EKOSİSTEM RESTORASYONU’NA ODAKLANMAK ZORUNDAYIZ.

tarafından gönderildi
Bir açık hava ve şunu diyen bir yazı 'A LET'S REVIVE OUR MOUNTAINS Join #GenerationRestoration UNITEDNATIONSDEA ECOSYSTEM RESTORATION 2021-2030 UNG environment progr programme Food and Agriculture Organization the United Nations' görseli olabilir

Toplum, Doğa ve İklim için Ekosistem Restorasyonuna odaklanmak.

Dağlık alanların karasal bitki ve hayvanların dörtte birinden fazlasını ve karadaki önemli biyolojik çeşitlilik alanlarının %30’unu barındırdığını biliyor muydunuz?

İklim değişikliği ve arazi bozulması ağır bir bedel ödememize yol açıyor.

Dağ buzulları, sahip olduğu buzullarını benzeri görülmemiş bir oranda kaybediyor. Yüksek dağlardaki kar derinliğinin 2031 ile 2050 yılları arasında yüzde 10 ila 40 oranında azalması bekleniyor.

Nehir havzaları, insanlığın yarısından fazlasına tatlı su sağlar, bu nedenle dağlara genellikle dünyanın “su kuleleri” denir.

Bu nedenle tarım, ormancılık, gıda üretimi, balıkçılık, enerji üretimi, rekreasyon ve su kaynağımız için dağ ekosistemlerini korumamız gerekmektedir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK:WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram