İklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek için , güçlü sağlık sistemlerinizin olması gerekir.

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, güçlü halk sağlığı sistemleri olmadan ele alınamaz. WMO-WHO İklim ve Sağlık ortak Ofisi, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle insanları değişen çevremize bağlı sayısız artan sağlık riskinden korumada evrensel sağlık sistemlerinin rolünü masaya yatırdı.

Sağlığımız, iklim değişikliğinin insafına kalmış.

Bir halk sağlığı merkezi şiddetli bir fırtına sırasında sular altında kalırsa gücünü kaybeder ve temel bakım ve tedavi ihtiyaçlarını sağlayamaz, yardıma ve bakıma muhtaç olan gelen yaralıları tedavi edemez. Bir tarım işçisi sıcak çarpması yaşarsa, ancak sağlık sigortasına ve ayakta bakıma erişimi olmadan hayat kurtarıcı tıbbi tedavi göremez. Bir taşkın ve selin ardından kolera salgınıyla boğulan bir ulusal sağlık sistemi, diğer sağlık hizmetlerine odaklanmak için yeterli kapasiteye sahip olamaz .

Bu senaryolar, aşırı hava koşulları, salgın hastalıklar, yer değiştirmeler, ekonomik gerilemeler ve iklim değişikliğinin neden olduğu altyapı sorunları ile giderek daha fazla boğuşan sağlık sektörünün karşı karşıya kaldığı çok çeşitli etkilere verilebilecek yalnızca birkaç örnektir. Bu şoklar meydana geldiğinde, kritik hizmetler tam da insanların en çok ihtiyaç duyduğu bir anda engellenebilir. Bu da riski artırır ve daha fazla hastalığa ve can kaybına neden olur.

Güçlü ve dayanıklı sağlık sistemleri iklim değişikliğine karşı koruma sağlar

Temel bir insan hakkı olarak sağlık hizmetlerine ve bilgiye erişimin önemi evrenseldir, ancak hala evrensel boyutta sağlık hizmetlerine ulaşmaktan çok uzağız. Küresel ölçekte ele alındığı zaman dünya nüfusunun %30’u hala temel sağlık hizmetlerine erişemiyor. Neredeyse iki milyar insan, en savunmasız ortamlarda, orantısız etkilerle birlikte, yıkıcı veya yoksullaştırıcı sağlık harcamalarıyla karşı karşıyadır.

Evrensel sağlık sigortasına sahip olmayanlar genel olarak bakıma erişimde daha büyük engellerle karşı karşıya kalırken, sağlık hizmetlerinin gelişmiş, erişilebilir ve uygun fiyatlı olduğu alanlarda bile hizmet sunumu iklim tehlikelerinden ciddi şekilde etkilenebilir. İklime dayanıklı evrensel sağlık sistemleri, sağlıktan adil ve anlamlı koruma sağlamak için temel bir gerekliliktir.

iklim değişikliğinin etkileri.

İklime dirençli sağlık sistemleri, istikrarsız bir iklime rağmen nüfus sağlığında sürekli iyileştirmeler sağlamak için iklimle ilgili şokları ve stresi öngörebilir, bunlara yanıt verebilir, bunlarla baş edebilir, bunlardan kurtulabilir ve bunlara uyum sağlayabilir.

Halk sağlığı altyapısının tasarımı ve bakımı, sağlık sistemlerinin değişen iklimimize uyum sağlaması için en önemli, uygun maliyetli ve acilen ihtiyaç duyulan strateji olabilir. Kırılganlığı azaltmak için tasarlanan altyapı, sağlık sistemlerinin hem akut hem de kronik iklim şokları ve stres faktörleriyle karşı karşıya kaldığında amaçlanan şekilde çalışmasını sağlar. Buna hem sağlık altyapısı (taşkın kontrol sistemleri, klima, jeneratörler vb.) hem de sağlık sistemlerini ve sağlıklı toplulukları destekleyen kamu altyapısı (su ve sanitasyon sistemleri, laboratuvarlar, erişim yolları vb.) dahildir.

Eylem alanları

Evrensel sağlık sigortası politik ve sosyal bir seçimdir ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), “Herkes için Sağlık” konusunda güçlü siyasi liderlik ve halk desteği çağrısında bulunmaktadır.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) – DSÖ İklim ve Sağlık Ortak Ofisi, tüm popülasyonları iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden korumaya yönelik önemli bir adım olarak DSÖ’nün Evrensel Sağlık Kapsamı çağrılarını desteklemektedir.

İklim hizmetleri tarafında, WMO, Herkes için Erken Uyarılar girişimi aracılığıyla önümüzdeki 5 yıl içinde dünyadaki herkesin erken uyarılarla korunmasını sağlama sorumluluğuna liderlik ediyor – bu, tüm sağlık sistemlerinin yaklaşan tehlikelere hazırlanmak için yeterli zamana sahip olacağı anlamına da gelmektedir.

Sağlık tesisleri de dahil olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık uyum planlamasının önemli bir parçasıdır ve her ülkenin Sağlık Ulusal Uyum Planına dahil edilmelidir. Aynı zamanda, sağlık sistemleri üzerindeki iklimle ilgili yükleri azaltmak için iklim değişikliğini hafifletmek ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için acilen harekete geçilmesi gerekiyor.

İklime dayanıklı sağlık sistemleri inşa etmenin yanı sıra, hem sağlık sistemlerini iklim açısından akıllı bir kalkınma yoluna sokmak hem de sektörü küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmek için sağlık sektöründen kaynaklanan iklim emisyonlarını azaltmak için tüm fırsatlardan yararlanmalıyız.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram