İklim değişikliği hızlı ve etkisi artıyor. – IPCC

IPCC Working Group I report

bugün yayınlanan son Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporuna göre, Bilim insanları, dünyanın her bölgesinde ve tüm iklim sistemlerinde iklimindeki değişiklikleri gözlemliyorlar. İklimde gözlemlenen değişikliklerin çoğu, binlerce yıldır görülmemiş değişimlerdir. Halihazırda meydana gelen bazı değişiklikler ise, örneğin ; sürekli deniz seviyesinin yükselmesi gibi, artık geri döndürülemez değişimlerdir.

Bununla birlikte, karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının emisyonlarında güçlü ve sürekli azalmalar iklim değişikliğini sınırlayacaktır. IPCC’nin 195 üye hükümeti tarafından Cuma günü onaylanan İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli adlı IPCC Çalışma Grubu I raporuna göre ; hava kalitesine yönelik faydalar daha hızla gelse de küresel sıcaklıkların istikrara kavuşması 20-30 yıl daha alacaktır.

Çalışma Grubu I raporu, IPCC’nin 2022’de tamamlanacak Altıncı Değerlendirme Raporunun (AR6) ilk bölümüdür.

IPCC Başkanı Hoesung Lee, “Bu rapor, istisnai koşullar altındaki olağanüstü çabaları yansıtıyor” dedi. “Bu rapordaki yenilikler ve iklim biliminde yansıttığı ilerlemeler, iklim müzakereleri ve karar alma süreçlerine paha biçilmez bir girdi sağlıyor.” dedi.

Çok daha hızlı ısınma

Rapor, önümüzdeki on yıllarda 1,5°C’lik küresel ısınma düzeyini geçme şansına ilişkin yeni tahminler sunuyor ve sera gazı emisyonlarında ani, hızlı ve büyük ölçekli azalmalar olmadıkça, sıcaklık artışının 1,5°C’ye hatta 2°C nin bile üzerinde olacağını ortaya koyuyor.

Rapor, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 1850-1900’dan bu yana yaklaşık 1,1°C’lik ısınmadan sorumlu olduğunu gösteriyor ve önümüzdeki 20 yılda ortalama küresel sıcaklığın 1,5°C’ye ulaşması veya bu ısınmayı aşması bekleniyor. Bu değerlendirme, iklim sisteminin insan kaynaklı sera gazı emisyonlarına tepkisine ilişkin bilimsel anlayıştaki ilerlemenin yanı sıra, tarihsel ısınmayı değerlendirmek için geliştirilmiş gözlemsel veri kümelerine dayanmaktadır.

IPCC Çalışma Grubu I Eş Başkanı Valérie Masson-Delmotte, “Bu rapor bir gerçeklik kontrolüdür” dedi. “Artık nereye gittiğimizi, ne yapılabileceğini ve nasıl hazırlanabileceğimizi anlamak için gerekli olan geçmiş, şimdiki ve gelecekteki iklimin çok daha net bir resmine sahibiz.”dedi

Her bölge artan değişikliklerle karşı karşıya

İklim değişikliğinin birçok özelliği doğrudan küresel ısınmanın düzeyine bağlıdır, ancak insanların yaşadıkları genellikle küresel ortalamadan çok farklıdır. Örneğin, karadaki ısınma küresel ortalamanın üzerindedir ve Kuzey Kutbu’nda iki kattan fazladır.

“İklim değişikliği zaten dünyadaki her bölgeyi çeşitli şekillerde etkiliyor. IPCC Çalışma Grubu I Eş Başkanı Panmao Zhai, “Yaşadığımız değişiklikler ilave ısınma ile daha da artacak” dedi.

Rapor, önümüzdeki on yıllarda iklim değişikliklerinin tüm bölgelerde artacağını öngörüyor. 1,5°C’lik küresel ısınma için artan sıcak hava dalgaları, daha uzun sıcak mevsimler ve daha kısa soğuk mevsimler olacaktır. Rapor, 2°C’lik küresel ısınmada aşırı sıcaklıkların tarım ve sağlık için kritik tolerans eşiklerine daha sık ulaşacağını gösteriyor. Ama bu sadece sıcaklıkla ilgili değil. İklim değişikliği, farklı bölgelerde çok sayıda farklı değişiklik getiriyor – bunların tümü daha fazla ısınma ile artacak. Bunlar, yağış ve kuraklık, rüzgar, kar ve buz, kıyı bölgeleri ve okyanuslardaki değişiklikleri içerir.

Örneğin:

İklim değişikliği su döngüsünü yoğunlaştırıyor. Bu, birçok bölgede daha yoğun yağış ve buna bağlı sel ve daha yoğun kuraklık getiriyor.

-İklim değişikliği yağış modellerini etkiliyor. Yüksek enlemlerde yağışın artması muhtemeldir, ancak subtropiklerin büyük kısımlarında azalması öngörülmektedir. Bölgeye göre değişen muson yağışlarında değişiklikler bekleniyor.

-Kıyı bölgeleri, 21. yüzyıl boyunca deniz seviyesinin sürekli yükselmesine tanık olacak, bu da alçak alanlarda daha sık ve şiddetli kıyı taşkınlarına ve kıyı erozyonuna neden olacak. Daha önce 100 yılda bir meydana gelen aşırı deniz seviyesi olayları, bu yüzyılın sonunda her yıl gerçekleşebilir.

-Daha fazla ısınma, permafrost erimesini ve mevsimsel kar örtüsünün kaybını, buzulların ve buz tabakalarının erimesini ve yaz Arktik deniz buzunun kaybını artıracaktır.

-Isınma, daha sık deniz ısı dalgaları, okyanus asitlenmesi ve azalan oksijen seviyeleri dahil olmak üzere okyanustaki değişiklikler, açıkça insan etkisiyle bağlantılıdır. Bu değişiklikler hem okyanus ekosistemlerini hem de onlara güvenen insanları etkiliyor ve en azından bu yüzyılın geri kalanında devam edecek.

-Şehirler için, ısı adası (kentsel alanlar genellikle çevrelerinden daha sıcak olduğu için), yoğun yağış olaylarından kaynaklanan su baskınları ve kıyı şehirlerindeki deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim değişikliğinin bazı yönleri daha güçlü görülebilir.

Altıncı Değerlendirme Raporu, risk değerlendirmesi, adaptasyon ve diğer karar alma süreçlerine bilgi verebilecek faydalı bilgilere odaklanma ve iklim değişikliğine ilişkin fiziksel değişiklikleri tercüme etmeye yardımcı olan yeni bir çerçeve de dahil olmak üzere iklim değişikliğine ilişkin daha ayrıntılı bir bölgesel değerlendirme sağlıyor. iklim – sıcaklık, soğuk, yağmur, kuraklık, kar, rüzgar, kıyı taşkınları ve daha fazlası – toplum ve ekosistemler için ne anlama geldiklerine dair bilgiler yer alıyor.

Bu bölgesel bilgiler, yeni geliştirilen İnteraktif Atlas interaktif-atlas.ipcc.ch’de ve ayrıca bölgesel bilgi sayfalarında, teknik özette ve temel raporda ayrıntılı olarak incelenebilir.

Geçmiş ve gelecekteki iklim üzerindeki insan etkisi

Masson-Delmotte, “On yıllardır Dünya’nın ikliminin değiştiği ve iklim sistemi üzerindeki insan etkisinin tartışmasız olduğu açıktı” dedi.

Yine de yeni rapor, ilişkilendirme bilimindeki büyük ilerlemeleri de yansıtıyor – aşırı sıcak dalgaları ve yoğun yağış olayları gibi belirli hava ve iklim olayları üzerindeki iklim değişikliğinin rolünü anlamak gibi.

Rapor ayrıca, insan eylemlerinin iklimin gelecekteki seyrini belirleme potansiyeline sahip olduğunu da gösteriyor. Diğer sera gazları ve hava kirleticileri de iklimi etkilerken, karbondioksitin (CO2) iklim değişikliğinin ana itici gücü olduğuna dair kanıtlar nettir.

İklimi stabilize etmek, sera gazı emisyonlarında güçlü, hızlı ve sürekli azalmalar ve net sıfır CO2 emisyonlarına ulaşılmasını gerektirecektir. Başta metan olmak üzere diğer sera gazlarını ve hava kirleticilerini sınırlamak hem sağlık hem de iklim için faydalı olacaktır.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram