Hindistan ve Pakistan’da art arda gelen sıcak hava dalgaları bir kez daha erken uyarıların önemini ortaya koydu.

Aşırı sıcaklar bir kez daha Hindistan ve Pakistan’ın büyük bölgelerini etkisi altına aldı ve dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden birinde yüz milyonlarca insanın yaşamını etkiledi. Her iki ülkedeki ulusal meteoroloji ve hidroloji departmanları, WMO’nun erken uyarıları ve erken önlemi güçlendirme yönündeki çabası doğrultusunda halen hayat kurtarmak için sağlık ve afet yönetimi kurumlarıyla çok yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Sıcak hava dalgasının süresi uzadı ve yaygınlaştı. 15 Mayıs’ta Hindistan Meteoroloji Departmanı, çok sayıda gözlem istasyonunun 45°C (113°F) ile 50°C (122°F) arasında sıcaklıklar ölçtüğünü belirtti. Sıcaklıkların 43-46 °C’ye ulaştığı Nisan ayı sonunda ve Mayıs ayının başından sonra bunu meydana gelen sıcak hava dalgası takip etti.

Pakistan’ın en kötü etkilenen bölgelerinde de sıcaklıklar 50°C’ye yaklaştı. Pakistan Meteoroloji Departmanı, ülkenin geniş kesimlerinde gündüz sıcaklıklarının normalin 5°C ile 8°C üzerinde olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Sıcak ve kuru havanın su kaynakları, tarım, insan ve hayvan sağlığı için de ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Raporda, Gilgit-Baltistan ve Hayber Pakhtunkwa’nın dağlık bölgelerinde, olağandışı sıcaklığın kar ve buzun erimesini artıracağı ve buzul gölü taşkınlarını veya savunmasız bölgelerde ve ayrıca nehir seviyelerini olumsuz yönde tetikleyebileceği konusunda uyardı.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas;“Sıcak hava dalgalarının yalnızca insan sağlığı üzerinde değil, aynı zamanda ekosistemler, tarım, su ve enerji kaynakları ve ekonominin kilit sektörleri üzerinde de birden fazla ve kademeli etkileri var. Topluma yönelik riskler, Dünya Meteoroloji Örgütü’nün neden bu çoklu tehlikeyi erkenden uyarmak konusunda kararlı olduğunun önemini ortaya koyuyor. Çünkü bu şekilde Erken uyarı hizmetleri en savunmasız olanlara ulaşıyor” dedi

Prof. Petteri Taalas; “ Hindistan ve Pakistan’daki aşırı sıcaklıkları yalnızca iklim değişikliğine bağlamak için henüz çok erken. Ancak, değişen bir iklimde beklediğimiz sonuçlar ile de tutarlı olduğunu belirtmemiz gerekli. Sıcak hava dalgaları daha sık ve daha yoğun ve geçmişe göre daha erken başlıyor” dedi. .

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, Altıncı Değerlendirme Raporu; bu yüzyılda sıcak hava dalgalarının ve nem ile beraber ısı stresinin Güney Asya’da daha yoğun ve sık olacağını belirtmektedir.

Hindistan Yer Bilimleri Bakanlığı kısa süre önce Hindistan’daki iklim değişikliği hakkında açık erişimli bir yayın yayınladı. Bir bölümünü ise tamamen sıcaklık değişimine ayırdı.

Hindistan’daki aşırı sıcakların sıklığı, 1951-2015 döneminde hızlanan ısınma eğilimleriyle birlikte son 30 yıllık dönemde (1986-2015 döneminde) arttı (yüksek güven). 1986’dan beri en sıcak gün, en sıcak gece ve en soğuk gece için önemli bir ısınma gözlemleniyor.

Yirmi birinci yüzyılda Hindistan’daki muson mevsimi öncesi sıcak hava dalgası sıklığı, süresi, yoğunluğu ve alan kapsamı önemli ölçüde artacağı tahmin edilmektedir (yüksek güvenirlik).

Yaşanan son Sıcak hava dalgası , yüksek basınç sistemi tarafından tetiklendi ve ortalamanın üzerinde uzun bir sıcaklık periyodunu takip etti.

Hindistan, ortalamanın 1.86 °C üzerinde bir ortalama maksimum sıcaklıkla 33.1 ºC olarak uzun vadeli rekor düzeydeki en sıcak Martını kaydetti. Pakistan ayrıca en az son 60 yılın en sıcak Mart ayını kaydetti ve bir dizi istasyonda uzun yıllar Mart ayı rekorları kırıldı.

Muson öncesi dönemde, hem Hindistan hem de Pakistan, özellikle Mayıs ayında düzenli olarak aşırı yüksek sıcaklıklar yaşar. Sıcak hava dalgaları Nisan ayında meydana gelir ancak daha az yaygındır. Pakistan’daki Turbat, 28 Mayıs 2017’de 53,7°C ile dünyanın dördüncü en yüksek sıcaklığını kaydetmişti. Yeni ulusal sıcaklık rekorlarının kırılıp kırılmayacağını bilmek için ise henüz çok erken.

Sıcaklık Sağlığı Eylem Planları

India saves lives with heat-health action plans

Hem Hindistan hem de Pakistan, kentsel alanlar için özel olarak tasarlanmış olanlar da dahil olmak üzere, başarılı sıcaklık sağlığı erken uyarı sistemlerine ve eylem planlarına sahiptir. Sıcaklık Eylem Planları, aşırı sıcaklıklara bağlı ölümleri azaltır ve iş üretkenliği kaybı da dahil olmak üzere aşırı sıcakların sosyal etkilerini minimum düzeye indirir.

Geçmişten günümüze sıcak hava dalgaları konusunda önemli dersler çıkarıldı ve bunlar şu anda WMO’nun ortak sponsorluğundaki Küresel Sıcaklık Sağlığı Bilgi Ağı’nın tüm ortakları arasında, en çok etkilenen bölgedeki kapasiteyi artırmak için paylaşılıyor.

GHHIN tarafından desteklenen Güney Asya Sıcaklık Sağlığı Bilgi Ağı SAHHIN, Güney Asya bölgesinde edinilen tecrübeleri paylaşmak ve kapasiteyi artırmak için çalışıyor.

Hindistan, daha da artan sıcaklıklara hazırlanmak ve herkesin sıcak hava dalgası ile ilgili olarak “Yapılması ve Yapılmaması ” gerekenlerden haberdar olmasını sağlamak için eyalet afet müdahale kurumları ve şehir liderlerinden oluşan bir ağı koordine eden Ulusal Afet Yönetim Otoritesi aracılığıyla sıcaklık eylem planları için ulusal bir çerçeve oluşturdu.

Hindistan’daki Ahmedabad şehri, 2010 yılında yıkıcı bir sıcak hava dalgası yaşadıktan sonra, 2013 yılında şehir çapında bir sıcaklık sağlığı uyarlaması geliştiren ve uygulayan ilk Güney Asya şehriydi. Bu başarılı yaklaşım, sıcak hava dalgasına eğilimli 30’dan fazla şehir ve ilçe den oluşan 23 eyalete genişletildi ve şimdi bundan daha fazlasını korumaya çalışıyor.

Pakistan ayrıca halk sağlığını korumaya yönelik ciddi adımlar attı. 2015 yazında, birkaç bin insanın ölümünden doğrudan veya dolaylı sorumlu olan bir sıcak hava dalgası orta ve kuzeybatı Hindistan ile doğu Pakistan’ın çoğunu etkiledi. Bu yaşanan elim olay aynı zamanda bir farkındalık ve “uyandırma ” işlevi gördü. Karaçi’de ve Pakistan’ın diğer bölgelerinde Sıcaklık Eylem Planının geliştirilmesine ve uygulanmasına zemin oluşturdu.

Şehir, eyalet/il veya federal düzeydeki Sıcaklık Eylem Planları, aşırı sıcaklık risklerini daha iyi anlamak ve daha etkili bir şekilde tahmin etmek, hazırlanmak ve bunlara yanıt vermek için bir dizi yetkiliyi ve aktörleri bir araya getirir. Sıcaklık Sağlığı Uyarı Sistemleri bunların ayrılmaz bir parçasıdır ve Ulusal Meteoroloji Servisleri tarafından sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi ve Sıcaklık Eylem Planları örnekleri https://ghhin.org/take-action/ adresinde bulunabilir.

Kızılhaç, Kızılay Derneği ve Kalkınma için Entegre Araştırma ve Eylem (IRADe) gibi kuruluşlar sivil toplum da kritik bir rol oynamakta ve savunmasız topluluklara hayat kurtaran iletişimler ve müdahaleler uygulamaktadır. Planların ve hedeflenen müdahalenin iyi bir uyum içinde olmasını ve bir şehrin sıcaklığa duyarlı nüfusu için tasarlanmasını sağlar. Önce şehrin sıcak noktalarını tanımlar, bu ceplerdeki hassas nüfusları bulur ve aşırı sıcaklara karşı savunmasızlıklarının doğasını ve durumunu değerlendirir. Eylem planları aşırı ölümlerin azaltılmasına büyük ölçüde yardımcı olur..

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram