İklim Eylemi için İklim Bilimi

Climate Science for Climate Action

Yeşil İklim Fonu (GCF) ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO), uluslararası topluluğa yeni iklim bilgileri ve araçları sağlamak ve en son iklim verileri hakkında bilgi vermek için bir araya geldi. Bu bilgiler, özellikle uyum için iklim değişikliği yatırımlarına ilişkin kararları yönlendirebilmek için kullanılabilir.

Bu girişim, 3 Kasım’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferansı COP26’da (Glasgow) duyuruldu. İklim değişikliği etkenleri ve etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak ve giderek artan extrem hava koşullarına karşı direnç oluşturmak için bilimi politika desteğine dönüştürmek için bir dizi WMO faaliyetinden biridir.

“Bu işbirliği sayesinde WMO, ülkeleri bilime dayalı bilinçli iklim yatırım kararları almaları için desteklemektedir. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, bu kaynaklar tarım, kıyı yönetimi, afet riskinin azaltılması, enerji, balıkçılık, ormancılık, sağlık ve su dahil olmak üzere iklime duyarlı bir dizi sektörde çok değerli olacaktır” dedi.
İklim Eylemi için İklim Bilimi kaynak paketi, ayrıntılı teknik rehberlik, vaka çalışmaları ve iki çevrimiçi platform içermektedir.

Dünya için bir düzineden fazla iklim değişikliği endeksinin projeksiyonlarına erişim sağlayan bir İklim Bilgi Platformu, örneğin birleştirilmiş atmosferik ve okyanus izleme ve bölgesel iklim modellemesi

Climpact’e çevrimiçi erişim – tarihsel günlük sıcaklık ve yağış verilerinden iklim etkileriyle ilgili 70’in üzerinde endeksin hesaplanması için (Climpact (climpact-sci.org)).

Ekteki bir kılavuz belge, bu araçların sosyo-ekonomik ve çevresel etkilere katkıda bulunan iklimsel ve iklimsel olmayan faktörleri tanımak ve etkili iklim eylemlerinin belirlenmesine rehberlik etmek için nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır.

İklim Eylemi için İklim Bilgileri

Climate Information for Climate Action

Bu bilgi ürünleri özellikle uyum planlamasında ve iklim finansmanı için tekliflerin geliştirilmesinde faydalıdır. Cabo Verde, Kamboçya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve St. Lucia’da ulusal ve uluslararası ortaklarla çalışan WMO uzmanları tarafından geliştirilmiştir.

Devam eden işbirliği yoluyla, WMO ve GCF, uygulanabilirliklerini göstermek ve bu araçların daha da geliştirilmesi için kullanıcı geri bildirimi toplayacaktır. Bu sayede paydaş topluluğunu desteklemek ve onlarla etkileşim kurmak için ortak ağlarımızı kullanacaktır.

COP26 Bilim Standında yan etkinlik olarak, ortaklaşa geliştirilen bilgi ürünlerini sergiledi. Tüm Tarafların mevcut en iyi bilimsel bilgilere erişebilmelerini sağlamak ve iklim eylemi için ulusal önceliklerin desteklenmesi amacıyla, özellikle gelişmekte olan ülkelere devam eden bir destek sağlayacak süreci başlattı.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram