Gençler iklim ve su eylemlerini yönlendiriyor.

Asya ve Pasifik bölgesinden 1.000’den fazla genç lider, Filipinler’de WMO’nun ortak sponsorluğunda düzenlenen ve gençlerin küresel su ve iklim sorunlarına yönelik katılımını artırmayı amaçlayan uluslar arası bir konferansta bir araya geldi.

Nesiller Arası Dayanışma: Her Yaş İçin Bir Dünya Yaratmak temasıyla düzenlenen etkinlik , 12 Ağustos’ta düzenlenen Uluslararası Gençlik Günü’nün hemen arifesinde gerçekleşti.

İklim değişikliği ve her geçen yıl daha fazla meydana gelen aşırı hava olayları, günümüz gençliğinin ebeveynlerinin yaşadığından farklı bir dünyada büyüyeceği anlamına da geliyor.

Gençler, İklim Eyleminin merkezinde yer alır ve WMO, iklim değişikliğini hafifletmek ve buna uyum sağlamak için inovasyonu , ilhamı yönlendirmek ve yönetebilmek için Bilim İnsanları ve gençlik temsilcileriyle yakın bir şekilde çalışır.

Bu ruhla, WMO ve BM Uluslar arası Su ve İklim Federasyonu (UN1FY), 9-13 Ağustos tarihleri ​​arasında Filipinler’deki Ormoc ve Baybay şehir yönetimlerinin ev sahipliğinde düzenlenen Asya ve Pasifik Bölgesel Gençlik – 2022 Konferansı’nı düzenledi.

WMO Hizmetleri Direktörü Dr Johann Stander, dünya liderlerinin ve politikacılarının, WMO’nun öncülük ettiği Su ve İklim Koalisyonu gibi girişimlere katılım da dahil olmak üzere gençleri ciddi şekilde dinlediklerini söyledi.

Dr Stander konferansta yaptığı açıklamada, “Her bireyin kendi içinde sahip olduğu entelektüel bilgiyi bir şekilde kullanabiliriz, yapmamız gereken onları dinlemek ve onlarla çalışmak” dedi.

Dr Stander, Güneydoğu Asya gençlik konferansında; iklim değişikliğinin Asya-Pasifik bölgesinde büyük hava rahatsızlıkları meydana getirdiğini ve özellikle Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerinde milyonlarca insanın savunmasızlığını artırdığını söyledi. WMO, insanları aşırı hava koşullarına karşı korumak için önümüzdeki beş yıl içinde erken uyarı hizmetlerine evrensel erişim sağlamak için çalışıyor.

Su kaynakları

Su kaynaklarının yönetimi büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Asya Su Geliştirme Görünümü’ne göre, dünya nüfusunun %60’ına ev sahipliği yapan Asya ve Pasifik’te tahminen 300 milyon insanın içme suyu hizmetlerine hala erişimi yok ve 1,2 milyar kişi yeterli sanitasyondan yoksun.

Kıyı şeridindeki topluluklar ; ayrıca seller, deniz seviyesinin yükselmesi ve daha güçlü tayfunlar gibi iklim değişikliğine karşı giderek savunmasız hale geliyor, yaşamları ve geçim kaynakları tehdit ediliyor ve büyük ekonomik kayıplar yaşıyor.

Ormoc Belediye Başkanı Lucy Torres-Gomez “Ülkemizin afetlere karşı savunmasız ve çaresiz kalmasına izin vermek kumdan kaleler inşa etmeye benzer. Dalgaların hep geldiği ama güçlü olduğumuz ve kalelerimizi sağlam tutabileceğimiz bir dünya hayal ediyorum, çünkü bugün başardıklarımızı korumak için her zaman güçlü olmamız gerekiyor ” dedi.

“Bölgemiz şiddetli hava olaylarından önemli ölçüde etkilendi ve erken uyarı altyapımızın çoğu 2013 yılındaki tayfun sırasında tahrip edildiğinden ve henüz yenilenmediği için erken uyarı sistemleri ve hizmetlerinin olması çok önemlidir. Bizim için şiddetli hava olaylarının önceden bilinmesi ve gerekli uyarıların yapılması hayat kurtarmak için kritik öneme sahiptir” diye ekledi.

Konferans, özellikle SKH 6 (Temiz Su ve Sanitasyon) ve 13 (İklim Eylemi) olmak üzere BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) gerçekleştirilmesine yönelik gençlerin öncülük ettiği topluluk eylemini yönlendirme ortak hedefini paylaşan Asya ve Pasifik bölgesinden gençlik liderlerini bir araya getirdi.

Su ve İklim Koalisyonu Gençlik Katılım Sorumlusu Jan Kairel Guillermo, “Geçtiğimiz 10 yılda, bu bölgeden gençlerin bu gibi aktivitelere katılımı çok düşüktü. Çoğu zaman uluslar arası toplantılara katılmak için hem mali hem de bürokratik sebepler nedeniyle engellemeler vardı” dedi. Toplantı, gençlerin yerel ve küresel su ve iklim müzakerelerine nasıl daha anlamlı bir şekilde katılabilecekleri konusunda bir fikir birliğine varmayı amaçlamaktadır.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram