Hindistan ve Pakistan aşırı sıcaklarla mücadele etmeye çalışıyor.

Air temperatures at 1200 UTC 29 April. ECMWF

Aşırı sıcaklar Hindistan ve Pakistan’ın büyük bir bölümünü etkisi altına alıyor ve dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden birinde yüz milyonlarca insanı derinden etkiliyor. Her iki ülkedeki ulusal meteoroloji ve hidroloji departmanları, son birkaç yılda hayat kurtarmada başarılı olan ısı sağlığı eylem planlarını hayata geçirmek için sağlık ve afet yönetimi kurumlarıyla birlikte çalışıyor.

Sıcak hava dalgalarının yalnızca insan sağlığı üzerinde değil, aynı zamanda ekosistemler, tarım, su ve enerji kaynakları ve ekonominin kilit sektörleri üzerinde de birden fazla ve kademeli etkisi vardır. Topluma yönelik mevcut riskler, Dünya Meteoroloji Örgütü’nün neden çoklu tehlike erken uyarı hizmetlerinin en savunmasız ülkelere ve kişilere ulaşmasını sağlamaya kararlı olduğunu da ortaya koymaktadır.

Hindistan Meteoroloji Servisi, 28 Nisan’da ülkenin çok büyük bir bölümünde maksimum sıcaklıkların 43-46°C’ye ulaştığını ve bu yoğun sıcaklığın 2 Mayıs’a kadar devam edeceğini bildirdi.

Pakistan’da da benzer sıcaklıklar gölenmektedir. Pakistan Meteoroloji Departmanı, ülkenin geniş kesimlerinde gündüz sıcaklıklarının normalin 5°C ile 8°C üzerinde olmasını tahmin ettiklerini açıkladılar.

Gilgit-Baltistan ve Hayber Pakhtunkwa’nın dağlık bölgelerinde, olağandışı sıcaklıkların kar ve buzun erimesini artıracağı ve bunun sonucunda buzul gölü taşkınlarını veya hassas bölgelerde ani sel baskınlarını tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Hava kalitesi bozuldu ve geniş araziler aşırı yangın tehlikesi riski altında.

Hindistan ve Pakistan’daki aşırı sıcaklığı yalnızca iklim değişikliğine bağlamak için henüz çok erken. Ancak, değişen bir iklimde bu gibi olaylar beklediğimiz şeylerdir ve iklim değişikliğinin sonuçları ile tutarlıdır. Biliyoruz ki; Sıcak hava dalgaları daha sık ve daha yoğun olacaktır ve geçmişe göre daha erken tarihlerde başlayacaktır.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, Altıncı Değerlendirme Raporu, sıcak hava dalgalarının ve nemli ısı stresinin bu yüzyılda Güney Asya’da daha yoğun ve sık olacağını söylemektedir.

Hindistan Yer Bilimleri Bakanlığı kısa süre önce Hindistan’daki iklim değişikliği hakkında açık erişimli bir yayın yayınladı. Bütün bir bölümü ise sıcaklık değişimine ayırdı.

Hindistan’daki aşırı sıcakların meydana gelme sıklığı, son 30 yıllık 1986-2015 döneminde hızlanan ısınma eğilimleriyle 1951-2015 döneminde arttı (yüksek güven). 1986’dan beri en sıcak gün, en sıcak gece ve en soğuk gece için önemli bir sıcaklık artışı gözlemleniyor.

Hindistan’daki muson mevsimi öncesi sıcak hava dalgası sıklığı, süresi, yoğunluğu ve alan kapsamının yirmi birinci yüzyılda önemli ölçüde artacağı tahmin edilmektedir (yüksek güvenirlik). Şu anda yaşanan sıcak hava dalgası, bir yüksek basınç sistemi tarafından beslendi ve ortalamanın üzerinde uzun bir sıcaklık periyodunu takip etti.

Hindistan, 33.1 ºC veya uzun vadeli ortalamanın 1.86 °C üzerinde bir ortalama maksimum sıcaklıkla rekor düzeydeki en sıcak Mart ayını yaşadı. Pakistan ayrıca bir dizi istasyonun Mart rekorlarını kırmasıyla en az son 60 yılın en sıcak Mart ayı değerlerini kaydetti.

Muson öncesi dönemde, hem Hindistan hem de Pakistan, özellikle Mayıs ayında düzenli olarak aşırı yüksek sıcaklıklar yaşar. Sıcak hava dalgaları geleneksel olarak Nisan ayında meydana gelir ancak daha az yaygındır. Yeni ulusal sıcaklık rekorlarının kırılıp kırılmayacağını bilmek için ise henüz çok erken. Pakistan’daki Turbat, 28 Mayıs 2017’de 53,7°C ile dünyanın dördüncü en yüksek sıcaklık değerini kaydetti.

Isı Sağlığı Eylem Planları

Hem Hindistan hem de Pakistan, kentsel alanlar için özel olarak tasarlanmış olanlar da dahil olmak üzere, başarılı bir sıcaklık erken uyarı sistemlerine ve eylem planlarına sahiptir. Sıcaklık Eylem Planları, sıcaklığa bağlı ölümleri azaltır ve iş üretkenliği kaybı da dahil olmak üzere aşırı sıcaklığın sosyal etkilerini de azaltır. Bu konuda geçmişten önemli dersler çıkarıldı ve bunlar şu anda WMO’nun ortak sponsorluğundaki Küresel Isı Sağlığı Bilgi Ağı’nın tüm ortakları arasında, en çok etkilenen bölgedeki kapasiteyi artırmak için paylaşılıyor.

GHHIN tarafından desteklenen Güney Asya Isı Sağlığı Bilgi Ağı SAHHIN, Güney Asya bölgesinde dersleri paylaşmak ve kapasiteyi artırmak için çalışıyor.

Hindistan, yükselen sıcaklıklara hazırlanmak ve herkesin sıcak hava dalgası esnasında ” Yapılması ve Yapılmaması Gerekenlerden ” haberdar olmasını sağlamak için eyalet afet müdahale kurumları ve şehir liderlerinden oluşan bir ağı koordine eden Ulusal Afet Yönetim Otoritesi aracılığıyla Sıcaklık eylem planları için ulusal bir çerçeve ve eylem planı oluşturdu.

India saves lives with heat-health action plans

Hindistan’daki Ahmedabad şehri, 2010 yılında yıkıcı bir sıcak hava dalgası yaşadıktan sonra, 2013 yılında şehir çapında bir ısı sağlığı uyarlaması geliştiren ve uygulayan ilk Güney Asya şehriydi. Bu başarılı yaklaşım, sıcak hava dalgasına eğilimli 23 eyalette 130’dan fazla şehir ve ilçede uygulamaya geçirildi. Diğer bölgelerde uygulanması için çalışmalar devam ediyor.

Pakistan ayrıca halk sağlığını korumaya yönelik başka adımlar da attı. 2015 yazında, bir sıcak hava dalgası orta ve kuzeybatı Hindistan ile doğu Pakistan’ın çoğunu yuttu ve doğrudan veya dolaylı olarak birkaç bin insanın ölümüne neden oldu. Bu olay iyi bir ders oldu ve yetkilileri uyandırma işlevi gördü. Karaçi’de ve Pakistan’ın diğer bölgelerinde Isı Eylem Planının geliştirilmesine ve uygulanmasına yol açtı.

Şehir, eyalet/il veya federal düzeydekiSıcaklık Eylem Planları, aşırı sıcaklık risklerini daha iyi anlamak ve daha etkili bir şekilde tahmin etmek, hazırlamak ve bunlara yanıt vermek için bir dizi yetkili ve aktörü bir araya getirir. Isı Sağlığı Uyarı Sistemleri bunların ayrılmaz bir parçasıdır ve Ulusal Meteoroloji Hizmetleri tarafından sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi ve Isı Eylem Planları örnekleri https://ghhin.org/take-action/ adresinde bulunabilir.

Kızılhaç Kızılay Derneği ve Kalkınma için Entegre Araştırma ve Eylem (IRADe) gibi sivil toplum da kritik bir rol oynamakta ve savunmasız topluluklara hayat kurtaran iletişimler ve müdahaleler uygulamaktadır. Tipik planlar, hedeflenen müdahalenin doğru bir uyum olmasını ve bir şehrin ısıya duyarlı nüfusu için tasarlanmasını sağlar. Önce şehrin sıcak noktalarını tanımlar, bu ceplerdeki hassas nüfusları bulur ve aşırı sıcaklığa karşı savunmasızlıklarının doğasını ve durumunu değerlendirir. Şu ana kadar eylem planları aşırı ölümlerin azaltılmasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram