KİTAP TANITIMI: BİLGİ MERKEZLERİNDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ

tarafından gönderildi

KİTAP TANITIMI

Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimiisimli kitabını kısaca sizlere tanıtalım.

Kitabın önsözünü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu hocamız yazmış. Kitapta meslektaşımız ve Odamızın 29. Dönem Başkanı Ahmet Köse “İstanbul Sel ve Su Baskınları Operasyon Planı” nı yazdı.

Nükleer serpinti, salgın hastalıklar, Taşkın vb. konularda mesleğimiz yakından ilgilendiren 14 farklı konuda birbirinden kıymetli üniversite hocaları ve konusunda uzman kişilerin yazdığı yazılardan oluşan kitap Aralık 2020 itibariyle Hiper Yayınlarından satışa sunulmuştur.   

“Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi” kitabı uluslararası yayın evi statüsündeki Hiper Yayın’dan yayınlanarak araştırmacıların ilgisine sunulmuştur.

Bilgi merkezleri; bilgi taşıyıcılarının belli bir amaca yönelik olarak toplandığı hiçbir kayba uğramaksızın korunduğu, arandığında en kolay bulunabilecek tarzda düzenlendiği ve optimum kullanımı ile bilgi akışının kesintisiz oluşumunun sağlandığı merkezlerdir.

Kitabın çıkış noktası “bilgi merkezi yalnız dört duvardan ibaret bir bina değildir” sözü oldu. Bugüne kadar afet yönetimi ile ilgili birçok yayın elinize geçmiş olabilir. Ancak konunun bilgi merkezleri risk ve kriz yönetimi konseptinde, alanında uzman araştırmacılar tarafından ele alınması ilk kez gerçekleşmektedir.

Her kurum ve kuruluşu tehdit eden acil durum ve afetler bilgi merkezlerinde de olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Olası bir acil durum öncesi risklerin belirlenmesi, hassas bölgelerin saptanması, plan ve senaryoların geliştirilmesi, bilgi yönetim ve erken uyarı sistemlerinin tesisi, kaynaklar açısından hazırlıklı hale gelmek hayati önem taşıyan konulardır.

Tam bir zarar azaltma ve hazırlıklı olma hali müdahaleyi de oldukça kolaylaştıracaktır. İnsan ve doğal kaynaklı acil durum ve afetlerle mücadelede hem risk yönetimi hem de kriz yönetimi uygulamaları çok önemlidir.

Her iki yönetim şeklinin ayrıntılarıyla incelendiği bu kitabın olağanüstü bir hal öncesi hazırlık çalışmalarına; bir kriz anında ise müdahale ve yeniden yapılandırma çalışmalarına katkı sağlaması yazarların temennisidir. Bütüncül risk ve kriz yönetimi yaklaşımlarıyla “Etkin Acil Durum ve Afet Yönetimi İklimi” nde buluşulması hedeflenmiştir.

Kitabın önsözünü Meslektaşımız Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu hocamız yazmıştır. Hocamız Mahatma Gandi’nin önemli bir sözünü vurgulamıştır:

“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür… Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür… Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür… Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür… Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür… Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür… Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.”

“Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi” kitabına 18 yazar katkı sağlamıştır. Kitabın editörleri İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Alpaslan H. Kuzucuoğlu, Hitit Üniversitesinden Öğr.Gör. Yasin Şeşen’dir. Risk ve Kriz yönetimi olarak iki bölümden oluşan kitabın bölümleri ve bölüm yazarları aşağıdadır:

1. BÖLÜM

RİSK YÖNETİMİ

1.1. ÇALIŞMA HAYATINA BAĞLI PSİKOSOSYAL RİSK FAKTÖRLERİNİN BİLGİ MERKEZLERİNDE YÜRÜTÜLECEK AFET VE ACİL DURUM UYGULAMALARINDAKİ ROLÜ: Mehmet Ali AKKAYA

1.2. ELEKTRONİK ARŞİVLERDE DİJİTAL KORUMA VE BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ: – Tolga ÇAKMAK ve Şahika EROĞLU

1.3. OKULLARDA AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLAMASININ ÖNEMİ VE PLANLAMAYA GENEL BAKIŞ: Bülent ÖZMEN ve Serpil GERDAN

1.4. PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ’NDE TAŞKIN YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ANALİZİ: Kaan GÜRBÜZ

1.5. BİLGİ MERKEZLERİNİN ÖLÇEĞİNE GÖRE YANGIN GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ MODELLERİ: A. Serdar GÜLTEK

1.6. AFETE DAYANIKLI KÜTÜPHANE BİNASI TASARIM İLKELERİ VE YAPISAL RİSKLER: Berrin KÜÇÜKCAN

1.7. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) KÜTÜPHANE BİNASININ YANGIN MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: Alper BODUR

1.8. AFET OKURYAZARLIĞI: Vedat GÜLTEKİN ve Yasin ŞEŞEN

2. BÖLÜM

KRİZ YÖNETİMİ

2.1. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNDE HALK KÜTÜPHANELERİNİN ROLÜ: Merve YAVUZDEMİR

2.2. İSTANBUL SEL VE SU BASKINLARI OPERASYON PLANI: Ahmet KÖSE

2.3. İSTANBUL TARİHİNDE SALGIN HASTALIKLAR VE YEREL YÖNETİMLERDE BİYOLOJİK TEHLİKELER İÇİN RİSK YÖNETİMİ: Nilay ERGENÇ

2.4. AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ ÖRNEĞİ: Doğan TONCER

2.5. NÜKLEER KAZALARIN BİLGİ MERKEZLERİNE OLUMSUZ ETKİ OLASILIĞI: JAPONYA DENEYİMİ: Yasin ŞEŞEN ve Onur GÜNDÜZ

2.6. BİLGİ MERKEZLERİNDE ACİL MÜDAHALE EKİPLERİNİN OLUŞUMU: Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram