ÇORLU TREN KAZASI SONRASINDA GÜNDEME GELEN ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE METEOROLOJİ BİRİMLERİNİN KURULMASI…

tarafından gönderildi

Odamızın 14 Mart 2003 tarih ve 25048 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SMM Yönetmeliği, Meteoroloji Mühendisliği İhtisas Konuları

Madde 7 —Meteoroloji Mühendisliği ihtisas konuları aşağıda sayılmıştır:

6- Ulaştırma Yapıları (Hava Meydanları, Karayolları, Demiryolları, Limanlar)

a) Havalimanı, heliport ve benzeri yapıların yerlerinin ve pist yönlerinin belirlenmesi çalışmalarında meteorolojik verilerin ölçülmesi ve analizlerinin yapılması,

b) Meteorolojik verilere göre her türlü ulaşım yapıları (karayolları, köprüler, demiryolları) için proje hidrolojisi raporlarının hazırlanması,

c) Köprü yeri tekerrürlü taşkın debileri hesabı,

ç) Liman yerlerinin belirlenmesi çalışmalarında meteorolojik/oşinografik parametrelerin ölçülmesi/analizlerinin yapılması,

d) Her türlü ulaşım yapıları (karayolları, köprüler, demiryolları) için yapım öncesi kar çığı, sis, buzlanma alanlarının belirlenmesi,

e) Kıyı mühendisliği, açık deniz/ deniz araştırmaları ve her türlü oşinografik çalışmalarda meteorolojik ve hidrolojik çalışmaların yapılması.

Necati DOĞRU nun Çorlu Tren Kazası ile ilgili yazısı aslında odamızın yıllardır dile getirdiği ama ilgili kamu yöneticilerinin hiç ilgi göstermediği bir konunun tekrar gündeme getirilmesi açısından son derece önemlidir.

Her ne kadar sorun şimdilik demiryolları ile ilgili imiş gibi görünsede aslında tüm ulaştırma sektörünün temel sorunudur. Nasıl ki bugün hemen hemen tüm kamu kurumlarında çevre ve iklim ile ilgili birimler oluşturulmuş ise Meteoroloji ile ilgili birimler de oluşturulmak zorundadır.

TCDD İki Meteoroloji Mühendisi alımı için ilan vererek sorunun çözümü noktasında ilk adımlarını attı. Karayolları da bu adımları atmak zorundadır. Hemen her yağış sonrasında taşkın ve sellere maruz kalan ulaşım imalatları aslında bunun için geç bile kalındığını haber vermiyor mu ?

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram