Yeni çalışma Dünya enerji dengesizliğini gösteriyor.

Dünya iklim sistemi, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak enerji dengesinin dışındadır. Isı son on yıllarda sürekli olarak birikerek okyanusu, toprağı, kriyosferi ve atmosferi ısıttı.

“Dünya sisteminde depolanan ısı 1960-2020 – Enerji nereye gidiyor?” başlıklı yeni bir çalışma ile Dünya Enerji Dengesizliğinin artmaya devam ettiğini ve biriken miktara kıyasla son 14 yılın son beş yılında yaklaşık %50 arttığını gösteriyor.

Dünya Enerji Dengesizliği (EEI), güneşten Dünya’ya gelen enerji miktarı ile uzaya geri dönen miktar arasındaki farktır. Bu, WMO’nun ortak sponsorluğundaki Küresel İklim Gözlem Sistemi’nin (GCOS) Dünyanın iklim değişikliğini kontrol altına alma görevine ne kadar iyi yanıt verdiği değerlendirme yapması için temel bir ölçü görevi görür. . Yakın zamanda yayınlanan 2022 GCOS Uygulama Planı, EEI tahminlerinin temelini oluşturan gözlem sistemindeki boşlukların düzenli olarak değerlendirilmesinin önemini vurgulamakta ve bunları gidermek için eylemler önermektedir.

Uluslararası multidisipliner bu çalışma, Copernicus Publications’ın önde gelen açık erişimli dergisi Earth Systems Science Data’da yayınlandı. Bu dergi; WMO’nun Küresel İklim Durumu raporlarına katkıda bulunan Mercator Ocean International’dan Karina von Schuckmann tarafından yönetiliyor.

Araştırmacılar (15 ülkedeki düzinelerce enstitüden yaklaşık 70 adet), sonuca varmak için okyanus, kara, buz ve atmosferden dikkatlice kalibre edilmiş, çapraz kontrol edilmiş, iyi belgelenmiş verilere erişiyor:

Dünya, son 50 yılda (1971’den beri) Dünya yüzeyinin her metrekaresinde yaklaşık 0,5 watt (0,48 + 0,1) enerji biriktirdi;

Daha yakın zamanlarda (2006 – 2020), ısıtma metrekare başına 0,75 watt’ın (0,76 + 0,2) üzerine çıktı;
Çoğu ısı ise okyanuslar tarafından absorbe edildi (%89);
Kalan küresel ısı karaya (%6), buza (%4) ve atmosfere (%1) gitti;

Kazanılan ve harcanan enerjinin küresel değerlendirmesi, okyanusu, karayı, atmosferi ve kriyosferi ısıtırken değişen iklimin ve bunun sonuçlarının temel bir ölçüsünü temsil eder;


Bunun gibi değerlendirme çabaları, izleme ve araştırma konusunda sürekli uluslararası işbirliğini gerektirir. “Bu çalışmadaki Dünya ısı envanteri, dünya çapında çok disiplinli işbirliği ile destekleniyor ve iklim değişikliği izleme ve topluluk temelli öneriler için uyumlu uluslararası çabaların kritik önemini gösteriyor “

Küresel iklim gözlem sisteminin gelişmiş ve uzun vadeli izleme kapasitesini sağlama çabaları” yazarları ayrıca sürekliliği sağlamak, arşivlemek, kurtarmak ve kalibre etmek için acilen ihtiyaç duyulan eylemler için çağrıda bulunuyor.

WMO’nun 21 Nisan’da yayınlanacak olan Küresel İklimin Durumu 2022 raporu, sıcaklıklar, okyanus ısısı ve asitlenme, deniz seviyesinin yükselmesi ve deniz buzu gibi temel iklim göstergelerini vurgulayacak.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram