İklim ve Afet Direnci için Yeni Mükemmeliyet Merkezi

New Centre of Excellence for Climate and Disaster Resilience

Dünya Meteoroloji Örgütü ve BM Afet Riskini Azaltma Ofisi, İklim ve Afete Dayanıklılık için “Mükemmeliyet ” Merkezi’nin kurulduğunu duyurarak 13 Ekim’de Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü’nü kutladı.

Merkezin kurulması, iki kuruluş arasındaki uzun süredir devam eden işbirliğini pekiştirmektedir.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas şunları söyledi: “Bu yeni İklim ve Afete Dayanıklılık Mükemmeliyet Merkezi, iklim değişikliğinin ve aşırı hava koşullarının artan etkileri ve bu riskleri nasıl yönetip azaltabileceğimiz konusunda bir bilgi merkezi görevini görecek.”

“Son 50 yılda kaydedilen hava, iklim ve su ile ilgili afetlerde en az beş kat artış oldu. Ekonomik kayıplar arttı. İyi haber şu ki, gelişmiş erken uyarılar ve afet yönetimi sayesinde ölüm sayısı ise neredeyse üç kat azaldı” dedi.

“Bu yıl Avrupa’daki yıkıcı seller ve Kuzey Amerika’daki ölümcül sıcak hava dalgası, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin afetlere maruz kalabileceğini gösterdi. Ancak çoklu tehlike erken uyarı sistemlerinden yoksun zengin ve fakir ülkeler arasında da sürekli büyüyen bir direnç farkı var” dedi.

“Mükemmeliyet Merkezi’nin, bilimsel bilgi ve araçları, iklim değişikliğinin azaltılmasını ve uyumunu destekleyen eyleme dönüştürme çabalarımızı toplum için somut faydalara dönüştürecek şekilde güçlendireceğini umuyoruz” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Afet Riskini Azaltma Özel Temsilcisi Mami Mizutori şunları söyledi: “Bu yeni Mükemmeliyet Merkezi, zihinlerimizi öngörülebilir gelecekte aşırı hava koşullarının ve diğer tehlikelerin Dünya gezegenindeki günlük yaşam için ne anlama geldiğine odaklayarak ve bu gerçekle başa çıkabilmek için uyum sağlama çabalarımızı teşvik edecektir.”

Prof. Petteri Taalas, WMO Secretary-General and Mami Mizutori, the UN Secretary-General’s Special Representative for Disaster Risk Reduction

“Hem WMO hem de BM Afet Riskini Azaltma Ofisi şimdi aynı binayı paylaşıyor ve her zamankinden daha yakın çalışacaktır. Her iki BM kuruluşu da iklim değişikliğinin artık sadece hava durumu ve etkisi ile ilgili olmadığının farkındadır. Hükümetlere ve sivil topluma, extrem hava koşullarının diğer afet risk faktörleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve afet etkilerini nasıl arttırdığını anlatabilmemiz için çok daha iyi bir iş yapmayı amaçlıyoruz.

“Afet riski sistematiktir ve gelişmemiz ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Zayıf yönetim, yoksulluk, kötü arazi kullanım planlaması, çevresel bozulma, hastalık salgınları ve sera gazı emisyonlarından kaynaklanmaktadır.

“Mükemmeliyet Merkezi ayrıca, politika yapıcıların gelecekteki afet olaylarının etkilerini hafifletebilmek ve önlemek için kıt kaynaklarla doğru alanlara yatırım yapabilmeleri ve mevcut risk seviyelerini azaltmak için özellikle gelişmekte olan ülkelerde kayıp ve hasar verilerinin toplanmasının iyileştirilmesinin önemini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu merkez ayrıca, iklim değişikliğine uyum ve gelişmiş afet risk yönetimine sahip olmak için finansal desteğe umutsuzca ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelere uluslararası düzeyde işbirliği yapabilmesi için rehberlik etmeye dev yardımcı olacaktır.”

Mükemmeliyet Merkezi, Afet Riskini Azaltma için Sendai Çerçevesi Sözleşmesi ve Paris Anlaşması uyarınca mevcut ulusal uyum planlarını ve ulusal afet riskini azaltacak ve işbirliğini güçlendirecek şekilde , ortak araştırma, politikalar ve kapasite geliştirmeyi sağlayabilmek için iklim ve afet riski ile ilgili düşünce liderlerini ve uygulayıcılarını bir araya getirecektir.

Birçoğu çoklu tehlike erken uyarı sistemlerine erişimi olmayan ve afet riski için ulusal bir strateji uygulama araçlarından yoksun olan Az Gelişmiş Ülkeler, Gelişmekte Olan Küçük Ada Ülkeleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerin ihtiyaçlarına özel önem verilecektir.

Mükemmellik Merkezi’nin oluşturulmasının nedenleri:

1970 ve 2019 yılları arasında, yeni WMO Ölüm ve Ekonomik Kayıplar Atlası’na göre, hava, iklim ve su ile ilgili tehlikelere atfedilen 11.000’den fazla afet vardı ve bu da 2 milyonun biraz üzerinde ölüme ve 3.64 trilyon ABD doları zarara neden oldu. Düşük ve orta gelirli ülkeler doğal olarak bu afet kayıplarının çok orantısız bir miktarına sahip olduğu bir başka gerçektir.

193 WMO üyesinin sadece yarısı çoklu tehlike erken uyarı sistemlerine sahiptir;

2020’de iklimle ilgili afetler nedeniyle 30 milyondan fazla insan yaşadığı yerlerinden oldu.;

2020’de iki milyardan fazla insan yeterli beslenmek için daha çok mücadele etti ve halen 811 milyon insan kronik olarak açlıkla karşı karşıya;

2030’da tehlikeye en yatkın 49 ülkede yaklaşık 325 milyon aşırı yoksul insan yaşayacak;

COVID-19 Pandemisi, aşırı hava olaylarını yönetme, yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırma konusunda toplumların çabalarına zarar vermektedir;

İklim Değişikliğine uyum çalışmalarının Gelişmekte olan ülkelerdeki yıllık maliyetlerinin 70 milyar ABD Doları olduğu ve 2030 yılına kadar 300 milyar ABD Dolarına yükseleceği tahmin edilmektedir;

Gelişmiş ülkeler dünyası, vermeyi söyledikleri 100 milyar dolarlık iklim finansmanını henüz gelişmekte olan dünyaya verebilmiş değiller.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram