İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ NASIL BİLİYORUZ?

tarafından gönderildi

This graph, based on the comparison of atmospheric samples contained in ice cores and more recent direct  measurements, provides evidence that atmospheric CO2 has increased  since the Industrial Revolution.  (Source: [[LINK||http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore/||NOAA]])

Dünya’nın iklimi tarih boyunca sürekli değişmiştir. Sadece son 650.000 yılda, yaklaşık 11.700 yıl önceki son buzul çağının aniden sona ermesiyle birlikte, yedi döngü buzul ilerlemesi ve geri çekilmesi yaşandı. Bu durum modern iklim çağının ve insan uygarlığının başlangıcına olarak kabul ediliyor..

İnsan aktivitelerinden bağımsız olarak gerçekleşen Bu iklim değişikliklerinin çoğu, gezegenimizin aldığı güneş enerjisi miktarını değiştiren ve Dünya yörüngesinde meydana gelen çok küçük değişikliklere atfedilir.

İklim sisteminin ısınması ile ilgili bilimsel kanıtlar çok açık ve kesindir.

Dünyamızın mevcut ısınma eğilimi özellikle çok önemlidir, çünkü ısınmanın büyük bir bölümü 20. yüzyılın ortalarından bu yana insan faaliyetlerinin bir sonucudur. Bu olasılık olarak % 95 oranına sahiptir. Ne yazık ki, on yıllar ile bin yıl arasında eşi benzeri görülmemiş bir hızda artmaktadır..

Dünya yörüngesinde dönen uydular ve sağlanan diğer teknolojik gelişmeler, bilim insanlarının büyük resmi görmelerini sağlayarak gezegenimiz ve küresel ölçekte iklim hakkında birçok farklı bilgi toplama imkanı sağlamaktadır. Yıllar boyunca toplanan bu veriler, değişen iklimin sinyallerini büyük bir doğruluk ile ortaya koymaktadır.

Karbondioksit ve diğer sera gazlarının ısıyı hapseden doğası, 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkartıldı. Atmosferdeki kızılötesi enerjinin transferini etkileme yetenekleri, NASA tarafından uçurulan birçok gözlem sisteminin bilimsel temelini oluşturur. Artık günümüzde Sera gazı düzeylerinin artmasının sonuç olarak Dünya’nın ısınmasına neden olduğu konusunda hiçbir kuşku ve soru yoktur.

Grönland, Antarktika ve tropikal dağ buzullarından hızla çekilen buz çekirdekleri, Dünyamızın ikliminin de sera gazı seviyelerindeki değişikliklere hızlı tepki verdiğini gösteriyor.

Antik kanıtlar; ağaç halkalarında, okyanus çökeltilerinde, mercan resiflerinde ve tortul kayaların katmanlarında da görülebilmektedir. Eski veya paleoiklim kanıtları, mevcut ısınmanın ortalama buzul çağı iyileşme ısınma hızından yaklaşık on kat daha hızlı gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit miktarı ise son Buzul Çağı’ndan bugüne doğal kaynaklardan oluşan karbondioksit miktarından 250 kat daha hızlı arttığı tespit edilmiştir.

Hızlı iklim değişikliğine dair ikna edici kanıtlar:

Küresel Sıcaklık Artışı

The planet's average surface temperature has risen about 2.0 degrees Fahrenheit (1.1 degrees Celsius) since the late 19th century

Gezegenimizin ortalama yüzey sıcaklığı, 19. yüzyılın sonlarından bu yana yaklaşık 2.05 Fahrenheit (1.14 santigrat derece) yükselmiştir; bu durum, büyük ölçüde artan karbondioksit ve diğer insan faaliyetlerinden meydana gelen emisyonların atmosferde neden olduğu değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

Isınmanın büyük bir kısmı son 40 yılda meydana geldi. 2014’ten bu yana kaydedilen altı yıl ise en sıcak altı yıl olarak kayıtlara geçti. 2016 yılı ise sadece rekor seviyedeki en sıcak yıl olmakla kalmayıp, aynı yılın Ocak ayından Eylül ayına kadar olan sekiz ayı – Haziran hariç – kaydedilen en sıcak aylar oldu.

Isınan Okyanus

The ocean has absorbed much of this increased heat, with the top 100 meters (about 328 feet) of ocean showing warming of more than 0.6 degrees Fahrenheit since 1969.

Okyanuslar dünya yüzeyinde artan sıcakların büyük bir kısmını absorbe eder. 1969.6’dan bu yana Okyanusun yüzeyinden itibaren 100 metrelik (yaklaşık 328 fit) kısım 0,6 Fahrenheit’ten (0,33 santigrat derece) fazla ısınma göstermiştir. Dünya yüzeyindeki fazla enerjinin % 90 nını okyanuslar depolar.

Küçülen Buz Tabakaları

The Greenland and Antarctic ice sheets have decreased in mass

Grönland ve Antarktika buz tabakaları alansal ve kütlesel olarak azaldı. NASA’nın Yerçekimi İyileştirme ve İklim Deneyinden elde edilen veriler, Grönland’ın 1993 ile 2019 arasında yılda ortalama 279 milyar ton buz kaybettiğini, Antarktika ise yılda yaklaşık 148 milyar ton buz kaybettiğini gösteriyor.

Buzulların geri çekilmesi

Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska, and Africa.

Alpler, Himalayalar, And Dağları, Roky Dağları, Alaska ve Afrika dahil olmak üzere dünyanın hemen her yerinde buzullar geri çekilmektedir.

Azalan Karla kaplı alanlar ve Kar Örtüsü

Uydu gözlemleri, son elli yılda Kuzey Yarım küre’deki ilkbahar kar örtüsü miktarının ve karla kaplı alanların hızla azaldığını ve karın daha erken eridiğini ortaya koymaktadır.

Deniz seviyesi yükselmesi

Global sea level rose about 8 inches (20 centimeters) in the last century. The rate in the last two decades, however, is nearly double that of the last century and accelerating slightly every year

Geçen yüzyılda küresel deniz seviyesi yaklaşık 8 inç (20 santimetre) yükseldi. Bununla birlikte, son yirmi yıldaki oran, geçen yüzyılın neredeyse iki katıdır ve her yıl biraz daha artmaktadır.

Azalan Arktik Deniz Buzu

Both the extent and thickness of Arctic sea ice has declined rapidly over the last several decades

Kuzey Kutbu deniz buzu hem boyut olarak hem de kalınlık olarak son 40 yılda hızla azalmıştır.

Ekstrem Olaylar

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rekor yüksek sıcaklık olaylarının sayısı artarken, rekor düşük sıcaklık olaylarının sayısı da 1950’den beri azalmaktadır. ABD ayrıca artan sayıda yoğun yağış olaylarına da tanık olmuştur.

Okyanusların asitlenmesi

Since the beginning of the Industrial Revolution, the acidity of surface ocean waters has increased by about 30%.

Sanayi Devrimi’nin başlangıcından bu yana, okyanus yüzey sularının asitliği yaklaşık olarak % 30 artmıştır. Okyanuslar, son yıllarda toplam antropojenik karbondioksit emisyonlarının % 20 ila % 30’unu emmiştir (yılda 7,2 ila 10,8 milyar metrik ton).

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : NASA CLIMATE CHANGE

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram