İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİNE YİNE YER VERİLMEDİ.

“İklim değişimi” ile ilgili olarak Yurtdışına Lisansüstü Öğretim için göndereceği öğrencilerde Meteoroloji Mühendislerine yer vermedi.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, 2023 yılında Yurtdışına Lisansüstü öğretim için 698 alanda değişik meslek disiplinlerinden 850 öğrenci gönderilecektir. Belirlenen 698 alanının 20’den fazlası iklim değişimi ile ilgilidir. Ancak belirlenen bu alanların hiç birisinde meteoroloji mühendisliği sayılmamıştır.

İklim değişimi ile ilgili ilk tespitler ve sürece ilişkin ilk çalışmalar meteoroloji meslek alanından yapılmıştır. İklim değişimi, süreci, etkileri bakımından çalışmalar tüm mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı yanı sıra hukuk, sosyal ve iktisadi alanlarını ilgilendirmektedir.

Herkesi ve her mesleği ilgilendiren iklim değişimi ve süreci, birinci derecede meteoroloji mühendisliği ile ilgilidir. Ne yazık ki, iklim değişimi ile ilgili değişik alanlarda yurtdışına gönderilecek mesleklerin içerisinde meteoroloji mühendisliği bulunmamaktadır.

İklim değişimi ile ilgili her meslek olmalı, ancak meteoroloji mühendisliği mutlaka olmalıdır.

Herhangi bir yerde işler yanlış yapılınca kriz oluşur. Meteorolojik parametrelerin değişiminde bir kriz yok. Ancak meteorolojik parametrelerin etkili olduğu alanlarda kriz büyüyerek devam ediyor.

TMMOB

Meteoroloji Mühendisleri Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram