DÜNYA SU GÜNÜMÜZ VE DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN.

tarafından gönderildi

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ VE 23 MART DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ

SUYUN DEĞERİ

Sevgili Meslektaşlarımız.

İlk kez 1992’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda önerilen “Dünya Su Günü”, her yıl 22 Mart’ta kutlanan , gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkatlerini çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Dünya Su Günü ” , temiz suya erişimi olmayan yaklaşık 2,2 milyar insanın olduğunun farkındalığını artırmak,  küresel su kriziyle mücadele için neler yapılacağının ortaya konulmasına yardımcı olur.

2021 Dünya su gününün konusu ise “Suyun Değeri”dir. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde bir çok şehrimiz için sıklıkla gündeme gelen ve önümüzdeki yaz mevsiminde tekrar gündeme gelmesi kuvvetle muhtemel “kuraklık” riski bize suyun değerini yeterince anlatabilmiştir diye umuyoruz. Su sadece günlük yaşantımızda tükettiğimiz bir sıvı değil bizzat sürdürülebilir yaşamın ta kendisidir. Su yoksa yaşam da yoktur.

OKYANUS, İKLİMİMİZ VE HAVA DURUMU

Aynı şekilde; , Dünya Meteoroloji Teşkilatının kuruluş sözleşmesinin 1950 yılında yürürlüğe girmiş olmasını hatırlamak ve kutlamak  amacı ile tüm dünyada  her yıl   23 Mart günü “ Dünya Meteoroloji Günü ” olarak  kutlanmaktadır.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyinin  27 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen, 12. Oturumunda alınan kararla ilk defa 1961 yılında tüm dünyada kutlanmaya başlanmıştır.

Hava ve iklim konusunda bir çok insan  sadece atmosferde neler olduğunu düşünür. Ancak atmosferde ne olup bittiğini anlamak için okyanusları görmezden gelirsek, resmin çok büyük bir bölümünü kaçırmışız demektir..

Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak% 70’ini kaplayan okyanuslar, dünyanın hava ve ikliminin oluşmasında başlıca itici gücüdür. Aynı zamanda iklim değişikliğinde de kilit bir rol oynar.

Okyanuslar aynı zamanda dünya ticaretinin % 90’ından fazlasını taşıyan ve kıyıya 100 km mesafede yaşayan toplam nüfusun % 40’ını kapsayan küresel ekonominin önemli bir bileşeni ve itici gücüdür.

Bu gerçeğin farkında olan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri ile yüzlerce bilim insanı, okyanusları ve okyanuslardaki değişimleri düzenli sürekli olarak izler. Okyanuslarda meydana gelen değişimlerin, atmosferi nasıl etkilediğini de modellendirerek kıyı yönetimi ve denizlerde can güvenliği de dahil olmak üzere çok çeşitli deniz hizmetlerinin çok daha güvenli olmasını sağlar.

Bugün, iklim değişikliğinin artan etkileri, okyanus gözlemlerini, araştırmalarını her zamankinden daha önemli ve kritik hale getirmiştir.

2021 Yılı, Dünya Meteoroloji Günü Konusunun Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından   – Okyanuslar, iklimimiz ve hava durumumuz – olarak belirlenmesi ise son derece önemlidir. Çünkü; WMO’nun Dünya Sistemindeki okyanusları, iklimi ve hava durumunu birbiri ile ilişkilendirmesi ve tüm üye ülkelerin buna odaklanması sağlaması gelişmeler için önemli ve gerekli bir adımdır..

Bu konu aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Biliminin gelecek On Yılı’nın (2021-2030) başlangıcıdır. Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için önümüzdeki on yıl boyunca okyanus bilimini yenilikçi ve dönüştürücü fikirlerle donatma çabalarını hep birlikte izleyeceğiz.

WMO, Birleşmiş Milletler’in iklim, hava durumu ve su konusunda uzmanlaşmış ajansı olarak okyanus, iklim ve hava durumu arasındaki ayrılmaz bağın tüm toplumlar tarafından anlaşılmasını desteklemeye çalışmaktadır. Bu, iklim değişikliğinin etkileri de dahil olmak üzere içinde yaşadığımız dünyayı anlamamıza ve insanların hayatları ve mülklerini güvende tutma – afet riskini azaltma – ve uygulanabilir ekonomileri sürdürme yeteneklerini güçlendirmelerine yardımcı olacaktır.

Ülkemizi etkileyen hava sistemlerinin daha iyi izlenmesi ve muhtemel etkilerinin daha iyi tahmin edilebilmesi için bizimde okyanuslar ile ilgili var olan bilgi birikimimizi arttırmamız gerekmektedir. Bu yıl ki Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle artık daha net görebiliyoruz ki; Okyanuslar, iklimimiz ve hava tahminleri tamamen birbirine bağlı bir sistem bütünüdür.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram