış kömür enerjisinin ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak azaltılmasına yönelik çabaların hızlandırılması” ihtiyacına dikkat çekti.

Bu, yaygın olarak doğru yönde atılmış bir adım olarak algılandı, ancak yine de çok zayıf kaldı.

Prof Taalas, “Sonuç, 1.5 C hedefine giden yolu maalesef desteklemiyor” dedi.

Prof Taalas, “En temel azaltma zorluğunun, karbondioksitin baskın rolü ve çok uzun ömrü nedeniyle fosil yakıtların kullanımını azaltmak olduğu akılda tutulmalıdır” dedi. Ancak WMO’nun, azaltmayı desteklemesi beklenen orman kaybı ve metan emisyonu kontrolleri hakkındaki beyanları memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

Müzakereleri bilgilendirmek için konferans öncesinde yayınlanan WMO Sera Gazı Bülteni, atmosferdeki sera gazı seviyelerinin rekor seviyelerde devam ettiğini gösterdi. Küresel İklimin Geçici Durumu 2021 raporu; sıcaklıklar, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus sıcaklıkları, geri çekilen buzullar ve extrem hava koşulları gibi iklim değişikliği göstergelerinin yanı sıra gıda güvenliği, yerinden edilme ve göçün ve sosyo-ekonomik kalkınmanın etkilerinin ayrıntılarını da gözler önüne sermektedir.

Nihai COP26 bildirisi, “Çalışma Grubu I’in İklim Değişikliği Hakkında Hükümetlerarası Panel (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporuna katkısını ve Dünya Meteoroloji Örgütü’nün iklim durumuna ilişkin son küresel ve bölgesel raporları” memnuniyetle karşıladı.

Uyum ve Finans

Uyum ve finans, müzakereler sırasında özellikle vurgulanan konulardı. Gelişmekte olan ülkelere daha fazla destek ihtiyacı konusunda fikir birliği vardı. Taraflar uyum için çifte finansman çağrısını memnuniyetle karşıladılar ve gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar dolar sağlama taahhüdünü yeniden teyit ettiler. Ancak birçok gelişmekte olan ülke, kayıp ve hasarı önlemek, en aza indirmek ve ele almak için finansman faaliyetleri hakkında konuşmak için yalnızca bir “diyalog başlatma ” kararıyla hayal kırıklığına uğradı.

Hava, iklim ve su hizmetleri, iklim değişikliğine uyum sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. WMO, ulusal meteorolojik ve hidrolojik hizmetlerin rolünü ve ülkelerin iklim risklerini azaltmalarına yardımcı olan bilimsel ve teknik yeteneklerini teşvik etmek için COP26’da çeşitli hava, iklim ve hidrolojik olaylar etkinlikleri düzenledi ve bunlara katılım sağladı.

Sistematik Gözlemler Finansman Tesisi ile Su ve İklim Koalisyonu’nun oluşturulması için üst düzey etkinlikler de düzenlendi.

“COP26’ya katılan Devlet ve Hükümet Başkanları ve delegeler, konferansa dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizinin ciddiyeti ve dünyayı yoluna koymanın tarihi sorumluluğunu yerine getirme ihtiyacı konusunda ve bu varoluşsal zorluğun üstesinden gelmek için keskin bir farkındalık getirdiler.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram