Kuruluş ve Amaç

Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın Kuruluşu ve Amacı Hakkında Bilgilerin Yer Aldığı Sayfadır.

KURULUŞ:

MADDE 1: 7303 sayılı yasa: 66 ve 85 no’lu kanun hükmünde karar namelerle değişik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yasasına göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip.Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI bu tüzük hükümlerine bağlıdır.

AMAÇ:

MADDE 2: Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Odanın amaçları şunlardır;

a) Ülke ve toplum yararları doğrultusunda Meteorolojik araştırma ve incelemeler yapmak.Odanın ve üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplum yararına sunmak.

b) Meteorolojik bilgi gerektiren çalışma alanlarında kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli yardımlaşma ve önerilerde bulunmak,

c) Meteoroloji Mühendisliği öğretimi ve eğitimi yapan üniversiteler ile işbirliği yaparak, ülkemizin ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte Meteoroloji Mühendislerinin yetişmesine yardımcı olmak, bu konuda önerilerde bulunmak,

d) Tüm Meteoroloji Mühendis ve Yüksek Mühendislerinin üye kaydetmek, üyeler arası dayanışma sağlamak, üyelerin hak ve yetki,meslek, şeref haysiyetlerinin korunması ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

e) Meteoroloji bilimi ile ilgili yenilikleri takip etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kuruluşar ile ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, gelişmeleri üyelerine duyurmak ve ülkemizin bu yeniliklerden yararlanması için gerekli girişmlerde bulunmak.

f) Her türlü mesleki ve bilimsel içerikli yayın yapmak.

g) Ulusal sorunlar ile ilgili olarak TMMOB ve diğer mühendis ve mimar odaları ve diger kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak mesleki çalışmalarda bulunmak, gerekli karaları almak,

h) Meteoroloji Mühendisliği ilgilendiği çeşitli konullarda bilimsel toplantı,panel, seminer, konferans, vb.gibi etkinlikler düzenlemek veya etkinliklere katılmak.

ı) Üyelerin zaman ve emeklerinin değerlendirilmesi, refah düzeylerinin yükseltilemesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak,

i) Üyelerine iş bulma konusuyla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak,

j) Meteoroloji Mühendisliği konusunda öğrenim gören öğrencilere staj yapabilmeleri için kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak staj imkanları sağlamak.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram