İklim değişikliğinin dünyadaki havaalanları üzerindeki etkisi nedir?

tarafından gönderildi

MAKALE

İklim değişikliğinin dünyadaki havaalanları üzerindeki etkisi nedir?

Çevresel değişim, ACI Dünya Havalimanları’nın Değişen İklim Politikaları Kıstasına Dayanıklılığı ve Uyumunda ele alınan bir konuydu. Son zamanlarda, iklim değişikliğinin etkisi, özellikle de Kansai ve ABD’deki, özellikle düşük rakımlardaki hava havaalanları üzerinde güçlü bir etki yarattı. Juliana Scavuzzi (ACI World Çevre) Kıdemli Müdürü tarafından yazılan bu makale, iklim değişikliğinin gelecekte havaalanlarını kullanma biçimimizi nasıl değiştirebileceğini incelemektedir. 

iklim

Dünyanın dört bir tarafında bulunan hava alanları için çok uzun bir süredir operasyonel olarak direncin arttırılması ve iklim değişikliğinin öngörülen etkilerine adapte olunabilmesi konusu, önceliğe sahip olmakla birlikte, son olaylar bunu daha da netleştirmiştir. 

ACI ( Airport Council İnternational ) World ,  Havaalanlarında Değişen İklime Dirençli ve Uyumlu bir politika için: “İklim değişmeye devam ederken daha aşırı hava olayları ve iklimle ilgili olayların olması bekleniyor. Olayların sıklığı, yoğunluğu, mekansal kapsamı, süresi ve zamanlamasının artması bekleniyor.

Pek çok havaalanı; yağışlara bağlı su baskınları sonucunda uçuşta aksamalar ve iptal riskleri arttıkça bu olaylara karşı savunmasız kalabilir. Havalimanlarının riskleri anlaması ve hem mevcut hem de yeni altyapı için uyarlama önlemleri başlatması ve aynı zamanda değişen iklime daha dayanıklı olması için kritik bazı işlemleri yönetmesi gerekiyor. ”

İklim değişikliğinin geniş kapsamlı etkilere sahip olabileceği ve bu etkilere karşı havaalanlarının kesinlikle herhangi bir bağışıklığının olmadığı görülebilir. 

Aslında, havaalanları yönetimleri tarafından gerçekleştirilen küresel iklim değişikliği eylem planları geçtiğimiz yıllarda etkileyici bir artış göstermiştir.  Bu eylem planlarının ve politikalarının özeti ise, havaalanlarının kendi uygulamalarını incelemek ve bunları geliştirmek için kullanabilecekleri pratik bilgileri, tavsiyeleri ve gerçek hayattan örnekleri belirlemektir. Daha sonra her havaalanı kendi prosedürlerini ve esneklik planlarını kendi altyapı ve yerel koşullarına en uygun şekilde nasıl belirleyecekleri, geliştirebilecekleri veya uyarlayabilecekleri konusunda kararlar almalarıdır.

ACI çok yakın bir zamanda yakında kuruluşun rehberliğini ve çalışmalarını daha verimli kılmak için havaalanlarının esnekliği ve adaptasyon zorlukları hakkında veri toplamaya başlayacaktır. ACI Komitesi bilindiği gibi dünyanın her tarafındaki küçüklü büyüklü hava alanlarının temsilcilerinden oluşur. Aynı zamanda çevre ile ilgili en iyi uygulamaların ve politikaların geliştirilmesini destekler.

Söz konusu politika kısaca , Norveç, Avustralya, Hong Kong, İstanbul, Amsterdam ve Singapur’daki havalimanlarından örnek olay incelemelerini içermektedir. Ayrıca, öneriler ve potansiyel iklim streslerinin kapsamlı bir özetini ve bunların altyapı ve operasyonlar üzerindeki ilgili potansiyel etkilerini ve iklim değişikliğine esneklik ve adaptasyon konusunda çalışmaya başlamış olan hava alanlarının kapsamlı bir listesini sunmaktadır.

Politika belgesi, havaalanlarının deniz seviyesinin yükselmesine, yağışların artmasına ve fırtına dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı olmak için nasıl çalıştığı ile ilgili örnek vaka çalışmalarını içermektedir . Örneğin, Norveç’te, Singapur Changi’de ve Amsterdam Schiphol Havaalanı’nda uyum planlarını nasıl uyguladıklarına dair pratik örnekler verilmiştir. Amsterdam Schiphol Havaalanı, iklim değişikliğinin etkisine karşı oldukça savunmasız görünmektedir. Bununla birlikte, havaalanının ulusal çapta bir girişimin bir parçası olarak günümüzdeki operasyonel ve yönetim uygulamaları ile iklim değişikliğinin etkisini çok iyi yönettiği tespit edilmiştir. Bir başka örnek ise, havaalanını çevreleyen yol seviyesini yükselterek, bölge düzeyinde bir taşkın koruması için bir kaldıraç ve fiili bir sabit taşkın bariyeri olarak görev yaptığı Singapur’daki Changi Havaalanı’dır.

Bu politika özeti ile ACI World, iklim değişikliğinin altyapıları üzerindeki potansiyel etkisi için bir adaptasyon planı geliştirmek amacıyla, havaalanlarını Master Planlarını geliştirirken iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurmaya ve risk değerlendirmeleri yapmaya teşvik etmektedir.  Bu durum hava alanının farklı departmanlarında da farkındalığın arttırılmasına yardımcı olacaktır. Diğer hava alanlarında benimsen iyi ve en iyi uygulamaların yaşanmış olayların da incelemelerini içerdiğinden, akranlarının deneyimlerinden ders almalarını sağlamaktadır.

ACI üyeleri Bürüksel’de Haziran 2018 tarihinde yapılan yıllık olağan genel kurullarında ,  bir kararı ( iklim değişikliğine uyum ve esneklik konusundaki ACR Kararı 3/2018 ) kabul ettiler. Bu karar: 

  • Havaalanı Karbon Akreditasyonu programı ve diğer yollarla sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak için uygulanabilir tüm adımları göz önünde bulundurulmasını;
  • ICAO ve UNFCCC gibi uluslararası forumlarda, iklim değişikliğinin havaalanları da dahil olmak üzere kritik altyapı üzerindeki olası etkilerini değerlendirme çabalarının desteklenmesini;
  • Üye havaalanlarının ; Master Planlarını geliştirirken iklim değişikliğinin potansiyel etkilerini göz önünde bulundurmaya teşvik edilmesini;
  • Üye hava alanlarının operasyonel prosedürlerinin daha olumsuz hava olayları ve iklim değişikliğinin neden olduğu riskleri dikkate alan mevcut altyapı için risklerin veya kritiklik değerlendirmelerin yapılmasının teşvik edilmesini;
  • Üye havalimanlarını, risk veya kritiklik değerlendirmelerine uygun olarak, erken uyarı ve iş sürekliliğinin yönetimi ve acil durum planlaması doğrultusunda eylemler geliştirmeye teşvik edilmesi;
  • Üye havalimanlarında etkin iletişim kanallarının oluşturulmasının planlamaya ve geliştirmeye t dahil edilmesi ve hava alanlarının sürekli izlenmesi, afet yönetiminden sorumlu olan hava limanı personelinin, hava yolları dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektör havacılık paydaşları ve öncelikle de belediye yetkilileriyle işbirliği yapılması.

ACI, küresel karbon yönetimi standardı olan Airport Carbon Accreditation’da bulunan 246 havalimanının en son gelişmeler ışığında güncellemelerini yaptı .

Ek olarak, bağımsız bir Excel elektronik tablosu olan Havaalanı Karbon ve Emisyon Raporlama Aracının (ACERT) kullanılması, bir havaalanı operatörünün kendi sera gazı emisyon envanterini hesaplamasını sağlamaktadır.. Ayrıca, bir Yer Enerji Sistemi Simülatörü olan AGES-S’nin kullanılması, havaalanlarına, uçak yardımcı güç ünitesinin kullanımını, yer enerji sistemi ile değiştirerek azaltmanın çevresel ve ekonomik faydalarını belirlemede yardımcı olacaktır. ACI, örgütün ICAO Havacılık Çevre Koruma Komitesi (CAEP) aracılığıyla SARP’lerin ve havacılık gürültüsü ve emisyonları konusunda kılavuz materyallerinin geliştirilmesini desteklemeye devam edileceğini söylemiştir.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram