KAMUOYUNA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü olarak 10 Şubat 1937 tarih ve 3127 sayılı kanun ile kurulmuştur. 2011 yılında kanun Hükmünde Kararname ile isim ve yapılanma değişikliğine gidilmiş ve şu an ki halini almıştır. Kurum 80 yıldır askeri, zirai, ulaşım, hava tahmini, denizcilik, havacılık gibi sayılamayacak kadar çok alanda milletimize hizmet etmiştir ve etmeye devam etmektedir.Tüm bu hizmet ve ürünlerini oluştururkende, en güncel bilimsel gelişmeleri takip etmiş ve ülkemizde uygulanmasını sağlamıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem ülkemizde hem de Dünya’da bu gelişmeleri takip ederken aynı zamanda da ülkemizin uluslararası platformlarda temsilini en ileri seviyede yapmaktadır. Birleşmiş Milletler organizasyonu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı, ECMWF, EUMETSAT gibi uluslararası kuruluşlara Türkiye Cumhuriyeti adına ulusal meteoroloji teşkilatı olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü üyedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu kuruluşların Kurucu Üyesi olarak süreçlerin en başından itibaren yer almış ve ülkemiz adına bu platformlarda politikalar üretmiştir.

Bilimsel olarak tüm dünyada iklim verilerinin ölçümü belirli standartlarda yapılmaktadır. Bu standartlarda iklimsel ölçümlerin yapıldığı noktaların değiştirilmemesi önemli bir noktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Keçiören’ in Kalaba semtinde 117 dönümlük bir alan üzerine kurulmuş ve bu alanı süreç içerisinde ormanlık bakımlı bir alana çevirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de Kurtuluş Savaşını bir süre yönettiği ve şu an müze olan odasının yer aldığı; tarihi Genel Müdürlük binası ve yine sit alanı statüsündeki binaları ve Havuzlu Bahçe gibi birçok eserin olduğu kampüsün tarihi önemi de bulunmaktadır.

Son dönemlerde Genel Müdürlük; kısım kısım boşaltılmakta; Kampüs içerisinde, birçok ağaç işaretlendiği için, kesilecek izlenimi oluşturmaktadır. Kampüs içerisindeki Halı Saha ve Havuzlu Bahçe Restoranı işletmeleri bir firmaya verildiği ve kampüs içerisinde olmasına karşın bu tesislerin etraflarının telle çevrildiği görülmektedir.

Son dönemlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinin Bakanlık binaları içerisine taşınması süreci yaşanmaya başlamıştır. Bu durum; kurumsal olarak bir Genel Müdürlüğün fiziksel olarak parçalanması ve işlerliğinin azaltılması durumunu ortaya çıkarmıştır. Genel Müdürlüklerin kurumsal yapıları hiçe sayılarak kurumların çeşitli birimleri birleştirilmiş, mevcut binalara taşınmanın yanı sıra yeni yapılan bir binaya da taşınma çalışmaları sürmektedir. Ancak henüz inşaat çalışmaları bitmemiş, inşaat süreci devam eden, bir alana personelin alelacele taşınmaya çalışılması çeşitli soru işaretleri de oluşturmaktadır. Kaloriferleri yanmayan, şantiye elektriği ile asgari çalışma ve gerekli teknolojik altyapı şartları oluşturulmadan sürekli tahmin ve uyarı hizmeti yapan ve önemli hava şartlarını anlık takip etmesi gereken birimlerin taşınması hangi gerekçelere dayanmaktadır? Her şeyden önce gerekli altyapısı olmayan bir binaya taşınılması en azından yıllarını kurumuna ve devletine adamış kurum personeline saygısızlık değil midir?

Kurtuluş Savaşına tanıklık etmiş tarihi ile 80 yıllık anıları ile bölgedeki tek yeşil alanı olan ormanı, sit alanı ve mevcut kampüs nasıl ve ne şekilde değerlendirilecektir? Konuyla ilgili kurumunuzun vereceği cevap kafalardaki soru işaretlerinin dağılmasına ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yardımcı olacaktır. Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetimine gerek kurum içi gerekse kamuoyundan gelen değişik görüşler, sorular ve kafa karışıklığına neden olan olaylarla ilgili tarafımıza vereceğiniz cevaplar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kurumunu seven ve aidiyet duygusu üst düzeyde olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelinin huzursuzluğuna sebep olan “kurumun geleceği kaygısı” için Bakanlık ve Genel Müdürlük İdarecilerinin gerekli açıklamaları yapması çok büyük önem arz etmektedir.

İlgi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz

                                                                                                                METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI  YÖNETİM KURULU                                                             

images  

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram