HAVA VE İKLİM HİZMETLERİNİN GELECEĞİ

tarafından gönderildi
future of weather and climate forecasting

WMO tarafından iklim adaptasyonunu, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve dayanıklılık oluşturmak için Kamu-Özel Katılımını (KÖK) ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik devam eden çalışmalarının bir parçası olmak üzere “Hava ve İklim Tahmininin Geleceği ” hakkında üst düzey bir diyalog oturumu düzenlendi.

26-27 Mayıs tarihlerinde sanal olarak gerçekleştirilen ikinci üst düzey oturumda, iki öncelikli büyük zorluğa odaklanıldı: Hava ve İklim Tahminlerinin geleceği; değişen roller ve sorumluluklar – Ulusal Meteorolojik ve Hidrolojik Hizmetlerin (NMHS’ler) geleceği.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas ve WMO Başkanı Prof. Gerhard Adrian’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ; NMHS’ler, özel şirketler, meteorolojik ekipman sağlayıcıları, araştırma toplulukları ve üniversitelerden akademisyenler bir araya geldi.

Toplantıda ; Hava ve iklim tahmini bilgilerine olan talebin son on yılda hızla arttığı ve artan aşırı hava olayları, iklim, su ve diğer çevresel riskler nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha da hızlı artacağı ifade edildi.

Bu hizmetlerin üretilmesi ve sağlanması konusunda süper bilgisayarlar, uydu ve uzaktan algılama teknolojisi, akıllı mobil cihazlar tarafından devrim yaratılmıştır. Bu yeniliklerde artan bir pay tamamen özel sektörden gelmiştir. Aynı zamanda, temel gözlem sistemindeki boşlukların halen devam etmesi ise arzu edilen ilerlemeyi engellemiştir.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas yaptığı konuşmada ; bir yandan bilim ve teknolojinin hızlı ilerlemesi, diğer yandan da hızla değişen yetenek ve rollere sahip paydaşların aracılığıyla hiç kuşkusuz, 2020’lerin hava, iklim ve su topluluğuna önemli değişiklikleri getireceğini ifade etti.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas ayrıca bu tür değişikliklerin, hava ve iklim tahminlerinin üretilme ve kullanılma şeklini de etkileyeceğini belirtti

Hava Tahmininin Geleceği:

WMO Bilimsel Danışma Paneli (SAP) Başkanı ve Avustralya Meteoroloji Bürosu Baş Bilimcisi Dr. Gilbert Brunet, Hava Durumunun Geleceği ve İklim Tahmini üzerine yeni bir “Beyaz Sayfa “açtı.

Bu Beyaz Sayfa , hava durumu girişiminin gelişimini ve önümüzdeki on yıldaki zorlukları ve fırsatları inceliyor. Araştırma ve Geliştirme döngüsünün üç kapsayıcı bileşenini olan : “altyapı, araştırma ve geliştirme, operasyon ” konularını irdeliyor.

AçılanBeyaz Sayfa” da ayrıca, insanlara, işletmelere ve hükümetlere riskleri ve kayıpları azaltmak için çok daha doğru ve güvenilir tahminlerden oluşan yeni fırsatları hayata geçirmek için yardımcı olacak, yeni nesil hava tahmini ve iklim hizmetlerini kolaylaştıracak” denilmektedir.

Dr. Brunet, tahmin çalışmalarının ana yapıları önümüzdeki on yılda belki önemli ölçüde değişmeyecek, ancak rollerde ve performans gereksinimlerinde kayda değer değişiklikler göreceğimizi söyledi.

Innovation cycle of weather and climate forecasting

Devletler düzeyinde uluslararası işbirliği ana faktör olmaya devam edecektir. WMO, uluslararası Ar-Ge koordinasyonu ve tanıtımı konusundaki çabalarını önemli ölçüde artırmak zorundadır..

Ulusal düzeyde, Meteoroloji ve Hidroloji Servislerinin (NMHS’lerin) topluluk temelli modelleme ve veri girişimlerine ve Ar-Ge konsorsiyumlarına daha fazla katılması gerekecektir. Kullanıcılarla yakın çalışmanın önemi ve Kamu-Özel Katılımı (KÖK ) için fırsatlar tanınmalı ve teşvik edilmelidir.

WMO, kapasite geliştirmenin en önemli bileşeni olmaya ve çeşitli küresel ve bölgesel hizmet sağlayıcılar için sayısal tahmin sağlamaya devam etmelidir.

Hükümetlerin, KÖK için temel olan küresel gözlem sistemine ve süper bilgi işlem yeteneğine kamu yatırımlarını sürdürmesi gerekmektedir.

İklim modellerinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi, hava tahmini stratejisi ile de uyumlu olmak zorundadır. Dr. Brunet, ; bir dizi zaman ölçeğinde (şimdiden yüzüncü yıla kadar) ve mekansal ölçeklerde (konvektif ölçekten iklim sistemine Dünya modellemesine) yönelik birleşik tek bir model sistemi mümkündür ve arzu ettiğimiz de budur dedi.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) Genel Müdürü Dr. Florence Rabier, Dünya Sistemi modellemesi için büyük bir potansiyelin olduğunu belirtti.

Bunun için;Yüksek performanslı bilgisayar sistemleri , Bulut teknolojisi ve yapay zeka ile birlikte gerçekleştirilecek büyük teknolojik gelişmelerin yanı sıra uyduların ve özel şirketlerin daha fazla gözlem yapmasını gerektirecektir.

Dr Rabier, bu tür gelişmelerde Üye Devletler, WMO, Üniversiteler ve endüstri arasında gelişmiş ortaklıklara ihtiyaç olduğunu söyledi.

The Weather Company, IBM, Bilim ve Tahmin Operasyonları ve PPP Direktörü Dr. Kevin Petty, Stratejik ortaklıklar aracılığıyla Sayısal Hava Tahminini Geliştirmek için Küresel Yüksek Çözünürlüklü Atmosferik Tahmin (GRAF) Sistemini tanıttı:

Stratejik ortaklıklar, özellikle sıkıştırılmış zaman çizelgelerinde amaç ve hedeflere ulaşmanın etkili ve verimli bir yoludur ve potansiyel olarak diğer işbirliği fırsatlarına da kapı açabilir. Her bir ortağın motivasyonu biraz farklı olsa bile, ortak bir hedef etrafında inşa edilmelidirler. Herhangi bir çalışmada doğru ve istekli ortakların olması esastır; zorlamak için çaba sarf edilmemesi gerekmektedir.

Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Hizmetlerine baktığımız zaman ; 193 WMO Üyesinin tamamında meteoroloji ve hidroloji ile ilgili hizmetleri sağlanması hükümetler tarafından belirlenen kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilse de , son yıllarda ECMWF gibi hükümetler arası kuruluşlar, özel sektör şirketleri ve akademik kuruluşlar da dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlar hava tahmini işine girmiştir.

2021-2030 yani önümüzdeki on yılda: NMHS’ler de dahil olmak üzere hava ve iklim ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki tüm paydaşların rollerinde ve operasyonlarında öngörülen önemli değişiklikler;

NMHS’nin rolleri ve sorumlulukları sorusu, sürekli tartışmamız gereken temel bir sorudur.

NMHS’lerin daha fazla toplum odaklı olması gerekmektedir.

NMHS’lerin farklı ülkelerde belirlendiği ve faaliyet gösterdiği yasal ve kurumsal çerçevelerdeki büyük çeşitlilik yine devam edecek, “herkese uyan tek bir model ” olmayacak.

NMHS için ortak bir zorluk, topluma daha iyi hizmet edecek ve mevcut kaynakları daha iyi kullanacak çok sektörlü bir kuruluşta diğer paydaşlarla nasıl ilişki kurulacağı konusu olacaktır.

Yakında çıkacak olan OCP Beyaz Bülteni “Ulusal Meteorolojik ve Hidrolojik Hizmetlerin Geleceği” bu sorunları ele almaya çalışacak ve karar vericiler tarafından orta ve uzun vadeli planlama için yol gösterici senaryolar sağlayacaktır.

Danimarka’nın WMO Daimi Temsilcisi Marianne Thyrring, Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nün (DMI’nin ) odak noktasının ürün odaklı olmaktan toplum odaklı hale gelmesi gerektiğini ve DMI verilerini herkesin kullanımına açık ve ücretsiz hale getirerek veri aktarıcı olma rolünün altını çizdi.

WMO ile Nijerya Daimi Temsilcisi Prof. Mansur Bako Matazu, Nijerya Meteoroloji Ajansı NiMet’in hava ve iklim hizmetleri için kamu-özel sektör ortaklıklarıyla deneyimlerini paylaştı.

Meteorolojik altyapının sağlanması için devlet finansmanının sürdürülebilir olmadığı göz önüne alındığında, NMHS’lerin tek başına kendilerine bağımlı olmaya devam edemeyeceklerini söyledi. Hava durumu kuruluşu, bugün altyapı eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olabilecek küresel bir kamu-özel ortaklığıdır. Yasal ve diğer çerçeveler tarafından uygun şekilde desteklenirse, hava durumu kuruluşu NMHS’lere önemli gelir akışları getirebilir, dedi,

Japonya’nın WMO Daimi Temsilcisi Naoyuki Hasegawa, meslektaşı Masanori Obayashi ile birlikte, Meteorolojik Hizmet Yasası’nın JMA’ya sadece operasyonları için değil, ülke çapındaki tüm sistem için nasıl sorumluluk verdiğini açıkladı.

JMA, özel ve akademik sektörlerle işbirliği içinde kendi kamu hizmetlerini geliştirmek için çalışırken, Weather Business Consortium gibi girişimler aracılığıyla ekonomik ve sosyal faaliyetlerde meteorolojik veri ve hizmetlerin daha fazla kullanımını kolaylaştırır. Hızla değişen sosyal ortamlara ve bilimsel teknolojilere çok yönlü yanıt verebilmek için, paydaşların sürekli diyaloglar ve karşılıklı anlayış yoluyla katılımını teşvik etmek hayati önem taşımaktadır.

Açık Danışma Platformu, 2019 yılında Dünya Meteoroloji Kongresi tarafından onaylanan “Cenevre Deklarasyonu: Hava, İklim ve Su Eylemleri için Topluluk Oluşturma” projesinin bir sonucu olarak 2019 yılında başlatıldı.

Cenevre Bildirgesi – 2019, “büyüyen toplumsal ihtiyaçları karşılamak için gözlem ve bilgi edinme, veri işleme, tahmin ve hizmet sunumuna kadar tüm hava, iklim ve su hizmetleri değer zincirini güçlendirme ihtiyacının” altını çiziyor ve “Değer zincirinin tüm halkalarına katkıda bulunma ve innovasyonu hızlandırma konusunda özel sektörün gelişen yeteneklerine ve artan katılımına” işaret ediyor.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram