IPCC: 1.5°C ısınma sınırında “Şimdi veya Asla

IPCC Working Group III report

Tüm sektörlerde ani ve etkin emisyon azaltımları olmadan, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak hedefine ulaşmamız imkansız. Ancak, yeni Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre, iklim eylemiyle ilgili olumlu gelişmelerde mevcut..

2010-2019’da yıllık ortalama küresel sera gazı emisyonları insanlık tarihinin en yüksek seviyelerindeydi, ancak büyüme hızının yavaşlaması ile 2010 yılından itibaren güneş ve rüzgar enerjisi maliyetleri ile pil maliyetlerinde %85’e varan ciddi düşüşler sağlandı. Rapora göre, geliştirilen politikalar ve yeni yasalar, enerji verimliliğini arttırırken, ormansızlaşma oranlarını azalttı ve yenilenebilir enerjinin dağıtımını ve kullanımını hızlandırdı.

IPCC Başkanı Hoesung Lee,”Bir yol ayrımındayız. Şimdi aldığımız kararlar yaşanabilir bir geleceği güvence altına alabilir. Isınmayı sınırlamak için gereken araçlara ve bilgi birikimine sahibiz” dedi. “Birçok ülkede alınan iklim eylemi beni cesaretlendiriyor. Etkili olduğu kanıtlanmış politikalar, düzenlemeler ve piyasa araçları bulunmaktadır. Bunlar büyütülür ve daha geniş ve adil bir şekilde uygulanırsa, etkin emisyon azaltımlarını destekleyebilir ve yeniliği teşvik edebilirler.”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, son raporun “tutulan iklim vaatlerinin bir nakaratı … bir utanç dosyası” olduğunu söyledi.

António Guterres bir video mesajında; “Ülkelerin yapacağı seçimler artık taahhütleri 1.5 dereceye kadar çıkaracak veya kıracak. Yenilenebilir kaynaklara geçiş, bozulan küresel enerji karışımımızı onaracak ve bugün iklim etkilerinden muzdarip milyonlarca insana umut sunacaktır. İklim vaatleri ve planları artık gerçeğe ve eyleme dönüştürülmeli. Gezegenimizi yakmayı bırakmanın ve etrafımızdaki bol miktarda yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya başlamanın zamanı geldi. “dedi.

IPCC Working Group III report

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, raporun “iklim değişikliğini azaltma hırs düzeyinin hayati derecede ihtiyaç duyulan düzeyde artırılması” için temel oluşturması gerektiğini söyledi.

IPCC raporlarının, dünyanın her köşesinin iklim değişikliğinden zaten etkilendiğini ve dünyadaki her bölgenin de iklim değişikliği sorunu üzerinde bir etkisi olduğunu gösterdiğini söyledi.

WMO ve UNEP “Sonuç olarak, önümüzde iki acil zorluk var. Adaptasyon ve azaltma. Mevcut ve gelecek nesillerin ve biyosferimizin refahı için finansmana ve vizyoner siyasi girişimler ile somut eylemlere ihtiyaç var” dedi.

2030 yılına kadar emisyonları en az yarıya indirmek için tüm sektörlerde seçenekler

Küresel ısınmanın sınırlandırılması için enerji sektöründe büyük geçişler gerektirecektir. Bu, fosil yakıt kullanımında önemli bir azalmayı, yaygın elektrifikasyonu, iyileştirilmiş enerji verimliliğini ve alternatif yakıtların (hidrojen gibi) kullanımını da içerecektir.

IPCC Çalışma Grubu III Eş Başkanı, Priyadarshi Shukla. “Yaşam tarzlarımızda ve davranışlarımızda değişiklik yapılmasını sağlamak için doğru politikalara, altyapıya ve teknolojiye sahip olmak zorundayız. Bu şekilde 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında %40-70’lik bir azalma sağlayabiliriz. Bu, kullanılmayan önemli bir potansiyel sunmaktadır.” dedi. “Elimizdeki bulgular bu yaşam tarzı değişikliklerinin sağlığımızı ve refahımızı da olumlu yönde iyileştirebileceğimizi gösteriyor.”

Şehirler ve diğer kentsel alanlar da emisyonların azaltılması için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bunlar, daha düşük enerji tüketimi (örneğin, kompakt, yürünebilir şehirler yaratmak gibi), düşük emisyonlu enerji kaynaklarıyla birlikte ulaşımın elektrifikasyonu ve doğayı kullanarak gelişmiş karbon alımı ve depolaması yoluyla elde edilebilir. Yerleşik, hızla büyüyen ve yeni şehirler için de bazı seçenekler var.

IPCC Çalışma Grubu III Eşbaşkanı Jim Skea, “Neredeyse tüm iklimlerde sıfır enerji veya sıfır karbonlu bina örnekleri görebiliyoruz” dedi. ” Önümüzdeki on yıl binaların enerji kullanımı azaltma potansiyelini yakalamak için kritik öneme sahip.”

“Ne yapacağımızı biliyoruz. Nasıl yapılacağını biliyoruz. Artık önlem almak bize düşüyor” dedi.

IPCC Çalışma Grubu III raporuna göre; Sanayide emisyonların azaltılması, malzemelerin daha verimli kullanılmasını, ürünlerin yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, atıkları en aza indirilmesini de içerecektir. Çelik de dahil olmak üzere temel malzemeler için, yapı malzemeleri ve kimyasallar için, düşük veya sıfır sera gazı üretim süreçleri, halen pilot aşamasındadır.

Bu sektör, küresel emisyonların yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Net sıfıra ulaşmak belki zor olacak ama yeni üretim süreçleri, düşük ve sıfır emisyonlu elektrik, hidrojen ve gerektiğinde karbon yakalama ve depolama süreçlerinin de hayata geçirilmesini sağlayacaktır..

Tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımı, büyük ölçekli emisyon azaltımları sağlayabilir ve ayrıca karbondioksiti büyük ölçekte uzaklaştırabilir ve depolayabilir. Ancak arazi kullanımı, diğer sektörlerdeki gecikmiş emisyon azaltımlarını telafi edemez. Müdahale seçenekleri biyoçeşitliliğe fayda sağlayabilir, iklim değişikliğine uyum sağlamamıza ve geçim kaynaklarını, yiyecek ve suyu ve odun kaynaklarını güvence altına almamıza yardımcı olabilir.

Önümüzdeki birkaç yıl kritik

IPCC Working Group III report

Değerlendirilen senaryolarda, ısınmanın yaklaşık 1,5°C (2,7°F) ile sınırlandırılması, küresel sera gazı emisyonlarının en geç 2025’ten önce zirveye ulaşmasını ve 2030 yılına kadar %43 oranında azaltılmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda metanın da yaklaşık üçte bir oranında azaltılması gerekecektir. Bunu yapsak bile, bu sıcaklık eşiğini geçici olarak aşmamız, ancak yüzyılın sonunda tekrar altına dönmemiz neredeyse kaçınılmazdır.

Skea, “Küresel ısınmayı 1,5°C (2,7°F) ile sınırlamak istiyorsak, şimdi ya da asla,” dedi. “Tüm sektörlerde acil ve etkin emisyon azaltımları olmadan, imkansız olacak.”

Karbondioksit emisyonları net sıfıra ulaştığında küresel sıcaklık dengelenecek. 1,5°C (2,7°F) için bu, 2050’lerin başında küresel olarak net sıfır karbon dioksit emisyonuna ulaşılması anlamına gelecektir; 2°C (3,6°F) için ancak 2070’lerin başı olabilir..

Bu değerlendirme, ısınmanın yaklaşık 2°C (3,6°F) ile sınırlandırılmasının, küresel sera gazı emisyonlarının en geç 2025’ten önce zirveye ulaşmasını ve 2030’a kadar dörtte bir oranında azaltılmasını gerektirdiğini göstermektedir.

Yatırım boşluklarını kapatmak

Rapor, teknolojilerin ötesinde finansal akışların, ısınmayı 2°C (3,6°F) ile sınırlamak için 2030 yılına kadar yatırım boşluklarını kapatmak için yeterli küresel sermaye ve likidite olduğunu gösteriyor..

“Ekonomik durumu hesaba katmadan

Shukla; 2050’de, ısınmayı 2°C (3,6°F) veya altında sınırlandırmak için gerekli önlemleri alırsak, azalan uyum maliyetlerinin veya önlenen iklim değişikliği etkilerinin ekonomik faydaları açısından çok daha fazla yarar sağlanacaktır.”. dedi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak

İklim değişikliğinin etkilerini hafifletme ve bunlara uyum sağlamada hızlandırılmış ve adil iklim eylemi, sürdürülebilir kalkınma için kritik öneme sahiptir. Bazı müdahale seçenekleri karbonu emebilir, depolayabilir ve aynı zamanda toplulukların iklim değişikliğiyle ilişkili etkileri sınırlandırmasına yardımcı olabilir. Örneğin şehirlerde, park ve açık alan ağları, sulak alanlar ,kentsel tarım, sel riskini azaltabilir ve ısı adası etkilerini azaltabilir.

Sanayide azaltma, çevresel etkileri azaltabilir ve istihdam ve iş fırsatlarını artırabilir. Yenilenebilir kaynaklarla elektrifikasyon ve toplu taşımadaki değişimler sağlığı, istihdamı ve eşitliği artırabilir.

Skea, “İklim değişikliği, bir yüzyıldan fazla süren sürdürülemez enerji ve arazi kullanımının, yaşam tarzlarının ve tüketim ve üretim kalıplarının sonucudur” dedi. “Bu rapor, şimdi harekete geçmenin bizi daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyaya nasıl taşıyabileceğini gösteriyor.”

IPCC değerlendirmeleri, her düzeydeki hükümetlere iklim politikaları geliştirmek için kullanabilecekleri bilimsel bilgiler sağlar. IPCC değerlendirmeleri, iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası müzakerelere önemli bir girdidir. IPCC raporları birkaç aşamada hazırlanır ve gözden geçirilir, böylece tarafsızlık ve şeffaflık garanti edilir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram