EKO İKLİM : İÇİNDE METEOROLOJİ BİLİMİNİN OLMADIĞI BİR ZİRVE (!) DAHA…

tarafından gönderildi

Sevgili Meslektaşlarımız;

Ne yazık ki ülkemizde uzun yıllardır bilerek yada bilmeyerek, iklim ile ilgili sempozyumlarda, panellerde, zirvelerde, “Meteoroloji Bilimi ve bu bilimin temsilcileri ” ısrarla yok sayılmaya devam etmektedir.

Hiç şüphesiz bu toplantıları ve aktiviteleri düzenleyenlerin bizi yok saymasıyla biz yok olmayacağız.

Meteoroloji alanında eğitim yapan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Samsun Meteoroloji Mühendisliği Bölümü bu tavırlara ne kadar duyarlı ve tepkilidir bilmiyoruz ama meslek odası olarak bizler elimizden geldiğince tepki veriyoruz ve her platformda da vermeye devam edeceğiz.

Aşağıda okuyacağınız metin Eco İklim Zirvesi(!)ni düzenleyen ATO ve Zirve yetkililerine odamız tarafından gönderilen metindir. Bilgilerinize sunulur.

Sayın Yetkili;

30-31 Mart 2022 tarihleri arasında ATO Congresium da düzenlenecek olan EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarının amacının İklim değişikliğine karşı farkındalığın yaratılması, sorunların tartışılması ve çözümlerin aranması olduğu ifade edilmektedir.

Öncelikle bu zirvenin tabi ki amaçlarına ulaşması bizimde yürekten arzu ettiğimiz bir sonuç olacaktır. Bununla birlikte bazı konulara dikkat çekmekte mesleki bir sorumluluğumuzdur. Şöyle ki; Bütün dünyada iklim konusunda yapılan çalışmalar Birleşmiş Milletler ve onun uzman bir kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) şemsiyesi altında yapılmaktadır. Bunun nedeni ise İklim Değişikliği konusunun sadece bir ülkenin sorunu olmayıp tüm insanlığın ortak sorunu olmasıdır. WMO Şemsiyesi altında yapılmasının nedeni de iklim dediğimiz tanımın aslında en az 30 yıllık meteorolojik parametrelerin bir ortalaması olmasıdır. Diğer bir ifade ile “İklim “  Meteoroloji Biliminin bir konusudur.

23 Mart 1950’de kurulan WMO, Birleşmiş Milletlerin Meteoroloji (hava ve iklim), operasyonel hidroloji bilimlerinde uzmanlaşmış kuruluşudur. WMO her yıl düzenlediği çeşitli aktiviteler ile tüm dünyada küresel ölçekte insanlığın iklim ve su kaynakları konusundaki durumunu, riskleri, tehditleri ve tehlikeleri ortaya koymaktadır. Üyesi olan ülkelerin Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri aracılığı ile kısa, orta ve uzun vadede nelerin yapılması gerektiği konusunda tüm dünyada hükümetlere gerekli önerilerde bulunur.

Hiç şüphesiz; İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin mevcut trendinin değiştirilmesi ve meydana gelen değişikliğin etkilerine ilişkin oluşturulacak politikalar hiçbir meslek ya da sektör tarafından tek başına belirlenemez. Bu çalışmalar tüm meslekleri ve sektörleri doğrudan etkiler.  Ancak, iklim ile ilk ve doğrudan ilgili olan bilim dalı” Meteoroloji Bilimi ” ve ülkemizde bu bilimin temel temsilcileri Meteoroloji Mühendisliğidir.

30-31 Mart 2022 tarihleri arasında ATO Congresiumda yapılacak  Ekonomi ve iklim Zirvesine bakılınca ne yazık ki “İklim Değişikliği Zirvesi“ olarak adlandırılan ve amaç olarak “İklim değişikliğine karşı farkındalığın yaratılması, sorunların tartışılması ve çözümlerin aranması“ olduğu ifade edilmesine ve uluslar arası örneklerine rağmen, zirvede üniversitelerin meteoroloji alanında eğitim veren ( İTÜ, Samsun Üni.) kurumları,   Kamu kurumu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meslek odası Meteoroloji Mühendisleri Odasına yer verilmediğini üzülerek  görmekteyiz.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası olarak;  içinde “ meteoroloji bilimi ve bu bilimin temsilcilerinin “ olmadığı tüm aktivitelerin, organizasyonların, zirvelerin, ne yapılırsa yapılsın amacına ulaşamayacağını üzülerek belirtmek isteriz.

Madem ki bu zirve Ekonomi ve İklim değişikliği fuarı ile dünyada bir ilk olma durumundadır ve uluslar arası katılımcıları vardır.  O halde konunun uzmanları size soracaktır. Neden tüm dünyada iklim çalışmalarının çatı örgütü olan ve küresel ölçekte iklim değişikliğini izleyen ve tüm dünyaya açıklayan WMO bu zirvede yok? Neden Dünya Meteoroloji Teşkilatında ülkemizi temsil eden ve iklim konusunda tüm datalara ve bilgi hafızasına sahip olan MGM yok ?  Neden meteoroloji bilimini ülkemizde temsil eden meteoroloji mühendislerinin meslek odası TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası yok? Neden bu konuda eğitim veren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği ve Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü yok ?

Sanırım bu konuda bize vereceğiniz cevaplarınız olacaktır. Saygılarımızla.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram