Aşırı Hava Olayları, Toplum için Riskleri Artırırken özellikle Mısır üretimini de etkileyecek.

Photo of failed corn crop
Kuraklık, bu Iowa mısır mahsulünün 2012’de rekoltede ciddi düşüşlere neden oldu. Değişen iklim aşırı olayların sıklığını artırdıkça, aynı yıl dünyanın beş büyük ekmek sepeti adı verilen mısır üretim bölgesinin en az üçünde mısır rekoltesinde ciddi düşüş olma riskini iki katına çıkacak. Kaynak bilgileri: USDA

Bir atasözü der ki, aksilikler asla tek başına gelmez. Yeni bir NASA çalışması, bu eski sözün iklim sorunlarının yaşandığı bu dünyada daha sıcak bir dünyanın getireceği sorunları için giderek daha fazla geçerli olacağını gösteriyor. Çalışma, sel ve sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarının zamansal ve mekansal değişimleri ile giderek daha çok etkisinin hissedileceğini, başta mahsul kıtlığı, orman yangınları gibi toplumsal tehlike risklerini artıracağını gösteriyor.

Çalışmaya göre, 2100 yılına kadar, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağışlardaki artışlar, aynı yıl içinde dünyanın altı büyük mısır yetiştiren bölgesinden en az üçünde etkili olacağını ve iklime bağlı mısır hasadında başarısızlık riskini iki katına çıkaracağı öngörülmektedir. ABD nin Orta bölgelerinin batısında kalan bölgesi, bu çoklu hasat başarısızlıklarından birinin yeri olma konusunda riski en yüksek olan bölgedir.

Önceki birçok çalışma, belirli bir bölgedeki 100 Fahrenheit (38 santigrat derece) üzerindeki gün sayısı gibi tek bir iklim göstergesindeki değişiklikleri modellemiştir. Ancak en büyük etkiler genellikle aşırı uçlar aynı anda veya yakın bir sırayla meydana geldiğinde ortaya çıkar. Örneğin, Batılı devletler, aşırı sıcaklık ve kuraklığın bir orman yangınını körüklediği ve ardından yoğun yağışların yanmış alanda yeni bir tehlike, heyelanlar oluşturduğu senaryolara çok aşinadır.

İklim bilimcileri, iklim modellerinde bu karmaşık etkileşim olay zincirlerini sayısal olarak anlamak ve temsil etmek için yıllardır çalışıyorlar. Bu görevi yaparken mevcut bilgi işlem gücünün sınırlarını zorluyorlar. Çalışmanın başyazarı NASA’nın Güney Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratuvarı’ndaki bilim adamı. Colin Raymond, “Yalnızca son beş yıl içinde, iklim analizine bileşik risk düşüncesini uygulamak için, umutsuzca kafanızı karıştırmadan hesaplayabileceğiniz bir çerçeve geliştirildi” dedi.

Araştırma ekibi, çalışmaları için, 1991 ila 2100 yıllarına ait 100 ayrı simülasyonu çalıştırmak için Max Planck Enstitüsü Büyük Topluluğu adlı iyi bilinen bir Alman iklim modelini kullandı. Geçmişin simülasyonları (1991 ila 2020), modelin ideal olduğunu gösterdi. Aşırı sıcaklıkların aşırı yağışla değişmesi gibi aşırı olay kümelerini, o dönemde gerçekte meydana gelme biçimleriyle tutarlı bir şekilde temsil ettiği gözlendi.. Araştırmacılar, iklim tehlikelerinde, özellikle aynı anda veya yakın bir şekilde meydana gelebilecek tehlikelerde gelecekteki olası değişiklikleri incelemek için 2100 yılına kadar aynı şekilde geleceğin simülasyonlarını analiz ettiler.

Raymond ve meslektaşları, hem sıcaklık hem de yağış tehlikelerinin artan kümelenmesinin mısırı nasıl etkileyeceğine odaklandı. Bu önemli gıda ürünü, dünya çapında tüm üretimin yaklaşık üçte ikisini oluşturan altı ana bölgede yetiştirilmektedir. ABD, 2021’de yaklaşık 419 milyon ton (380,3 milyon metrik ton) hasatla dünyanın en büyük mısır yetiştiricisidir.

Model simülasyonları, 2100 yılına kadar, dünya çapında en az üç gün süren aşırı sıcak hava dalgalarının şimdi olduğundan iki ila dört kat daha sık meydana geleceğini gösterdi. Yağışta üç günlük aşırılıklar genellikle sıklığı %10 ila %50 oranında artıracaktır. Araştırmacılar ayrıca bu artan olayların zaman ve yerde nasıl kümeleneceğini de analiz ettiler. Daha sonra, sıcaklık ve yağıştaki aşırı iklim koşulları ile geçmişteki mahsul başarısızlıkları arasındaki ilişkiyi bir rehber olarak kullanarak, tüm bu değişikliklerin bir araya geldiğinde gelecekteki mısır hasatlarını nasıl etkileyebileceğini incelediler.

En iyi tahminlerine göre, bir dizi olayın aynı yıl dünyadaki en az bölgede mısır mahsulünün başarısız olmasına neden olma şansı, 2100 yılına kadar neredeyse iki katı olmak üzere %29’dan %57’ye çıkacak. Tek bir yıl içinde en büyük mısır üretim bölgesinde hasadın başarısız olma olasılığı %0,6’dan %5,4’e çıkarak daha da artacak. ABD nin Orta batısı, mısır üretimi açısından etkilenecek en muhtemel bölgedir ve onu Orta Avrupa izlemektedir.

Çalışma ayrıca, aşırı uçlar birbirini daha yakından takip ettikçe orman yangınları ve insan sağlığına yönelik risklerin nasıl artacağını da inceledi. Raymond, tüm sonuçların gösterdiği gibi, “işler, bu noktaya kadar pek takdir etmediğimiz bir şekilde birbirine bağlı. Sadece sıcak hava dalgaları değil. Sadece sıcaklık ve kuraklık değil. Büyük felaketleri önlemeye çalışırken en çok önemsediğimiz ciddi etkileri en iyi açıklayan şey bu ara bağlantılardır.” dedi.

Kısaca:
İklim değişikliğinin ve hava sıcaklıklarındaki artışların mahsul kıtlığı ve orman yangınları gibi riskleri nasıl değiştireceğini değerlendirmek için, risklerin birbiri ile nasıl etkileşime girebileceğini de ayrıca değerlendirmek gerekir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : NASA

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram