Cenevre, 8 Temmuz 2021 (WMO)

Hydromet Yatırımları hayat kurtaran ekonomik yatırımlardır.

İlk Hydromet Raporu, ölçek büyütme eylemini gerektiriyor

Yapılan yeni bir çalışma ile Hava tahminleri, erken uyarı sistemleri ve hidromet olarak bilinen iklim bilgilerinin iyileştirilmesiyle, yılda tahmini 23.000 hayat kurtarılabileceği, en az 162 milyar ABD doları tutarında potansiyel yıllık fayda sağlanabileceği ortaya konulmuştur.

8 Temmuz’da başlatılan ilk Hydromet Raporu, etkili hava ve iklim hizmetlerinin faydalarından effektif olarak yararlanmak için neler yapmamız gerektiğini anlatmaktadır. Son derece karmaşık olan küresel ve yerel zorluklarını ortaya koyan ve kapasitelerini güçlendirmek için gelişmekte olan ülkelere desteği artırmak için öncelikli eylemler önermektedir.

Rapor, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile uluslararası kalkınma, insani ve finans kurumlarını bir araya getiren Hidromet Geliştirme İttifakı liderleri tarafından, etkili iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç duyulan hidromet çözümlerine ilişkin üst düzey bir etkinlikte sunuldu. .

Çoklu tehlike erken uyarı sistemlerine yapılan yatırımların, maliyetlerinin en az on katı değerinde faydalar yarattığını ve aşırı hava koşullarına dayanıklılık oluşturmak için hayati önem taşıdığını vurgulamaktadır. Yine de, ülkelerin yalnızca yüzde 40’ında şu anda etkin uyarı sistemleri bulunmaktadır ve özellikle En Az Gelişmiş Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerinde bu hizmetlerin dayandığı hayati destekleyici gözlem verilerinde büyük boşluklar bulunmaktadır.

“İklimimiz hızla değişiyor. Geçtiğimiz on yıl, kaydedilen en sıcak dönemdi. Küresel ortalama sıcaklık, sanayi öncesi zamanlardan yaklaşık 1,2 °C daha sıcaktır. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek ve sıcaklık artışını Paris Anlaşması uyarınca 1,5 °C ile sınırlamak için küresel sera gazı emisyonlarını azaltmaktan henüz çok uzaktayız” dedi.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması gerekliliğini korurken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, adaptasyon finansmanının hacminde ve öngörülebilirliğinde önemli artışlarla birlikte 2021’de adaptasyon ve dayanıklılık konusunda bir atılım çağrısında bulundu. Böyle bir atılım, tüm insanların, özellikle en savunmasız olanların, gelecekteki kaçınılmaz hava ve iklim olaylarının sonuçlarına uyum sağlamasını ve daha dirençli olmasını sağlamak için hayati önem taşımaktadır.

Prof. Taalas raporun önsözünde “Bilime dayalı, veriye dayalı hava ve iklim hizmetleri, etkili uyum önlemlerinin temelidir” demektedir.

“Gelişmekte olan ülkelerin sera gazı emisyonlarına katkısı sınırlı olsa da, iklimle ilgili hava olaylarından kaynaklanan afetlerin etkileri yüksek gelirli ülkelere göre üç kat daha fazladır. Fildişi Sahili Başkanı Alassane Ouattara, doğru hava tahminleri ve sağlam iklim tahmini, uyum politikası ve yatırım kararları için kritik öneme sahip olduğunu belirtmektedir.

Hydromet Geliştirme İttifakı, Madrid’deki BM İklim Değişikliği Konferansı COP25’te başlatıldı. İttifak üyeleri, dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak yüksek kaliteli hava, iklim, hidrolojik ve ilgili çevre hizmetleri konusundaki kapasite açığını kapatmaya yönelik çabaları birleştirmeye ve büyütmeye topluca karar verdiler.

Alliance for Hydromet

Yararları :

Rapor, hidromet yatırımlarının büyük bir ekonomik anlam ifade ettiğini özellikle vurgulamaktadır..

Bu yararları üç başlıkta ifade edebiliriz :

Kayıplar:

Güvenilir ve doğru erken uyarı sistemleri, maliyetlerinin en az on katı değerinde hayat ve varlık kurtarır;

Optimize edilmiş üretim:

Hava durumuna son derece duyarlı sektörlerde hava tahmininin uygulanması yoluyla geliştirilmiş ekonomik üretimin tahmini yıllık faydaları yaklaşık 96 milyar ABD doları tutarındadır;

iklim değişikliğine karşı geliştirilmiş uzun vadeli strateji:

Küresel Uyum Komisyonu, 2020 ile 2030 arasında dünya genelinde stratejik olarak 1,8 trilyon ABD doları yatırım yapmanın toplam net faydada 7 trilyon ABD doları üretebileceğini tahmin ediyor.

16 ülke ile ortaklaşa, Country Hydromet Diagnostics’in ilk turu gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler akran meteoroloji servisleri tarafından yapılmıştır. Değerlendirilen ülkeler arasında geniş kapasite boşlukların olduğunuı ortaya çıkardı. Açık ve artan risklere rağmen, en zayıf ülkeler ekipman, beceri ve kullanıcı açısından temel kapasiteden yoksun olduğu ortaya konuldu.

Hava ve iklim gözlemleri, en büyük boşluklara sahip unsurlar arasında yer aldı. Bu, temel yüzey tabanlı hava ve iklim gözlemleri oluşturmanın ve uluslararası olarak değiş tokuş etmenin çok yıllık bir zorluk olduğu gerçeğini yeniden doğruladı.

Alliance for Hydromet

Neden gözlem sistemlerindeki açığı kapatmamız gerekiyor?

Uyum Fonu Başkanı Mikko Ollikainen : Uyum Fonu olarak “ 2030 yılına kadar ; En savunmasız toplulukların iklim değişikliğine uyum sağlamasına ve direnç oluşturmasına yardımcı olmak, gelişmekte olan ülkelere Hydromet yardımı sağlamak, hava, iklim, hidrolojik, afet risk yönetimi ve ilgili çevre hizmetleri konusundaki kapasite açığını kapatma ortak hedefine ulaşmak için çabaların ölçeğini büyütmek ve birleştirmek için anahtardır. ”

Yannick Glemarec, Yeşil İklim Fonu İcra Direktörü : “Daha iyi hava tahminleri ve erken uyarı sistemleri milyonlarca hayat kurtarabilir. Daha iyi iklim analizi, işletmeler için iklim fiziksel ve geçiş risklerini önemli ölçüde azaltabilir ve geçim kaynaklarını koruyabilir.”

Alliance for Hydromet

Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi A. Adesina“İttifak ortaklığı Banka ve Afrika için önemlidir.

Bender M.H. Hacer, İslam Kalkınma Bankası Başkanı: “Aşırı hava olayları da dahil olmak üzere tahminler, hava durumu ve iklim olayları için en yüksek kalitede iklim bilgilerine erişim çok önemlidir.”

Bruno Carrasco, Asya Kalkınma Bankası Genel Müdürü : “Bölgemizde, özellikle En Az Gelişmiş Ülkelerimizde ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerimizde hava durumu gözlemlerinde önemli boşluklar var ve bu, aşırı hava olaylarına tepki verme ve bunlara uyum sağlama yeteneğini engelliyor.”

Achim Steiner, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yöneticisi : “Aşırı hava ve iklim olaylarının artık iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıklığı, yoğunluğu ve şiddeti artıyor. Savunmasız topluluklar en çok etkilenenler arasındadır. Hydromet Geliştirme İttifakı, ülkeleri iklim ve hava durumu bilgilerini üretmeleri ve bunlardan yararlanmaları için destekliyor”

Mafalda Duarte, İklim Yatırım Fonları İcra Kurulu Başkanı : “Sağlam iklim bilgi hizmetlerinin eksikliği, en çok gelişmekte olan ülkelerden gelen insanları etkiliyor. Sadece tüm gezegenimizin nabzını tutarak, iklim değişikliğinin getirebileceği riskleri ve gelecekteki etkileri tahmin etme doğruluğunu sağlayabilir.”

Inger Andersen, Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü“Yerel ve küresel dayanıklılığı ve hazırlanma ve uyum sağlama kapasitesini güçlendirmemiz çok önemli. Bu başarının büyük bir kısmı, tahmin etme ve koruma yeteneğimize bağlı olacaktır. Bu nedenle daha iyi hava tahminleri, erken uyarılar ve iklim bilgileri çok önemli.”

Harry Boyd-Carpenter, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü : “Birçok savunmasız ülkedeki hava gözlem sistemleri yeterince korunmuyor ve bakıma muhtaç hale geliyor. EBRD, bu tür ülkelerin hava durumu gözlemi ve iklim tahmini yetenekleri geliştirmesine yardım etme ihtiyacının farkında olduğundan, Banka Hidromet Geliştirme İttifakına katılmıştır ve Sistematik Gözlem Finansman Tesisinin oluşturulmasını tam olarak desteklemektedir.”

Mari Pangestu, Dünya Bankası Kalkınma Politikası ve Ortaklıklar Genel Müdürü : “Hava tahminleri, erken uyarılar ve iklim bilgilerine yapılan yatırımların tüm faydalarından yararlanmak için hava ve iklim gözlemleri çok önemlidir. Güvenilir ve doğru erken uyarı sistemleri ile kayıpların önlenmesinin üçlü faydaları vardır; hava koşullarına son derece duyarlı sektörlerde sağlam hava tahminlerinin uygulanması yoluyla optimize edilmiş üretim süreçleri; ve artan sermaye yatırımları ve mali istikrarla ilgili sosyal ve çevresel faydalar.”

Carlos Manuel Rodriguez, Global Environment Facility CEO’su ve Başkanı :“Dünyanın en savunmasız insanlarının ve topluluklarının iklim direncini güçlendirmek için uzun vadeli küresel işbirliğini ve ortaklığı büyütmeli ve desteklemeliyiz. Bu, GEF ve yönettiğimiz iklim uyum fonları için büyük bir önceliktir ve devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. En acil ihtiyaç duyulan yerlerde yeniliklere ve gelişmelere öncelik vermek için Hydromet Geliştirme İttifakı ile birlikte çalışacağız.”

David Beasley, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü :“Ülkelerin hava tahmini ve iklim krizini tahmin etme konusunda daha fazla yeteneğe ihtiyacı var, Bunu başarırlarsa yaşamları koruyabilirler. Günümüzde küresel açlığa neden olan birçok farklı faktörden biri olan aşırı iklim koşulları, en öngörülebilir olanlardan biridir. Öyleyse savunmasız toplulukların onlar için daha iyi hazırlanmasına yardımcı olmak için birlikte çalışalım.”

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram