COVID-19 A RAĞMEN KARBON DİOKSİT SEVİYELERİ ARTIYOR

tarafından gönderildi

Cenevre, 23 Kasım 2020 (WMO)

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre , COVID-19 salgını nedeniyle meydana gelen endüstriyel yavaşlama; atmosferde ısıyı hapseden, sıcaklıkları artıran ve daha aşırı hava koşullarına, buz erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve okyanus asitlenmesi neden olan rekor düzeydeki sera gazı seviyelerini sınırlamadı.

COVID-19 pandemisi , birçok kirletici madde ve karbondioksit gibi sera gazlarının emisyonlarını azalttı. Ancak kümülatif geçmişi ve mevcut emisyonların sonucu olarak CO2 konsantrasyonları üzerindeki herhangi bir etkisi olmadı.

Aslında karbon döngüsündeki değişim ; normal yıldan yıla gördüğümüz dalgalanmalardan ve bitki örtüsü gibi karbon yutaklarındaki doğal değişkenlikten daha büyük olmadı.

WMO Sera Gazı Bültenine göre, karbondioksit seviyeleri 2019’da başka bir büyüme hamlesi gördü ve yıllık küresel ortalama, milyonda 410 ppm lik önemli eşiği aştı.

Artış 2020’de de devam etti. 1990’dan bu yana, uzun ömürlü sera gazlarının toplam ışınım zorlamasında (iklim üzerindeki ısınma etkisi) % 45’lik bir artış oldu, CO2 bunun beşte dördünü oluşturmaktadır.

“Karbondioksit atmosferde yüzyıllarca ve okyanusta daha da uzun süre kalır. Dünya’nın karşılaştırılabilir bir CO2 konsantrasyonu en son deneyimlediği zaman, sıcaklığın 2-3 ° C daha sıcak olduğu ve deniz seviyesinin şimdi olduğundan 10-20 metre daha yüksek olduğu 3-5 milyon yıl önceydi.

WMO Genel Sekreteri Profesör Petteri Taalas; Ancak o zaman dünyamızda 7,7 milyar insan yoktu, ”dedi

Prof Taalas ayrıca “2015’te milyonda 400 ppm olan küresel eşiği aştık. Ve sadece dört yıl sonra 410 ppm’yi geçtik. Tarihimizde böyle bir artış görülmedi. COVID-19 nedeniyle Emisyonlardaki düşüş, uzun vadeli grafikte sadece çok küçük bir değişimdir.. Eğrinin sürekli olarak düzleşmesine ihtiyacımız var ”dedi

“COVID-19 salgını, iklim değişikliği için bir çözüm değil. Bununla birlikte, bize endüstriyel, enerji ve ulaşım sistemlerimizi tamamen dönüştürerek emisyonları net sıfıra düşürmek için daha sürdürülebilir ve iddialı bir iklim eylemi için bir platform sağlıyor.

Gerekli değişiklikler ekonomik olarak karşılanabilir ve teknik olarak mümkündür ve günlük yaşamımızı yalnızca marjinal olarak etkileyecektir. Artan sayıda ülke ve şirketin kendilerini karbon nötrlüğüne adamaları memnuniyetle karşılanmalıdır .”

Kaybedecek vakit yok.”

2020 Trendleri

Küresel Karbon Projesi, pandemi nedeniyle alınan tedbirler ile en yoğun dönemde, nüfus hareketlerinin sınırlandırılması nedeniyle günlük CO2 emisyonlarının küresel olarak % 17’ye kadar bir azalma olabileceğini tahmin ediyor.

Sokağa çıkmama tedbirlerinin süresi ve ciddiyeti belirsizliğini korurken, 2020 yılı boyunca toplam yıllık emisyon azaltımının tahmini halen çok belirsizdir.

Ön tahminler, yıllık küresel emisyonda % 4,2 ile % 7,5 arasında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Küresel ölçekte, bu ölçekte bir emisyon azaltımı atmosferik CO2’nin düşmesine neden olmayacaktır.

CO2, biraz daha düşük bir hızda (yılda 0,08-0,23 ppm daha düşük) olsa da yükselmeye devam edecektir. Bu, 1 ppm doğal yıllık değişkenlik içinde yer alır.

Bu durum , Bülten’e göre kısa vadede COVID-19 nedeniyle sokağa çıkmama gibi tedbirler nedeniyle meydana gelen azalımın doğal değişkenlikten ayırt edilemeyeceği anlamına geliyor.

2019’da yeni rekorlar

WMO’nun en önemli raporlarından biri olan Sera Gazı Bülteni, uzun ömürlü karbondioksit, metan ve azot oksit gibi ana sera gazlarının atmosferik durumu hakkında ayrıntılı bilgiler sağlamaktadır.

Bülten, WMO’nun Global Atmosphere Watch programı ile Kutup bölgelerindeki, yüksek dağlardaki ve tropikal adalardaki atmosferik izleme istasyonlarını içeren ortak ağlarından alınan gözlemlere ve ölçümlere dayanmaktadır.

Bu istasyonlar, COVID-19 pandemi kısıtlamaları nedeniyle çoğu zaman zorlu ve izole konumlardaki personelin ikmallerini ve rotasyonunu engellemesine rağmen çalışmaya devam etti.

Atmospheric radiative forcing

CO2

Karbondioksit, atmosferdeki insan faaliyetleriyle ilgili uzun ömürlü tek ve en önemli sera gazıdır.

Işınım zorlamasının yaklaşık üçte ikisine katkıda bulunur. Küresel olarak ortalama yıllık karbondioksit seviyesi, 2018’de 407,9 ppm iken 2019’da 410,5 (ppm) oldu ve 2015’te 400 ppm geçti. 2018’den 2019’a CO2’deki artış, 2017’den 2018’e kadar gözlemlenen ve ayrıca son on yılın ortalamasından daha büyüktür.

Fosil yakıtların yakılmasından ve çimento üretiminden, ormansızlaşmadan ve diğer arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklanan emisyonlar, 2019 atmosferik CO2’yi sanayi öncesi düzey olan 278 ppm’in % 148’ine artışına kadar getirdi.

Bu, atmosfer, okyanuslar ve kara biyosfer arasında bir akış dengesini temsil ediyordu. Son on yılda CO2’nin yaklaşık% 44’ü atmosferde kalırken,% 23’ü okyanus tarafından ve % 29’u karada absorbe edildi ,% 4’ü ise ilişkilendirilmedi…

Sera Gazı Bülteni, 2019 için küresel ortalama rakamlara dayanmaktadır. Bireysel istasyonlar, yükseliş eğiliminin 2020’de de devam ettiğini göstermiştir. Mauna Loa, Hawaii referans istasyonundaki aylık Ortalama CO2 konsantrasyonları, Eylül 2020’de 408,54 ppm’den 411,29 ppm’ye yükselmiştir. Tazmanya’daki (Avustralya) Cape Grim’de ilgili rakamlar 2019’da 408,58 ppm iken 2020 Eylül ayında 410,8 ppm idi.

Globally averaged CO2 mole fraction

Metan:

Atmosferde on yıldan daha kısa bir süre kalan güçlü bir sera gazı olan metan, 2019’da milyar başına 1.877 parça ile sanayi öncesi seviyelerin % 260’ı kadardı. 2018’den 2019’a artış, 2017’den 2018’e gözlemlenenden biraz daha düşüktü ancak yine de son on yılın ortalamasının üzerinde.

Metan, uzun ömürlü sera gazlarının yaydığı ışınım kuvvetinin yaklaşık % 16’sına katkıda bulunur. Metanın yaklaşık % 40’ı doğal kaynaklar (ör. Sulak alanlar ve termitler) tarafından atmosfere salınır ve yaklaşık% 60’ı insan kaynaklı kaynaklardan (ör. Geviş getiren hayvanlar, pirinç tarımı, fosil yakıt kullanımı, çöplükler ve biyokütle yakma) gelir.

Nitroksit

Hem sera gazı hem de ozon tüketen bir kimyasal olan Nitrous Oxide, 2019’da milyarda 332.0 parçaya veya sanayi öncesi seviyelerin % 123 üzerine çıktı. 2018’den 2019’a artış da 2017’den 2018’e gözlemlenenden daha düşüktü ve neredeyse son 10 yıldaki ortalama büyüme oranına eşitti.

Bültende, Montreal protokolü kapsamında düzenlenen ozon tabakasını incelten maddeler de dahil olmak üzere birkaç başka gaz da sunulmaktadır.

Number of dataset

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

https://public.wmo.int/en/media/press-release/carbon-dioxide-levels-continue-record-levels-despite-covid-19-lockdown

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram