WMO: İklim değişikliği sürdürülebilir kalkınmayı tehdit ediyor

SDG
SDG


22 Eylül 2021 (WMO)

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılacaksa, insan kaynaklı iklim değişikliğinin oluşturduğu riskler anlaşılmalı ve ele alınmalıdır.

Dünya Meteoroloji Örgütü, İklim Göstergeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma hakkında yeni bir rapor yayınladı:

WMO raporunun amacı, iklim eylemi için SKH 13’ün çok ötesine geçen küresel iklim ve SKH’ler arasındaki bağlantıları göstermektir. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak ve küresel ısınmayı bu yüzyılın sonuna kadar 2 °C’nin altında, hatta 1,5 °C’nin altında sınırlamak için gerekli olan daha fazla uluslararası işbirliği ihtiyacını da savunmaktadır.

Rapora bir hikaye haritası eşlik ediyor. Etkileri SKH’lerini kapsayan yedi iklim göstergesini vurgulamaktadır:

1-Karbondioksit konsantrasyonu
2- Sıcaklık
3- Okyanus asitlenmesi
4- Okyanus ısı içeriği
5- Deniz buzu boyutu
6- Buzul kütle dengesi
7-Deniz seviyesi yükselmesi.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Devam eden iklim değişikliği nedeniyle oluşmakta olan , yoksulluk, eşitsizlik ve çevresel bozulmanın, iklim ve uluslararası kalkınma arasındaki bağlantıları anlamak çok acil bir konudur” dedi.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, ayrıca ” Artan sıcaklıklar küresel ve bölgesel değişikliklere neden olmaktadır ve bu da yağış düzenlerinde ve tarım mevsimlerinde değişimlere yol açmaktadır. El Niño olaylarının yoğunlaşması da daha fazla kuraklık ve daha fazla sel demektir.” diye ekledi.

Prof. Taalas, “Bu rapor, WMO iklim göstergeleri ile SKH’ler arasındaki bağlantıları net görsel haritalar aracılığıyla ortaya çıkararak, sürdürülebilir kalkınma gündemine katkıda bulunmayı ve liderlere daha cesur iklim eylemi yapma konusunda ilham vermeyi amaçlamaktadır.” dedi.

Rapor, iklimimizin halihazırda nasıl değiştiğini ve değişikliklerin SKH’lerin gerçekleştirilmesini nasıl engelleyeceğini vurgulamak ve sürdürülebilir kalkınma için küresel iklimin durumuna ilişkin en son verilerin ,bilimsel araştırmaların etkilerini incelemektedir.

CO2 konsantrasyonu küresel iklim değişikliğini olumsuz yönde şekillendirdiği için, diğer iklim göstergeleri ve neredeyse her bir SKH ile ilgili risklerden de dolaylı olarak sorumludur. Rapor, bu nedenle, karbon emisyonlarının azaltılmasının, SKH’lere ulaşmak için iklimle ilgili en etkili ve gerekli eylemlerden biri olduğunu vurgulamaktadır.

Raporda tanımlanan her bir riskin ardındaki güven düzeyi farklılık gösterebilmektedir; kalan bilimsel belirsizlikleri ele almak için yapılacak daha çok araştırma var. Bu nedenle, bu rapor, en güncel iklim verileri ve araştırmalarla sık sık güncellenmesi gereken yaşayan bir belge olarak değerlendirilmelidir.

WMO, 2021 yılında iklim göstergeleri ile SKH’ler arasındaki bağlantıya ilişkin gerçek verilere dayalı örnekler derlemeyi planlamaktadır. Bu rapordaki metodoloji, SKH’lere ulaşma konusunda bu göstergelerin kötüleşmesinin yarattığı riskleri yakından izlemek için de kullanılacaktır.

Raporda 17 SHK ‘den sadece 13’ü vurgulanmıştır. Bununla birlikte, kalan dördünün de şüphesiz önemli bir rolü vardır: Cinsiyet eşitliği (SKH 5), özellikle sağlık, gıda güvenliği ve su kıtlığı ile ilgili vurgulanan risklerin çoğunun kritik bir bileşenidir. İyileştirilmiş eğitim (SKH 4), küresel ortaklıklar (SKH 17) ve sürdürülebilir tüketim (SKH 12), antropojenik iklim değişikliğinin yol açtığı riskleri azaltarak veya tamamen durdurmaya yardımcı olarak çözümün bir parçasını oluşturabilir.

İklim değişikliği ve uluslararası kalkınma arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını anlamak, halen devam eden bir zorluktur.

“Uluslararası toplum, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlantıları her geçen daha fazla farkına vardıkça, değişim için daha fazla disiplinler arası ortaklıklar gerçekleşebilir ve bu da daha sürdürülebilir davranış ile sonuçlanabilir.

Bu raporun daha disiplinler arası araştırma ve işbirliği, gelişmiş politika geliştirme ve hem SKH’lere hem de iklim eylemine daha güçlü bağlılık için bir temel oluşturması beklenmektedir.

Geleceğimiz buna bağlı” diye bitiyor rapor.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram