ETKİYE DAYALI TAHMİN

tarafından gönderildi

Etkiye dayalı tahmin, ileriye dönük eylemleriniz hakkında size yol gösterir.

Impact-based forecast guidelines

Extrem hava olaylarının ve iklim değişikliğinin ekonomi ve insan üzerindeki etkileri arttıkça, sadece havanın nasıl olacağına değil, tahmin edilen havanın nelere yol açacağına ilişkin tahminler de hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak için hayati önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, Uluslararası Meteoroloji servisleri ve insani topluluk tarafından yönlendirilen, bilim ve teknolojideki gelişmeler ile daha kolay hale gelen, etki temelli tahmine doğru bir paradigma kayması var.

Dünya Meteoroloji Örgütü Afet Riski Azaltma ve Kamu Hizmetleri Şube Müdürü Cyrille Honoré “Son 50 yılda, uzun süreli sosyo-ekonomik sonuçlarla birlikte kaydedilen hava, iklim ve su ile ilgili tehlikelerde beş kat artış oldu. Bununla birlikte doğru ve zamanında erken uyarıların artması sayesinde ölüm sayısı azaldı. Ancak, potansiyel etkilerin yeterince anlaşılmamasının bir sonucu olarak hala ölüm sayıları gereksiz yere yüksek” diyor ve ilave ediyor “Bunun değişmesi gerekiyor”

Impact-based forecast guidelines

Bu nedenle; WMO, ilk olarak 2015 yılında standart bir referans metni olarak üretilen ” Çok Tehlikeli Etkiye Dayalı Tahmin ve Uyarı ” Hizmetlerine İlişkin Kılavuz İlkelerini genişletti.

Kılavuz, Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri ve uyarılarından, birden çok basamaklı tehlikenin etki tabanlı tahmin ve uyarı hizmetlerinin sağlanmasına nasıl geçileceğine dair pratik bilgiler ve vaka çalışmaları sağlar.(örneğin sel, fırtına dalgalanması, rüzgar hasarı, altyapı, ulaşım ve enerji ve sağlık sistemleri üzerindeki etkileri tetikleyen tropikal bir siklon).

Etkiye dayalı tahmin yönergeleri

Yeni Klavuz, maruz kalma ve güvenlik açığına ilişkin önemli araştırmalardan yararlanıyor ve hem hizmet sağlayıcılardan hem de kullanıcı topluluğundan gelen kapsamlı girdileri içeriyor. Bilim adamları, tahminciler, afet yöneticileri ve topluluk liderleri arasındaki ortaklıkların ve diyalogun büyük öneminin altını çiziyor.

İleriye Yönelik İnsani Eylem

Klavuz aynı zamanda “ileriye dönük eylemler” kavramlarını da benimsemektedir. – tropikal bir kasırga karaya ulaşmadan önce barınakların güçlendirilmesi gibi, insani müdahaleleri desteklemek için hava ve iklim bilgilerini kullanmak ve bir kuraklık veya selin etkisini sınırlamak için tahmine dayalı finansmanı kullanmak gibi..

Yeni yönergeler WMO Birinci Başkan Yardımcısı ve Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi Direktörü Prof. Celeste Saulo tarafından 9 Aralık’ta, 9. Küresel Diyalog Platformu’nda İleriye Yönelik İnsani Eylem konusunda “Gelecekteki krizlerin zorluklarının üstesinden gelmek: Öngörülü eylemle yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak’ başlıklı sanal bir oturumda sunuldu.

Prof. Saulo, “En iyi koruma kurumuna ve en iyi hava tahmini hizmetlerine sahip olabilirsiniz. Ama Hiç kimse bunu tek başına yapamaz”. Bu kurumlar yani koruma ve tahmin yapan kurumlar birlikte çalışamazlarsa, toplum bizden en iyisini alamaz. Bu konuda ortaklıklar ve işbirliği en önemli unsurdur” dedi.

Arjantin’in sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcaklıklar için yeni uyarı sistemi örneğini verdi. Bu sistemin özellikle hassas gruplar için sağlık etkilerine vurgu yapma ihtiyacı nedeniyle, meteoroloji camiasının girdilerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’ndaki uzmanları ile birlikte tasarlandığını belirtti.

Kılavuzlar, Birleşik Krallık’ın Ulusal Meteoroloji Servisi olan Met Office tarafından Aralık 2019’da düzenlenen hizmet sağlayıcılar, kullanıcılar ve fon sağlayıcılardan oluşan bir sempozyumda oluşan önerilere dayanan yeni bölümleri içermektedir. Sempozyum, 20’den fazla Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri, Araştırma Enstitüleri Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Dünya Bankası, Dünya Gıda Programı ve İklim Riski ve Erken Uyarı Sistemleri (CREWS) dahil olmak üzere enstitüler ve uluslararası kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilmişdi..

Met Office Acil Durumlar Başkanı Will Lang, “Kuruluşları sempozyumda bir araya getirmek, etki tabanlı tahmin ve ileriye dönük eylem konusundaki deneyim ve uzmanlığı paylaşma fırsatı sağladı” dedi. “Yeni kılavuzlar, dünya çapındaki kuruluşların yaşamları ve geçim kaynaklarını korumaya yardımcı olabilecek hizmetler geliştirmelerine yardımcı olacak.”

“İklim krizinin ön saflarında yer alan toplulukları korumak, Kızılhaç için önemli bir önceliktir. Kızılhaç İklim Merkezi direktörü Maarten van Aalst, “Daha fazla felakete müdahale etmeyi göze alamayız, bu yüzden uzun vadede riskleri azaltmak ve bir tahmin geldiğinde etkili bir şekilde hazırlanmak için yolumuza nelerin çıkacağını tahmin etmeliyiz” diyor.

Impact-based forecast guidelines

“Etkiye dayalı tahmin, öngörülü eylemi mümkün kılmak için kritik bir rol oynuyor, karmaşık bilimsel bilgileri eyleme dönüştürülebilir öngörülere dönüştürüyor. Örneğin Filipinler’de bir tayfun karaya çıkmadan önce çiftçiler tarafından barınakların güçlendirilmesi veya geçim kaynaklarını korumak için Alpaka ( bir deve türü ) veterinerlik kitleri dağıtılması gibi insani müdahalelere olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir öngörülerdir.

İleriye yönelik İnsani Eylem Üzerine Küresel Diyalog Platformu, dünyanın dört bir yanından uygulayıcıları, bilim adamlarını ve hükümet temsilcilerini bir araya getirerek, ileriye dönük eylemin iklim değişikliğinin, artan çatışmaların, ekonomik şokların ve COVID-19’un dünyanın en savunmasız insanları üzerindeki bileşik ve iç içe geçmiş etkilerini nasıl ele alabileceğini araştırıyor.

İnsani İşler Koordinatörlüğü Ofisi (OCHA) tarafından 1 Aralık’ta yayınlanan Küresel İnsani Yardıma Genel Bakış’a göre, 2022’de dünya çapında toplam 274 milyon insanın acil yardım ve korumaya ihtiyacı olaca. Bu bir önceki yıla göre yüzde 17’lik bir artış demektir.

“İklim değişikliği ilk ve en kötü şekilde dünyanın en savunmasız insanlarını vuruyor. Uzun süreli çatışmalar sürüyor ve dünyanın çeşitli yerlerinde istikrarsızlık daha da arttı.”

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram