COP 27 SONUÇLARI ERKEN UYARININ ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR.

tarafından gönderildi

COP27 sonuçları erken uyarıların ve gözlemlerin önemini ortaya koymaktadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP27, iklimle ilgili afetlerden ağır şekilde etkilenen savunmasız ülkeler için “kayıp ve hasar” finansmanı sağlamak için çığır açan bir anlaşma ile sona erdi. Ayrıca, Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın en önemli önceliklerinden ikisi olan sistematik gözlemleri güçlendirme ve erken uyarı sistemlerinin evrensel kapsamını genişletme ihtiyacını vurguladı.

Şarm El-Şeyh Uygulama Planı olarak bilinen karar, uzun süren müzakerelerin ardından kabul edildi. Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlama taahhüdünü yeniden teyit etti. Ayrıca ilgili tarafları “su ” yu uyum çabalarına daha fazla entegre etmeye teşvik etti. İlk kez suya bir COP sonuç belgesinde atıfta bulunuldu ve suyun iklim değişikliğine uyumda oynadığı kritik rol vurgulandı.

Sıcaklık artışını 1,5 °C ile sınırlamaya yönelik çabalar, “2030 yılına kadar küresel sera gazı emisyonlarında 2019 seviyesine göre yüzde 43 oranında hızlı, derin ve sürekli azalmalar” gerektirecektir. Taraflar, “2030 yılına kadar metan da dahil olmak üzere sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha fazla eylemi gerçekleştirmeye” davet ediliyor. WMO’nun Sera Gazı Bülteni, ölçümlerin başlamasından bu yana metan konsantrasyonlarında yıldan yıla en büyük sıçrama da dahil olmak üzere rekor düzeyde yüksek sera gazı bildirdi.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “COP27’deki karar alıcılar, etkili iklim eylemi ve politika oluşturma için mevcut en iyi aracın bilim olduğunu kabul etti ” dedi.

“WMO, COP27 sonuçlarının sağlam bir küresel iklim gözlem sistemine, sistematik gözlemlere ve erken uyarılara evrensel erişime duyulan ihtiyacın tanınmasını içermesinden memnun. WMO, küresel bir sera gazı izleme altyapısı da dahil olmak üzere azaltımı ve daha iyi erken uyarılar yoluyla adaptasyonu desteklemek için son teknolojileri kullanmaya ve bilimi içinde kalmaya devam edecek” dedi.

Bay Guterres, önümüzdeki beş yıl içinde gezegendeki herkesin erken uyarı sistemleriyle korunmasını sağlamak için 3,1 milyar dolarlık bir plan açıkladı.

Buna WMO ve ortakları öncülük ediyor. Bunu başarmak için, Sistematik Gözlem Finansman Kolaylığı tarafından sağlanan destek de dahil olmak üzere, iklim gözlem sistemindeki boşlukları kapatmak zorunludur.

Plan, “Erken uyarı ve sistematik gözlem”e ayrılmış bir bölüm içermektedir.

“Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere küresel iklim gözlem sistemindeki mevcut boşlukları ele alma ihtiyacını vurgular ve Afrika’nın yüzde altmışı da dahil olmak üzere dünyanın üçte birinin erken uyarı ve iklim bilgi hizmetlerine de erişimi olmadığını kabul eder.

Sistematik gözlem topluluğu tarafından faaliyetlerin koordinasyonunu geliştirme ihtiyacı ve hafifletme, uyum ve erken uyarı sistemleri için faydalı ve eyleme geçirilebilir iklim bilgilerinin yanı sıra adaptasyon sınırlarının anlaşılmasını ve aşırı olayların atfedilmesini sağlayacak bilgiler sağlama yeteneği olarak;
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin, 23 Mart 2022 Dünya Meteoroloji Günü’nde, önümüzdeki beş yıl içinde aşırı hava ve iklim değişikliğine karşı erken uyarı sistemlerinin evrensel kapsamı yoluyla dünyadaki herkesi korumak için yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşılar ve yineler.

Kalkınma ortaklarını, Herkes için Erken Uyarılar girişiminin uygulanmasına destek sağlamak üzere Mali Mekanizma konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar ile uluslararası finans kuruluşlarını bu aktiviteye gerekli katkı koymaları için davet eder.

Müzakereciler ayrıca “sağlam Dünya gözlem sistemlerinin” hayati önemini kabul eden ve “Küresel İklim Gözlem Sisteminin iklim gözlemi ve iklim hizmeti ihtiyacını karşılamadaki önemli rolüne dikkat çeken” bir metni de kabul ettiler.

Bilimsel ve Teknolojik Tavsiye Yan Kuruluşu (SBSTA) tarafından onaylanan metin, iklim değişikliğinin daha iyi anlaşılmasını geliştirmek için iklimle ilgili riskler ve kırılma noktaları ile uyum limitleri ve iklim hizmetlerinin ve erken uyarı sistemlerinin daha iyi sunulmasını sağlamak konusunda özellikle gelişmekte olan ülkeler ile okyanus, dağ, çöl ve kutup bölgeleri ve kriyosfer için sistematik gözlem boşluklarının ele alınması ihtiyacını vurgulamaktadır,

WMO Küresel İklim Durumu ve bölgesel iklim raporları, rekor deniz seviyesindeki yükselme ve buzulların geri çekilmesi gibi temel iklim değişikliği göstergelerinin yanı sıra aşırı hava olayları da dahil olmak üzere diğer etkileri vurguladı.

WMO raporu, son sekiz yılın kayıtlara geçen en sıcak sekiz yıl olduğunu söyledi ki bu BM Genel Sekreteri António Guterres ve ABD Başkanı Joe Biden dahil çok sayıda delege tarafından çok defalar tekrarlanan bir gerçektir..

BM İklim Değişikliği Genel Sekreteri Simon Stiell, “Bu sonuçlar bizi daima ileriye taşıyor” dedi. “Önümüzde bir dizi dönüm noktası var. Her bir kilometre taşı önemlidir ve sürekli ivme oluşturmaktadır” dedi

COP27 Başkanı Sameh Shoukry şunları söyledi: “Son iki hafta içinde burada yapmayı başardığımız çalışma ve birlikte elde ettiğimiz sonuçlar, bir milletler topluluğu olarak açık bir mesajı dile getirme konusundaki ortak irademizin de bir kanıtıdır. Bugün burada, bu odada ve tüm dünyada yüksek sesle söylemeliyiz ki; çalan bu: çok taraflı diplomasi hala işe yarıyor….

Zamanımızın zorluklarına , görüş ayrılıklarına, hırs veya endişe düzeyine rağmen, iklim değişikliğine karşı mücadeleye yürekten bağlıyız….

Sorumluluklarımızı yerine getirdik ve dünyanın dört bir yanındaki milyonların bizden beklediği önemli, belirleyici siyasi kararları aldık.”

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram